výstava

Neohuman

Výstavný projekt Neohuman prezentuje tvorbu dvoch vizuálnych umelkýň Klaudie Korbelič (*1990) a Karin Langovej (*1995), ktoré na spoločnej výstave prezentujú sériu malieb, grafík a objektov.

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátori: Andrej Jaroš a Marianna Brinzová

Výstava bola do programu Flatgallery na rok 2021 zaradená na základe výsledkov otvorenej výzvy, do ktorej sa autorky pôvodne so svojimi projektami hlásili individuálne. Niekoľko príbuzností z hľadiska povahy ich tvorby však kurátorov priviedlo k ich spojeniu do vystavujúcej dvojice.

Priesečníkom sa pre výstavu Neohuman stala problematika hľadania nového uhla pohľadu na realitu a zabehnutých noriem, videných či prežívaných. Každá z autoriek k vyjadreniu tém pristupuje inak, a to najmä použitím rozdielneho média a kontextu. Karin Langová sa sústreďuje na videné a hľadanie foriem vyjadrených prostredníctvom maľby (na plátne a papieri), zatiaľ čo Klaudia Korbelič pracuje skôr so symbolom transformovaným do grafík a objektov, ktoré adjustuje v podobe malých inštalácií.

Na výstave Neohuman autorky prezentujú výbery zo svojich autorských súborov Inner surroundings – Langová a Rodina – Korbelič. Neohuman sa opiera o témy, ktoré Korbelič a Langová vo svojej tvorbe spracovávajú dlhšie obdobie – sú nimi hľadanie nových pravidiel, skúmanie meniaceho sa prostredia, presahy prírodného a artificiálneho/umelého, reality a abstrakcie.

Jednoduché farebné plochy v expozícii (Langová) tvoria protipól k zložitejším a vrstveným 3D objektom (Korbelič). Objavuje sa tu tiež skrytý odkaz na virtuálnu realitu a pc hry. Predpona "neo" tu označuje akúsi "novú" podobu alebo oživenie už starého/zabehnutého/zažitého. Čo ale vnímame ako "neo"? Čo by mohlo byť tým takzvaným "novým"? Kedy je čas na zmenu pravidiel a noriem?

Klaudia Korbelič v rámci výstavného projektu Neohuman prezentuje časť cyklu s názvom Rodina (2019 – 2021), ktorý tvoria objekty z 3D tlače v kombinácii s drevom a grafiky na ručnom papieri z Losin (časť nákladu) tlačené cez risograf.

Hlavným atribútom jej vyobrazení sa stáva lebka. Vyjadruje autorkin subjektívny symbol akejsi rodiny, kde tri lebky nad sebou znázorňujú tri generácie. Spodné sú rodičia a prarodičia, vrchná reprezentuje mladú generáciu/dieťa, ktorá má iný a nový pohlaď na svet.

Autorka si lebky ako symbol zámerne vyberá aj preto, že na nich nie je na prvý pohlaď rozpoznateľný gender, čím sa taktiež vzťahuje k menšinám, marginalizovaným členom/skupinám v spoločnosti a ku kritike nespravodlivosti. Objekty Klaudie Korbelič odkazujú aj na indiánsku symboliku, totemy, šamanizmus, pohrebiská, cintoríny, primitívne umenie, ľudské hodnoty, iný pohľad na svet, vanitas, život a smrť a spojenie starého s novým.

V rámci Rodiny vytvára akési novodobé totemy, v ktorých kombinuje drevo (staré, pôvodné) v spojení s novodobou technológiou (i kultúrou) 3D tlače. Diela vznikajú v dlhšom procese, často prírodné materiály dostáva od iných umelcov alebo známych. Samotná autorka z nich vytvorené diela zase zvykne spätne darovať alebo zapožičiavať do rôznych foriem súčasných rodín.

Časť grafík, ktoré dopĺňajú objekty, je tlačená cez risograf na "losinský" ručne robený papier, a časť je tlačená na obyčajný papier. Ich námetom je vyobrazený objekt z 3D tlače, čiže 3D vizualizácia z grafického programu posunutá do artefaktu, čím sa už samotná vizualizácia/koncept/skica pre autorku stáva dielom/obrazom. Téme Rodiny sa Klaudia Korbelič venuje už od roku 2019 a stále ju nevyčerpala.Séria Inner surroundings (2020) prezentuje vzťah autorky Karin Langovej k realite a abstrakcii cez jej subjektívny záujem a príťažlivosť. Langová sa vo svojej tvorbe venuje maľbe a jej presahom, pričom skúma vzťah reality a abstrakcie na hrane zapamätávania si a rozpamätávania sa.

Pri hľadaní toho, čo chce v obraze sprítomniť, sa opiera o videnie ako také, s vedomím jeho nestálosti a nepresnosti. Nezameriava sa na pravosť/pravdivosť videného, ale na uchovanie si odtlačku vnímaného objektu v pamäti. Jej tvorba sa sústreďuje na transformovanie prežitej skúsenosti vzťahujúcej sa k priestorovým a časovým situáciám.

V sérii Inner surroundings sa transformácia z reality do abstraktnej vizuálnej formy pomocou maliarskeho jazyka a jeho prostriedkov udiala zámerne. Jednotlivé diela sú reprezentáciou autorkinho vzťahu k abstrakcii, pričom motivácia k ich vzniku vychádza z pomedzia vnútorného (intímneho) a vonkajšieho prostredia. Je osobnou výpoveďou o tom, čo autorku bezprostredne a podvedome priťahuje a dáva jej potrebu prevedenia týchto fragmentov do média maľby.

Karin Langová prostredníctvom tvorby pristupuje k väčšiemu sústredeniu sa, vnímaniu a pozorovaniu akoby z jedného bodu či miesta až k horizontu, kam dovidí. Zároveň sa prostredníctvom malieb snaží o konfrontovanie s vnútorným priestorom, jej osobou, egom a svetom. Vie, že svet, z ktorého v maľbách ostali len určité fragmenty architektúry či znaky krajiny, je len ilúziou objektívne poznaného.

Na samotný povrch zobrazeného sa jej tak dostala kontinuita subjektívnej hry osobne preferovaných tvarov a farieb. Pre Karin Langovú nie je dôležité, aby pôvodný svet ostal rozpoznateľným, ale aby niesol tajomno, tušenie toho, čo sa za ním skrýva... V úsilí hľadania foriem a tvarov v geometrickom verzus intuitívnom prístupe v abstrakcii sa autorsky (na čas) našla.

Napriek tomu, že sa Klaudia Korbelič a Karin Langová zaoberajú rôznymi médiami a podtémami, ku ktorým aj rozdielne pristupujú, jednotlivé diela v rámci výstavného projektu Neohuman sa v expozícii Flatgallery dopĺňajú a vytvárajú pomerne harmonický vizuálny celok.

Klaudia Korbelič (*1990, Bratislava) vyštudovala ateliér Sochařství 1 pod vedením prof. akad. soch. Michala Gabriela na FaVU VUT v Brne (2017). Zaoberá sa klasickou sochou, ktorú podrobuje mechanicko-performatívnej deformácii, site specific inštaláciami a objektmi. Spracováva problematiku armády, princípov architektúry, statusu súčasného človeka a sci-fi. Autorka má za sebou niekoľko skupinových i samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Žije a tvorí v Brne.

Karin Langová (*1995, Lučenec) nedávno ukončila magisterské štúdium v Ateliéru mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. na VŠVU v Bratislave, kde absolvovala aj bakalárske štúdium. V rámci programu Erasmus+ absolvovala stáž na École supérieure d‘art et de design Le Mans vo Francúzsku (2018). Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe a jej presahom, pričom skúma vzťah reality a abstrakcie. Má za sebou zopár skupinových výstav. Žije a tvorí v Bratislave.

Odporúčame

divadlo

Účet

Po 20.12.2021 / Štúdio L+S
odporúčame!
iná akcia

Radkin Honzák: Psychopati medzi nami (webinár)

Št 9.12.2021 / Online
odporúčame!
divadlo

Las Vegas Varieté

Zábavný, zvrhlý, zvodný revuálny zážitok! Dekadencia, humor, očarujúce cirkusové, tanečné a spevácke čísla, burlesque a Vy -...Viac
Pi 31.12.2021 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Ako sa hrali naši...

Múzeum mesta Bratislavy sprístupňuje od 12. 12. 2020 výstavu historických hračiek pod názvom Ako sa hrali naši... Svet hry a...Viac
12.12.2020 - 9.1.2022 / Múzeum mesta Bratislavy MMB
odporúčame!