výstava

Miloš Dohnány (SK) – V meste

Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2022. Kurátorka: Silvia L. Čúzyová
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Komorná výstava s názvom Miloš Dohnány v meste prezentuje tematický výber jedinečných čiernobielych snímok tohto významného predstaviteľa modernej slovenskej fotografie. Témou je mesto a jeho ľudia v dobovej atmosfére Bratislavy 30. a 40. rokov 20. storočia.

Vo vystavenej kolekcii sú ochutnávky z niekoľkých cyklov a tematických okruhov Dohnányho fotografií. Mestské prostredie, „do seba zaklinené architektonické hmoty modernej bratislavskej architektúry“ sú tu zachytené v dynamických uhlopriečkach a avantgardne vychýlených osiach. „Slovensko na prahu modernej doby“ ilustrujú aj vybrané mestské typy z Dohnányho početných portrétov a postáv zachytené v nových kompozičných riešeniach. Dominantou môže byť známa Dáma pri okne alebo Vierka (autorova sestra).

Vo výstavnom výbere nebolo možné vynechať ukážky z ikonických „kompozícií a zátiší", ktoré boli „programovo najviac vyhranenou časťou Dohnányho tvorby“. Materiálovo-objektové štúdie a aranžmány, detailné alebo polodetailné zábery, vytvorené s určitou mierou inscenovanosti, vznikali od jeho štúdia na bratislavskej ŠUR-ke (1933), kde sa stretol s významným českým fotografom Jaromírom Funkem. Tento kontakt potvrdil dovtedajšie Dohnányho smerovanie, ale tiež akceleroval jeho záujem o experiment a modernú podobu fotografie – stal sa „najvýraznejším stúpencom Funkeho fotografických názorov na Slovensku“.

Dohnány poznal aj názory a tvorbu avantgardného umelca a fotografa László Moholy-Nagya a jeho tézu o ťažiskovej role fotografického média v súvekom umení. Modernú fotografiu považoval za „svojbytný umelecký druh“ a sám bol autorom prvej „programovej úvahy o modernej slovenskej fotografii“.

Miloš Dohnány bol jednou z vedúcich osobností dobovej fotografie, nadšenec pre nové technológie, fotoamatér, osvetový pracovník, esejista, prvý slovenský kritik a teoretik fotografie. Prežil krátky, ale plodný život a zanechal množstvo kvalitných fotografií.

Miloš Dohnány sa narodil v roku 1904, základnú školy a prvé ročníky gymnázia vychodil v Rakúsku, pretože jeho otec bol stavebným inžinierom pri rakúskych železniciach Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1919 (po vzniku Československa) sa jeho rodina presťahovala do Bratislavy, kde Dohnány absolvoval reálne gymnázium aj Odbornú školu československých štátnych dráh v Olomouci. Od roku 1923 pracoval postupne v rôznych funkciách na Štátnych železniciach, a to až do konca svojho života. Už od roku 1924 zasielal svoje fotografie do slovenských aj českých periodík. „Ako prvý na Slovensku pravidelne fotografoval všetky možné transportné mechanizmy –  prirodzene vlaky, ale tiež autá, motocykle, lode, posuvné prístavné žeriavy, lietadlá a vzducholoď Graf Zeppelin pri prelete nad Bratislavou.“ Začiatkom 30. rokov sa stal členom významného Združenia fotoamatérov YMCA v Bratislave. V rokoch 1931–33 založil a viedol prvú poradenskú rubriku pre fotoamatérov v časopise Vesna, kde uverejnil aj „v istom zmysle programovú úvahu o modernej fotografii“. V 30. rokoch publikoval články a fotoreportáže na rôzne témy v rôznych periodikách (Nový svet, Fotografický obzor, Pestrý týden, Lidové noviny a ďalšie). V období 1932–1933 študoval na Fotografickom oddelení Školy umeleckých remesiel v Bratislave, ktorý viedol významný český fotograf a priekopník avantgardnej fotografie Jaromír Funke. Už v roku 1934 viedol aj sám Dohnány vzdelávacie kurzy pre fotoamatérov vo Fotoklube YMCA. V roku 1940 bol členom Fotozboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Od roku 1941 pracoval aj ako externý redaktor časopisu Krásy Slovenska a naďalej prispieval do domácich aj zahraničných periodík. 1944 zomrel pri autonehode v Bratislave. Čoskoro sa zmenila spoločenská situácia a Dohnányho fotografie boli znovuobjavené až v 60. rokoch 20. storočia.

Citované z textu: Hrabušický, A.: Miloš Dohnány. Fotofo, Bratislava 2004.

Vstupné: 5€

Pozrite si program celého festivalu Mesiac fotografie 2022.

Odporúčame

prednáška / diskusia

Makro: Od richtára po primátora (komentovaná prehliadka)

20.4.2024 - 21.4.2024 / Stará radnica MMB
odporúčame!
koncert

The Dead South (CAN)

Kanadská kapela The Dead South, ktorá je fenoménom naprieč generáciami i žánrami, sa po úspešnom koncerte v roku 2022 vracia do...Viac
St 5.6.2024 / STARS auditorium
odporúčame!
výstava

Legenda zvaná Jozef Kroner

Výstava venovaná hereckej legende Jozefovi Kronerovi pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia jeho narodenia.Viac
13.3.2024 - 13.4.2024 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
divadlo

New York City Night Show

Bestseller Hello. My name is Anča Pagáčová naživo! The Big Apple v malom červenom kabarete - zážitok na zožratie! Hudobné a...Viac
Št 2.5.2024 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!