výstava

Milanowski, Starowieyski, Wachowski

Traja maliari, ktorí majú spoločné výtvarné zázemie. Spája ich vek – všetci sa narodili v 70. rokoch 20. storočia. Nasledujúca charakteristika však poukazuje na značnú individualizáciu každého z nich.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
06.09.2012 18:00, Št

Tomasz Milanowski pracuje so znakom kvetu a so symbolom slona, nevynímajúc organickú abstrakciu, ktorá je s nimi v príbuzenskom vzťahu. Detské, formálne nepevné, stručné, schematické a akoby grafické, no veľmi cielene znázorňovanie spojil s vážnosťou utvárania hustej matérie farby, štruktúrovanej precíznym gestom a koloristickou disciplínou. V jeho umení nachádza uplatnenie poetika prísneho výrazu, silnej expresie a formálnej brutality. Umelec sa zaujíma o súčasnú tematiku estetizácie kultúrneho a civilizačného prostredia, pozastavuje sa aj nad samotným javom samozrejmosti estetizmu. Úloha základných, konvenčných obrazových znakov a symbolov v kultúrnej obci, samozrejmých významov, emocionálnych kódov v medziľudskej komunikácii a pri utváraní vnútorného ľudského sveta, nachádza odzrkadlenie v každej z jeho malieb.

Antoni Starowieyski pri maľbe figúr, zátišia alebo krajinky dáva na misky váh silové body formálnych napätí na platne. Pozná priestorový jazyk, podstatu abstrakcie, jej statiku a dynamiku – prekladá ich pre potreby vlastného maliarskeho sveta. Pri stretnutí s jeho maľbou, ako prvé prichádzajú na myseľ existenciálny nepokoj, chvenie a neistota. On však chápe maliarsku výpoveď ako úplnú rezignáciu, popretie vyjadrovania a deklaruje rozchod s expresívnym vyjadrovaním existencialis­tických situácií.

Piotr Wachowski tvoril v skoršom období veľkoformátové vizualizácie procesov metamorfóz neznámych organizmov – zoomorficko-antropomorfických hybridov. Využíval na to technológie, ktoré sám vypracoval, a to fluorescenčné farby. Bola to zvláštna antropometria v patrajúcom a vivisekčnom prameni ultrafialového svetla. Verný možnostiam, aké poskytovala vlastná metóda, sa následne podujal na portrét Adolfa Hitlera, ktorého často zobrazoval s katolíckymi svätcami. Pravdy, postavy, hodnoty a významy začal umiestňovať v postmodernis­tickom konglomeráte, zapájať ich do eklektického širokého rozprávania. Obrazy zaľudnil postavami rôzneho pôvodu, ktoré pochádzali aj z predstáv masovej kultúry a každodennosti, a boli inštalované do neobvyklých situácií. Wachowski sa zaujíma o štandardizáciu masovej kultúry, jej antiintelektu­alizmus a s tým spojený existenciálny problém. Irónia, konfabulácia, história, legenda, náboženstvo, fantazmagória a cynizmus slúžia na posilnenie dramaturgie tejto maľby a na zvýšenie dôraznosti výsledného výrazu.

Magdalena Sołtys

Odporúčame

koncert

Prezident Lourajder uvádza Interregnum

Pi 15.12.2023 / Pink Whale
od vás odporúčame!
film

Pozor, padá SNG!

Kafkovský proces rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie trval viac ako desať rokov. Príliš dlho sa zdalo, že svetlo na konci...Viac
Kino Lumière / Slovenská národná galéria Bratislava / Kino Nostalgia / Kino Film Europe
odporúčame!
koncert

0tras & Teória odrazu & Veľká Potreba

Koncert legiend slovenského alternatívneho rocku.Viac
So 27.1.2024 / Pink Whale
odporúčame!
výstava

Karol Plicka - Album k 10. výročiu Matice Slovenskej v Čadci

Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Kurátor: Martin KleiblViac
2.11.2023 - 30.6.2024 / Stredoeurópsky dom fotografie
odporúčame!