výstava

Karolina Wojtas / Abzgram

Výstava je súčasťou festivalu Mesiaca fotografie.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
01.11.2019 15:30, Pi

Pred učebňou:

Učiteľ prichádza pred učebňu ihneď po zazvonení.

Žiaci sú zoradení v rade podľa abecedy. Toto poradie je nemenné až do konca školského roka.

Žiaci stoja, nedotýkajú sa navzájom, ruksaky majú položené na zemi vedľa pravej nohy, ruky držia pripažené pri tele, pozerajú sa rovno pred seba, nevydávajú zvuky a nehýbu sa.

Od okamihu rozostavenia sa na pozície (pozri bod 3) odpočítava učiteľ jednu minútu. Ak žiaci vydržia zotrvať v pozícii podľa pravidiel celý ten čas, učiteľ ich postupne púšťa do učebne. Najprv pustí prvého žiaka; prvý žiak vstúpi, nájde si svoje miesto a sadne si. Potom vojde ďalší žiak atď. Žiaci, ktorí čakajú na vstup do učebne, musia stáť podľa pravidiel uvedených v bode 3.

Učiteľ vpustí do učebne tých žiakov, ktorí splnia podmienky z bodu 3. Žiaci, ktorým sa tieto podmienky splniť nepodarí, stoja na svojich miestach. Nehýbu sa a nemenia polohu.

Pre týchto žiakov začne učiteľ odrátavať ďalšiu minútu. Ak ani počas nej nesplnia spomínané podmienky, učiteľ ich napriek tomu vpustí jedného po druhom do učebne.

Ak počas vstupného procesu niekto zo žiakov prehovorí, musí sa vrátiť na svoju pozíciu a stáť v súlade s podmienkami z bodu 3.

Dôležité: ihneď potom, ako si žiaci nájdu svoje miesta v učebni, učiteľ nahlas prečíta pravidlá a pridá posledný bod: „Žiak je odmenený za svoje dobré správanie. Oplatí sa poslúchať.“

Hneď po tom, ako sa toto pravidlo prečíta, učiteľ udelí tokeny žiakom, ktorí do učebne vstúpili podľa pravidiel. Avšak iba tým, ktorí vstúpili na prvýkrát.

Dôležité: predpisy sa predčítavajú pred každou hodinou. Po prečítaní predpisov začína vyučovanie.

Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie

Odporúčame

iná akcia

Noc architektúry a dizajnu

Noc architektúry je študentský projekt, ktorý otvára na jednu noc brány Fakulty Architektúry STU v Bratislave a premieňa ich na...Viac
23.6.2022 - 24.6.2022 / Fakulta architektúry STU
odporúčame!
film

Na ceste

Rodinu a krajinu, kde sa narodíme, si nevyberáme...Viac
17.5.2022 - 22.5.2022 / Kino Lumière
odporúčame!
vážna hudba

Tanec - od sarabandy po tango

So 4.6.2022 / Slovenská filharmónia
odporúčame!
festival

Punkáči deťom 2022

24.8.2022 - 27.8.2022 / Letisko Trenčín
odporúčame!