výstava

Darjan Hardi - Transparent

Transparent je zvláštne slovo. Bežne ním označujeme pás látky s heslom alebo obrazcom ktorý je určený na nesenie v sprievode. Význam vychádza zo základu slov transparencia, transparentnosť. Tá je vlastnosťou látok, ktoré prepúšťajú svetlo.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
16.10.2023 18:00, Po

Etymológia pojmu hovorí o latinskom pôvode: lat. trans – cez, za, pārens – viditeľné, pārēre – zjavovať sa, ukazovať sa. Objekt je transparentný ak vidíme cez neho, ak sa nám cez neho niečo zjavuje. Práve tento významový vzťah medzi transpatentom, ktorý demonštruje myšlienku a transparentom ako priesvitom, svetelnou priepustnosťou sa stal základným motivačným východiskom  v uvažovaní výtvarníka Darjana Hardiho. 

Darjan  je ilustrátor (lat. Illūstrāre – osvetľovať, objasňovať, vysvetľovať).  Časť jeho tvorby je zameraná na „osvetľovanie“ naratívov prostredníctvom obrazov.  V tomto význame ma zaujíma motív kresby; ako princíp objasňovania  prostredníctvom grafických znakov cez ktoré sa zviditeľňuje príbeh spôsobom založeným na reprezentácii znakov. V prípade kresby je reprezentáciou forma a systém  čiar (ich šírka, tonalita, autorova expresia prevedenia ai.), ale aj použitý materiál, narábanie s  plochou do ktorej sú línie umiestňované. 

Vo výstavnom projekte  Transparent ale autor upúšťa od znázorňovania a opisnosti. V kresbách smeruje ku odpútaniu gesta, k objasňovaniu a tematizovaniu  primárneho pohybu ruky ako hlavného „nástroja“ výtvarníka. Odklon od naratívneho smerom ku zjavovaniu princípov ako kresba vzniká je spôsob ako neevokovať obrazmi vždy iba príbehy, ale vytvárať vizuálne trópy. Využitie textílie  - a jej transparentných vlastností  -  ako podkladového materiálu je možnosťou ďalšieho formovania kresby . Gesto vstupuje do priestoru, stáva sa vizuálnym „heslom“ autorovej manifestácie.  

Kurátor výstavy: Ján Kralovič

Darjan Hardi (*1994, Srbsko) vyštudoval Ateliér ilustrácie na bratislavskej VŠVU, absolvoval stáž na  Akademii Sztuk Pięknych v Gdansku a magisterské štúdium ukončil v Ateliéru Ilustrácie a grafiky na UMPRUM v Prahe. 
V tvorbe sa najčastejšie vracia ku kresbe ku ktorej pristupuje cez rôzne nástroje  a techniky. Často pracuje s kolážou, vrstvenou kresbou pastelom alebo s kobercovou páskou. Jeho tvorba osciluje medzi abstrakciou a predmetnosťou. Venuje sa aj fotografií  a grafickému dizajnu. Žije v Prahe. 


Odporúčame

výstava

Ján Triaška - Double Trouble

21.2.2024 - 28.4.2024 / Zoya Museum
odporúčame!
festival

Jarné BJD: The Wooten Brothers, Mike Stern Band

16.5.2024 - 21.5.2024 / Majestic music club
odporúčame!
film

Vrahovia mesiaca kvetov

Neuveriteľný príbeh podľa skutočných udalostí o bohatých Indiánoch, nekonečnej ľudskej chamtivosti, vlne hrozných zločinov, ktoré...Viac
Ne 25.2.2024 / Kino Lumière
odporúčame!
divadlo

Tri prasiatka

Voľné spracovanie na motívy poviedky Sergeja Michalkova. Nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek je tu opäť.Viac
16.3.2024 - 14.4.2024 / DPOH
KIDSTOWN odporúčame!