vážna hudba

Hudba dneška v SNG 35 – Koncert Get out of Whatever CAGE + Krst CD VENI 30

Počas minulého roka odohral VENI ensemble pod názvom VENI 30sériu koncertov po slovenských mestách, ktorými si pripomínal tridsať rokov svojej existencie na domácej aj zahraničnej scéne.
Táto akcia sa konala v minulosti

Program: Martin Burlas, Peter Graham, Daniel Matej

Účinkuje: VENI ensemble, Daniel Matej - umelecký vedúci, dirigent

Séria odštartovala zhodou okolností v decembri 2017 v priestoroch Esterházyho paláca SNG na koncerte Hudba dneška v SNG. A v rámci toho istého cyklu ju hudobný súbor týmto 35. koncertom a  krstom rovnomenného CD symbolicky uzatvára v priestoroch VŠMU, teda na mieste, kde sa rodili prvé myšlienky o jeho založení. CD VENI 30, ktoré je výberom najlepších živých nahrávok za obdobie rokov 2006 - 2018, budú krstiť Martin Burlas a Jaroslav Šťastný.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a  VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2019 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje s finančným príspevkom Hudobného fondu, s podporou SOZA a Bratislavského samosprávneho kraja.

--------

Vstup je voľný