Vážna hudba

Primárne karty

vážna hudba

Pravoslávne spevy veľkého pôstu a strastného týždňa

Ut 31.3.2020 / Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
vážna hudba

Čajkovskij, Rachmaninov, Musorgskij - zrušené

Ut 31.3.2020 / Slovenská filharmónia