vážna hudba

Konvergencie: Bratislavská noc komornej hudby

Meditácia, generačná výpoveď, spomienka na začiatky festivalu v Klariskách, priestor pre nové stretnutia, hudobný sviatok, festival v rámci festivalu. Bratislavská noc komornej hudby je pre Konvergencie typický formát viacerých koncertov v priebehu jediného večera.
odporúčame!
12.09.2024, Št

Program k  25. výročiu vzniku festivalu ponúkne veľké komorné diela slovenských i zahraničných autorov, klasikov i súčasných tvorcov spätých s Bratislavou, Slovenskom a Konvergenciami. Koncert nemôže začať inak než dielom Mariána Vargu, ktorého album dal festivalu meno a umeleckú identitu. Intenzívny hudobný zážitok postavený na ľudskej i umeleckej blízkosti osobností ako Robert Cohen, Peter Mikuláš, Jozef Lupták, Igor Karško, Nora Skuta a Ronald Šebesta. 

Program (časový harmonogram koncertov je orientačný):

18:00 – 18:30 rozhovory o hudbe 

18:30 – 19:20

Marián Varga (1947 – 2017) - Antifona 
Jozef Lupták, violončelo/cello  
Nora Skuta, klavír/piano 

Vladimír Godár (1956) - Bikít Gilgameš
Peter Mikuláš, bas/bass 
Jozef Lupták, violončelo/cello 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) Variácie Es dur, op. 44/Variations in E-flat Major, Op. 44 
na tému Ja, ich muss von ihr scheiden Carla Dittersa von Dittersdorf / on theme Ja, ich muss von ihr scheiden by Carl Ditters von Dittersdorf 
Igor Karško, husle/violin 
Robert Cohen, violončelo/cello 
Nora Skuta, klavír/piano 

(prestávka)

20.10 – 21.00 

Peter Zagar (1961) - Blumentálsky tanec č. 2/Blumenthal Dance No. 2 
Ronald Šebesta, klarinet/clarinet 
Daniel Rumler, husle/violin 
Martin Ruman, viola/viola 
Jozef Lupták, violončelo/cello  
Nora Skuta, klavír/piano 

Ernő Dohnányi (1877 – 1960) - Sexteto C dur, op. 37/Sextet in C Major, Op. 37  
Igor Karško, husle/violin  
Martin Ruman, viola/viola 
Ronald Šebesta, klarinet/clarinet  
Martin Novák (CZ), lesný roh/French horn 
Jozef Lupták, violončelo/cello  
Miki Skuta, klavír/piano 

(prestávka) 

21:00 – 22:00

Franz Schubert (1797 – 1828) - Sláčikové kvinteto C dur D. 956/String Quintet in C Major D. 956  
Igor Karško, husle/violin 
Daniel Rumler, husle/violin 
Martin Ruman, viola/viola 
Robert Cohen, violončelo/cello 
Jozef Lupták, violončelo/cello 

Trvanie koncertu: približne 220 minút s dvoma prestávkami, vrátane rozhovorov o hudbe (trvanie koncertu – hudba: 135 minút).

Vstupné: predpredaj 30€ / zľavnené (študent, dôchoda, ZŤP) 25€
Počas prestávok bude na nádvorí občerstvenie rôzneho druhu. V cene vstupenky je jeden pohár vína alebo nealko.

Podujatie je súčasťou festivalu komornej hudby Konvergencie 2024. Pozrite si kompletný program festivalu.