prednáška / diskusia

Odhaľme spolu falošné správy

Vzdelávací seminár pre seniorky a seniorov.
Diskusia na tému propagandy, kritického myslenia a šírenia neprávd.

Táto akcia sa konala v minulosti


Záujemcov a záujemkyne zo staršej generácie prevedú spleťou konšpiračných aktérov a tzv. alternatívnych médií. 
Predstavia im  možnosti a spôsoby práce so serióznymi zdrojmi a prameňmi pri odhaľovaní pravdy, konšpiračných teórií a hoaxov. 
Tešíme sa na neformálnu diskusiu a radi si vypočujeme myšlienky a nápady seniorov i senioriek. 

Organizuje Transparency International.

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5