Senior

prednáška / diskusia

Aplikácie na trénovanie pamäti pre seniorov

Pi 20.5.2022 / Primaciálny palác