prednáška / diskusia

Jess Curtis (USA, DE) - Bezbariérové umenie (Access in the Arts)

Počas prednášky bude choreograf a pedagóg Jess Curtis zdieľať svoje skúsenosti ako umelec bez zdravotného postihnutia o tom, ako vytvárať umenie, ktoré je prístupné rôznym divákom.
Táto akcia sa konala v minulosti

20 rokov čerpá zo svojho neustáleho učenia sa od profesionálnych spolupracovníkov, ktorí sa identifikujú ako zdravotne postihnutí.

Jess Curtis je oceňovaný choreograf a performer, ktorá sa venuje umeleckej tvorbe založenej na experimentovaní, inovácii, kritickom diskurze a spoločenskej relevantnosti na pomedzí tanečného umenia, výtvarného umenia a populárnej kultúry.

Jess Curtis/Gravity vytvára a produkuje umenia založeného na tele a pre všetkých, ktorí majú telo; vzdeláva mladých profesionálov/ky, študentov/ky a verejnosť prostredníctvom fyzicky dostupných workshopov v mestách po USA a Európe; podporuje začínajúcich umelcov prostredníctvom umeleckého mentorstva a finančného sponzorstva; podporuje medzinárodnú výmenu prostredníctvom koprodukcií, ktoré mobilizujú medzinárodnú sieť, aby priviedla medzinárodných umelcov do San Francisca a pomohla sanfranciským umelcom prezentovať svoju prácu v zahraničí.

Curtis pôsobí ako spisovateľ, umelecký advokát a komunitný organizátor v oblasti súčasného tanca a performancie a vyučuje prístupný tanec, kontaktnú improvizáciu a interdisciplinárne workshopy v USA a Európe. Bol hosťujúcim profesorom na Kalifornskej univerzite v Berkeley a na Univerzite umení v Berlíne. Je držiteľom magisterského titulu v odbore choreografia a doktorátu v odbore performančné štúdiá na Kalifornskej univerzite v Davise.

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

V Novej Cvernovke sa uskutoční tiež workshop Jessa Curtisa Telo - Hlas - Komunita.

Vstup voľný