prednáška / diskusia

History Kabinet: Zora Jesenská

History Kabinet v roku 2022 približuje významné ženské osobnosti slovenskej histórie.
Táto akcia sa konala v minulosti

Ako ďalšiu predstavíme prekladateľku, spisovateľku a literárnu kritičku Zoru Jesenskú.

O jej živote, diele a prínose sa bude moderátor Michal Havran zhovárať s prozaičkou a literárnou historičkou Evou Maliti Fraňovou.

History Kabinet je cyklus historických prednášok v Kabinete pomalosti, ktorý vás vďaka prizvaným odborníkom prevedie históriou spoločnosti.