prednáška / diskusia

História okolo nás: Stredoveké obyvateľky Bratislavy

Prednáška venovaná stredovekým obyvateľkám Bratislavy. Hľadá odpovede na to, aké boli a ako žili. Ženy bývajú v dejinách takmer neviditeľné,  čo je spôsobené aj nedostatkom písomných prameňov. Napriek tomu je možné aspoň čiastočne do ich života nahliadnuť, nielen na základe archívnych prameňov dotýkajúcich sa Bratislavy, ale aj za pomoci porovnania s inými mestami tých čias.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Aké boli ženy v stredovekej Bratislave? A ako žili? Aj na to sa pokúsi odpovedať prednáška Daniely Dvořákovej z Historického ústavu SAV.

Daniela Dvořáková je slovenská historička a archivárka. Pôsobí ako vedecká pracovníčka v Historickom ústave SAV v Bratislave, no venuje sa aj vydavateľskej činnosti. Vo svojej práci sa špecializuje na neskorostredoveké dejiny Uhorského kráľovstva (s dôrazom na 15. storočie), aristokraciu, dvorskú kultúru, postávanie ženy v stredovekej spoločnosti, každodenný život hradnej šľachty, zoohistóriu a publikovanie stredovekých prameňov.

Stredoveké obyvateľky Bratislavy. Prednáša Daniela Dvořáková (Historický ústav SAV)
Faustova sieň, Múzeum dejín mesta – Stará radnica

Vstupné 2€, vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni Starej radnice

Vstup v režime OTP

Ďalšia prenáška cyklu História okolo nás: Ženy na šikmej ploche, 16. novembra