prednáška / diskusia

História okolo nás: Ženy na šikmej ploche

Prečo sa ženy dostávali pred súd? Aké trestné činy sú pre ženy charakteristické? Ako ich trestali, ako sa oni dokázali brániť a aké boli rozdiely v posudzovaní priestupkov a zločinov v porovnaní s mužmi? Prednáška venovaná téme Ženy na šikmej ploche ponúka chronologický prehľad od obdobia neskorého stredoveku až do 18. storočia.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Poctivosť, morálny život a česť hrali v minulosti dôležitú úlohu. U žien a dievčat sa pritom posudzovali oveľa prísnejšie ako u mužov.

Ako sa žena mohla dostať na šikmú plochu a do pozornosti verejnej mienky a justičných orgánov?
Existovali typicky ženské zločiny?
Ako sa posudzovalo násilie páchané na ženách?

Aj na tieto otázky sa pokúsi odpovedať prednáška historičky Tünde Lengyelovej, ktorá ponúkne chronologický prehľad od obdobia neskorého stredoveku až do 18. storočia.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa obdobím raného novoveku, predovšetkým problematikou spoločenského vývoja v 16. – 17. storočí, dejinami každodennosti, životného štýlu a rodinného života.

Množstvo štúdií venovala otázkam o postavení žien, okrem iných prác je editorkou publikácie Žena a právo (2004). Venuje sa aj prekladaniu odbornej historickej literatúry a popularizácii histórie.

Vstupné 2€, vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni Starej radnice.

Vstup v režime OTP