prednáška / diskusia

Ako knihy menia náš život: Ľudmila Podjavorinská

Diskusia o význame literatúry pre deti, úloha memorovania v detskom veku, schopnosť prežívania čítaných príbehov a čítania s porozumením.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú: PaedDr. Mária Onušková z Metodicko-pedagogického centra, študenti konzervatória, ktorí vystúpia so zhudobnenými ukážkami Podjavorinskej diel.
Organizuje spolok Živena.