prednáška / diskusia

Ako byť odolnejší voči korupcii

Vzdelávací seminár pre seniorky a seniorov. 
Oboznámenie sa s legislatívnym minimom, definíciami pojmov a termínmi v oblasti korupcie.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Modelové situácie a príklady z praxe so zapojením prítomných. 
Prezentované informácie pomôžu seniorom a seniorkám odhaľovať a nahlasovať korupciu a korupčné správanie. Predstavíme im možnosti, 
ako sa zapojiť do občianskej angažovanosti a podpory demokratických hodnôt (využívanie info-zákona, účasť na mestských zastupiteľstvách, vytváranie dozoru nad samosprávami a zlepšovanie správy verejných financií). Priestor bude aj na neformálnu diskusiu.

Organizuje Transparency International.

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5