party

Kolotočarina v Kulturáku

Najprimitívnejšia zábava v Kulturáku. 

Táto akcia sa konala v minulosti