party

Kolotočarina v Kulturáku

O najprimitívnejšiu zábavu sa zase postarajú Yasvec und Mego. 

Táto akcia sa konala v minulosti