Pezinok

iné miesto

Pezinok leží 18 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy. Na pôde mesta sa pravidelne uskutočňujú významné podujatia; mnohé z nich majú i medzinárodný význam.

Pezinok
Radničné námestie 7
90201 Pezinok


033/6901 113
informacie@msupezinok.sk

http://www.pezinok.sk
Otváracie hodiny: