Pezinské kultúrne centrum

kultúrny dom

Pezinské kultúrne centrum usporadúva rôzne súťaže, prehliadky, festivaly, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia. Súčasťou je aj Kino.

Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42
90201 Pezinok


033/641 39 33
kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

http://www.kcpezinok.sk
Otváracie hodiny:
Vstupné:

Vstupenky prostredníctvom Tickerportal