Mestské múzeum Pezinok

múzeum

Poslaním múzea je zhromažďovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov k dejinám mesta Pezinok. Múzeum sídli v renesančnej Starej radnici.

Expozície

Mestské múzeum v Pezinku je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok, zriadenou v roku 2003. Hlavným poslaním Múzea je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok.

Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice. S využitím archívnych prameňov, dostupných v slovenských i zahraničných archívoch mapuje Múzeum písanú históriu mesta. Archeologické výskumy, ktoré približujú najstaršie dejiny mesta a blízkeho okolia realizuje múzeum v spolupráci s odbornými inštitúciami.

Výsledky svojej odbornej činnosti propaguje múzeum formou výstav, besied, prednášok, propagačných materiálov a publikácií. Od svojho vzniku vydalo Mestské múzeum niekoľko publikácií, približujúcich výsledky jeho činnosti.

Mestské múzeum Pezinok
M. R. Štefánika 1
90201 Bratislava


+421 33 641 2306
pospechova@mestskemuzeumpk.sk

http://www.mestskemuzeumpk.sk/
Otváracie hodiny:
Ut: 10 - 17
St: 10 - 17
Št: 10 - 17
Pi: 10 - 17
So: 10 - 16
Vstupné:

Dospelí 1€, Zľavnené 0.50€, Kolektívne vstupné pre triedu 5€