divadlo
festival
letný festival

Divadelná Nitra 2023

32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční v termíne od 22. do 27. septembra 2023 v Nitre. Program, zastrešený témou odozvy/responses, prinesie divadelné predstavenia z Belgicka, Slovenska, Španielska, Ukrajiny atď. Divadelný program doplnia koncerty, výstavy, diskusie, workshopy, program pre deti v sekcii Festival deťom a mnoho ďalšieho.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Divadelný program

Piatok 22.9.


18:30 - 19:50 Endokanabinoid, DAB Veľká scéna


Sobota 23.9.

14:00 - 14:45 Festival Deťom: Kedy stromy spievajú, Námestie (detská zóna pred DAB), vstup voľný
15:30 - 17:00 Tichým hlasom. In a Calm Voice, DAB terasa


15:30 - 16:20 Festival Deťom: Babička!!!, Námestie (detská zóna pred DAB), vstup voľný

18:00 - 19:50 SME KRAJINA: príbeh ľudí, priehrady a času, DAB Veľká sála
20:30 - 21:40 Príjemný ostrov, DAB Štúdio

Nedeľa 24.9.


14:00 - 14:40 Festival Deťom: Turecký ostrov alebo Gašparkova cesta do Ameriky, Námestie (detská zóna pred DAB), vstup voľný
15:15 - 16:00 Festival Deťom: Dlhý, Široký, Bystrozraký, Námestie (detská zóna pred DAB), vstup voľný
16:30 - 17:20 Držať rieku / Holding River, nábrežie rieky Nitra (meeting point: hlavná brána Letného kúpaliska Nitra)
18:00 - 19:00 Púť M&H, DAB Štúdio
-18:00 - 18:15 púť od OC Mlyny k DAB
-18:15 - 19:00 predstavenie v DAB – Štúdio
19:30 - 20:30 Z morského dna, DAB Veľká sála

Pondelok 25.9.


18:00 - 19:45 Hekuba, DAB Veľká scéna
20:30 - 21:30 Banské príbehy, DAB Štúdio

Utorok 26.9.


19:00 - 21:00 Kocúrkovo, DAB Veľká scéna

Streda 27.9.


18:00 - 19:20 Pribina (Making of), DAB Štúdio
19:30 - 21:15 Danse Macabre, DAB Veľká scéna

 

Prečítajte si článok o spievodných akciách festivalu - detská zóna, divadlo mladých, česká nezávislá scéna, odozvy inakosti, Malá Ukrajina, výstavy fotografií, diskusie.

Pozrite si podrobný program, vrátane sprievodných akcií

PDF s kompletným programom

---

Súčasťou genetickej výbavy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu. Symbolickým ukazovateľom na prevažujúcu tému ročníka a zároveň spoločným menovateľom tém jednotlivých diel je podtitul festivalu, pre každý rok iný.

Pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 platí podtitul: odozvy / responses

odozva – ohlas – ozvena – odraz – reakcia – odpoveď

Odozva ako predpoklad existencie, ako základná podmienka komunikácie, ako reakcia na konanie človeka, systému, mechanizmu, odozvy srdca, odozva organizmu, divácka odozva, odozva v médiách, diplomatická odozva, odozva prírody na konanie človeka, odozva prístroja, internetu, monitoru, test odozvy.

Odozva znamená záujem o veci okolo, vedomosť o stave najbližších i sveta, upevňovanie vzťahov, rozvoj empatie a schopnosti pomáhať.

Je reakciou na apatiu spoločnosti spôsobenú kritickými udalosťami posledného obdobia, predovšetkým agresiou na Ukrajine, ekologickou a ekonomickou krízou, pandémiou.

Odozvu chceme vyvolať aj ako nástroj proti celosvetovo pozorovanej diváckej kríze.

Odozva je vzájomná interakcia, ktorá nám pomáha prežiť a nachádzať zmysel života. 

„Nečakaná a silná je výpoveď belgických inscenácií Banské príbehy, Príjemný ostrov, Z morského dna, ako odozva na ničenie prírodných zdrojov a unikátnych miest na našej planéte. Odozvy ekologických tém nachádzame aj v iných inscenáciách, napríklad v inscenácii Sme krajina Divadla Jozefa GregoraTajovského zo Zvolena. Mnohí tvorcovia dnes reflektujú tému vojny – od trójskej pred troma tisícročiami v inscenácii Hekuba Slovenského komorného divadla Martin až po horúcu súčasnosť v podobe vojny na Ukrajine s príznačným názvom Danse Macabre (Tanec Smrti) v podaní pôvodom ukrajinského hudobno-divadelného zoskupenia Dakh Daughters. V ďalších dielach programu festivalu nachádzame odozvy dejinných udalostí a príbehov historických osobností, dozvuky osudov migrantov u nás, rezonuje téma prehodnocovania tradícií a hľadania identity – privátnej i národnej, ako aj overovanie hraníc ľudskej úzkosti alebo brehov neznámej rieky,“ dodáva Darina Kárová. 

  

Gros zahraničného programu predstavuje výber z tvorby belgickej umeleckej dvojice Silke Huysmans a Hannes Dereere, ktorá reprezentuje vrchol európskeho dokumentárneho divadla. Tvorcovia analyticky a zároveň umelecky približujú rôzne problémy dnešnej doby, ktoré si bežný človek nevšimne alebo o ktorých netuší, aké sú dôležité. Na scéne pritom využívajú najnovšie technológie, pracujú s dokumentárnymi a autentickými nahrávkami, ktoré komponujú miestami až poeticky. Festival uvedie ich diela Banské príbehy, Príjemný ostrov a Z morského dna. Trilógia je odozvou na spoločensko-kritické, politické, ekologické témy a každá jej časť nesie závažné posolstvo. I keď všetky tri inscenácie majú primárne dokumentárno-žurnalistický charakter a ich scénická forma je skôr minimalistická, majú potenciál zasiahnuť diváka aj emocionálne, prinútiť ho premýšľať v nových kontextoch či dokonca aktivizovať.

Vrcholom zahraničného programu i celého festivalu bude unikátny kabaret Danse Macabre alebo Tanec Smrti ukrajinskej hudobnej a performatívnej skupiny Dakh Daughters, ktorá sa stala jedným z hlavných symbolov odporu proti potláčaniu ukrajinskej demokracie. Zoskupenie šiestich herečiek pod vedením režiséra Vlada Trojického sa divákom MF Divadelná Nitra predstavilo už v roku 2016 s angažovaným kabaretom Ruže, v ktorom prvýkrát prinieslo tému vojnového konfliktu na východe Ukrajiny. Piesne, ktoré sa objavujú v Danse Macabre, sú zmesou rôznych žánrov od postpanku po ukrajinský folklór. Dakh Daughters ich na javisku prepájajú s autentickými príbehmi ukrajinských žien i s citáciami z Knihy Jób. Inscenácia je tak svedectvom o vojne i exile, obžalobou, nostalgickou spomienkou na rodnú krajinu i veľkolepou šou v jednom.

V slovenskej sekcii prinesie MF Divadelná Nitra 2023 neobvykle vyváženú prezentáciu tvorby zriaďovaných a nezávislých divadiel. Kurátorom je tento rok divadelný kritik Miro Zwiefelhofer, ktorý sa o svojom výbere vyjadril, že je koncipovaný ako „súbor štyroch tematických línií predstavujúcich štyri výzvy, ktorých zvládnutie definuje osudy obyvateľov tejto krajiny“. Inscenácie rozdelil do štyroch spoločností fungujúcich v lepšej budúcnosti. „Spoločnosť, v ktorej nájde odozvu aj hlas slabších,“ predstavujú martinská inscenácia Hekuba a performatívna inštalácia Tichým hlasom. In a Calm Voice. „Spoločnosť rešpektujúca krajinu, ktorú obýva,“ sa zrkadlí vo zvolenskej inscenácii Sme krajina a v pohybovej performancii Holding River/Držať rieku. „Spoločnosť pútnikov“ predstavuje dielo Púť M&H a inscenácia domáceho Divadla Andreja Bagara Pribina (Making of). Na tú nadväzuje „spoločnosť, ktorá pozná a rešpektuje svoje elity“ spolu s dielami Endokanabinoid nezávislého Divadla Stoka a Kocúrkova Slovenského národného divadla.

V rámci „nezávislej“ štvorice súborov budú môcť diváci vidieť široké spektrum tvorivých princípov – od autorského divadla a kolektívnej tvorby cez súčasný tanec, scénickú inštaláciu až po inscenovanú udalosť. Zároveň sa z divadelných sál niekoľkokrát presunú do netradičných exteriérov. Prvým predstavením festivalu vzdajú organizátori hold jednému z emblémových reprezentantov alternatívnej scény na Slovensku režisérovi Blahovi Uhlárovi. Endokanabinoid je herecky presná mozaika, ktorá s ostrým sarkastickým humorom, Stoke vlastným, otvára mnoho spoločenskokritických tém. Divadlo Stoka počas svojej existencie prekonalo rôzne úskalia, doslova im zbúrali dva hracie priestory, niekoľkokrát nedostali dotácie na tvorbu. Je preto celkom príznačné, že práve po ich predstavení prebehne diskusia s názvom Nezávislá kultúra v ohrození?, ktorú bude moderátorsky viesť Oliver Rehák z Denníka N.

Inak poňatú odozvu na to, čo sa aktuálne deje vo svete i u nás, predstaví performatívny projekt Tichým hlasom. In a Calm Voice súboru Uhol_92. Päť ľudí rôznej národnosti, odlišného veku a životných skúseností tu pod vedením mladej talentovanej a oceňovanej režisérky Alžbety Vrzgula skúma protest ako verejný prejav. Dôkazom, že environmentálnym témam sa venujú aj slovenskí umelci, je pohybové site-specific dielo Holding River/Držať rieku dvojice Eva Priečková a Katarína Poliačiková. Poetická výpoveď o stave vodnej hladiny a o jej prelínaní s našimi telami privedie divákov k brehom rieky Nitra. Inú púť zažijú návštevníci festivalu s performerkami Monikou Haasovou a Heidi Šinkovou, ktoré ju začnú od najznámejšieho nitrianskeho nákupného centra Mlyny. Performatívna udalosť Púť M&H v réžii Petry Fornayovej je totiž odozvou na súčasný konzumný spôsob života.

Štvoricu inscenácií zo zriaďovaných kamenných divadiel spája v rámci tematickej roviny kritickosť a angažovanosť, no zároveň všetky reprezentujú výrazne súčasný pohľad na divadlo a drámu v celom spektre inscenačných prístupov. Festival v sobotu oficiálne otvorí predstavenie Sme krajina: príbeh ľudí, krajiny a času, ktoré načrtáva novú líniu tvorby zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského a ktoré možno považovať za jeden z objavov minulej sezóny. Osud Slatinky, vodného diela, ktoré nikdy nevzniklo, preniesla na zvolenské javisko jedna z vrcholných predstaviteliek súčasného českého divadla – oceňovaná režisérka Petra Tejnorová. Ďalšie dve inscenácie v slovenskom programe, nitriansku Pribina (Making of) a Kocúrkovo Slovenského národného divadla, spája osobnosť režiséra Rastislava Balleka, ktorý je známy svojou jedinečnou inscenačnou poetikou. Tú charakterizuje zmysel pre koherentné vrstvenie umeleckých prístupov, dôraz na vizuálne sugestívne obrazy a rovnako pútavá hudba. Jeho inscenácie sa často nesú v národnej tematike s kriticky ironickým i značne filozofickým rázom. Na festivale sa opäť predstaví aj Slovenské komorné divadlo Martin, ktoré do Nitry pravidelne prináša herecky kvalitné, no i tematicky závažné diela. Inak to nie je ani v prípade inscenácie Hekuba, ktorá rozhodne patrí k vrcholom minulej divadelnej sezóny. Text írskej dramatičky Mariny Carr v réžii talentovaného a oceňovaného Lukáša Brutovského prináša príbeh, ktorý v kontraste zobrazuje dva princípy – na jednej strane mužský, dobyvačný princíp a na druhej strane obranný, ženský, ktorý ochraňuje nielen rodinu, ale aj spoločenstvo vôbec. 

Hlavný program festivalu doplnia sprievodné aktivity, prinášajúce zážitky za hranicou toho, na čo sme v bežných kultúrnych stánkoch naučení. Divadelné predstavenia pre najmenších, ale aj pre základné a stredné školy prinesú to najinšpiratívnejšie zo slovenskej a z českej divadelnej scény. Priestor na prezentáciu budú mať na medzinárodnom festivale opäť študenti umeleckých škôl v sekcii Mladé divadlo v Nitre. Podujatia, ktorými ožije centrum mesta, budú pracovať s kultúrnou rozmanitosťou a umožnia tak prepájať rôzne komunity v Nitre a v regióne. Medzi nimi nebudú chýbať Tančiarne Svet – podujatie, ktoré oboznámi verejnosť s mnohými svetovými tanečnými kultúrami. Festival prinesie aj mnohé diskusie a vzdelávacie projekty. Už deviatykrát budú môcť kritici navštíviť predstavenia hlavného a sprievodného programu a následne sa zúčastniť na analytických seminároch, networkingovom stretnutí, diskusiách a prednáškach v rámci projektu V4@Theatre Critics Residency.

Rovnako ako v hlavnom programe i v sprievodnom možno nájsť odozvy na niektoré zo závažných problémov súčasného sveta či na aktuálne spoločenské dianie. Festival deťom privedie do Nitry okrem iných súborov opäť aj Divadlo na hojdačke, ktoré sa dlhodobo venuje ekologickým témam.

Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už rok a päť mesiacov (v septembri to bude sedem mesiacov), zmenila naše životy. Vojna na Ukrajine sa dotýka nás všetkých. Sprievodný program festivalu nazvaný Malá Ukrajina nám priblíži Ukrajinu so všetkými vojnovými peripetiami. „Počas Divadelnej Nitry vybudujeme, vytvoríme jej portrét v zmenšenej podobe – zmenšenú Ukrajinu. Jej obrazy, zvuky, chute. Ako ju vidíme, ako ju vnímame dnes. Predstavíme akúsi esenciu hrdinstva, odvahy, statočnosti, ale aj bolestí, strát, vojnových zážitkov, humanitárnej pomoci, solidarity a ľudskosti,“ uvádza vo svojej koncepcii spoluautorka projektu a neúnavná aktivistka Viera Dubačová, ktorá má na konte neuveriteľný počet výjazdov na Ukrajinu s humanitárnou pomocou a so svojimi spolupracovníkmi niekoľko dokumentárnych filmov.

Bez kreatívnych a pracovitých dobrovoľníkov sa nezaobíde ani 32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Počas existencie festivalu sa na jeho príprave zúčastnilo viac ako 1 700 dobrovoľníkov, niektorí opakovane. Vytvoria na ňom vždy nezabudnuteľnú atmosféru, plnú nadšenia, kreativity a výbornej priateľskej nálady. Medzi dobrovoľníkmi sa vytvárajú silné priateľstvá, ktoré vzbudzujú chuť stretávať sa a zažiť festival opäť. Všetky dôležité informácie o dobrovoľníctve na tohtoročnom festivale nájdete a prihlásiť sa môžete tu.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť od 10. 8. online a od 4. 9. aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00.

Hlavný organizátor: Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra

Spoluorganizátori: Botanická záhrada pri SPU v Nitre; COMIN; Divadelný ústav Bratislava/Ministerstvo kultúry SR; Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Mareena, o. z.; Mier Ukrajine; Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.; Sekáč je láska; Slovenská Tepláreň; Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava; Turistické informačne centrum Nitra; Uránia; Vila K, o. z.; Za čiarou; ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre; ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a ďalší

Viac info

Odporúčame

divadlo

Noc na Broadway: The Only Helga Show

The Only Helga a jej hostia vás prevedú nocou na Broadway! Louis Band a náš showensemble budú hrať svetoznáme muzikálové melódie...Viac
Št 25.1.2024 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Archív skrytých významov: Pavel Dias, Tibor Huszár, Karina Golisová

Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Kurátorka: Miroslava UrbanováViac
4.11.2023 - 18.2.2024 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!
výstava

Hvězdy. Česká moderna zo súkromných zbierok

Výstava predstavuje tvorbu šiestich „hviezdnych“ predstaviteľov, zakladateľov moderného umenia –Františka Kupku, Emila Fillu,...Viac
15.9.2023 - 17.12.2023 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
divadlo

Tajomné variácie

So 16.12.2023 / Divadlo vo Veži (Ateliér Maroša Kramára)
odporúčame!