festival
letný festival

Divadelná Nitra 2021

Divadelná Nitra už tri desaťročia reflektuje svet okolo nás. Jubilejný, 30. ročník sa uskutoční začiatkom októbra.

odporúčame!
01.10.2021, Pi - 06.10.2021, St

Hľadanie odpovedí na otázky, ktoré kladie doba. Medzinárodný festival Divadelná Nitra už tri dekády reaguje na to, čo sa okolo nás deje. Téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho prvopočiatku. Inak to nebude ani počas jubilejného, 30. ročníka, ktorého témou sa stali PRESAHY. Presahy ako činy stierajúce hranice medzi ľuďmi, kultúrami a komunitami, presahy ako prepojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, privátnym a verejným, presahy ako prechod medzi fyzickým jestvovaním a duchovným životom, medzi životom a smrťou, prízemnosťou a vznešenosťou, presahy ako mix žánrov a druhov. To všetko sa odráža v desiatke inscenácií hlavného programu a bohatom sprievodnom programe, ktorý čaká návštevníkov Divadelnej Nitry od 1. do 6. októbra.

Tak ako sú fanúšikovia Divadelnej Nitry zvyknutí, aj tento rok ich čaká desať progresívnych a významných inscenácií. Ich výber je rôznorodý, avšak každé dielo v sebe nesie zakódovanú tému presahov, i keď každé sa na ňu pozerá z iného zorného uhla.

Inscenácie:
Vojna a mier 
Drotár
Čepiec
Lebensraum
Borodáč alebo Tri sestry
Očitý svedok
Sieť
Necropolis
Zelená je tráva (alebo Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za rok do Thajska) 
Icarus

Prečítajte si viac v našich blogoch: 
Aká je povaha našej krajiny? Vieme sa poučiť z histórie? Slovenské divadlo kladie vysoko aktuálne otázky. Príležitosť zamyslieť sa nad nimi dostanete na Divadelnej Nitre

Ekológia a sloboda – Divadelná Nitra sa roztancuje okolo dôležitých tém

Divadelná Nitra – to je aj pank, debata a cirkus

Hlavný program: 
Hlavný program bude tradične sprevádzať viacero podujatí rôzneho druhu – diskusie, koncerty, program pre deti a mladých, standupy či komentované prehliadky.

Piatok 1. 10.
18.00 – 21.20, DAB – Veľká sála: Vojna a mier, (pred predstavením sa uskutoční slávnostné otvorenie festivalu.), Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava / Réžia: Marián Amsler - Vstupenky
Toto nie je žiadna ťažkopádna klasika!
Režisér Marián Amsler a brilantný herecký kolektív Činohry Slovenského národného divadla (M. Šalacha, M. Ondrík, J. Koleník, P. Vajdová, I. Timková, D. Jamrich a i.) vytvorili z románu L. N. Tolstého, jedného z najväčších diel svetovej literatúry, divadlo súčasnosti a pre dnešného človeka. Je dynamické a plné kontrastov – výpravné scény bojov sa striedajú s intímnymi a komornými výstupmi.

Paralelne sledujeme živú divadelnú akciu a live cinema. Tvorcovia výpravnej javiskovej epopeje netradične a hypnoticky kombinujú tie najmodernejšie divadelné a filmové prostriedky. Akoby nanovo a fascinovane odhaľujeme osudy ruskej aristokracie v období Napoleonovho ťaženia proti Rusku. Dáme sa unášať príbehom, osudmi a vzťahmi Pierra Bezuchova, Andreja Bolkonského a Nataše Rostovovej... až pochopíme, že človek, jeho city a túžby sú večné – vo vojne i v mieri. 

18.30 – 20.00, Zoborský kláštor: Druhá smrť Jany z Arcu. Nové divadlo, Vstupenky
Réžia: Martin Geišberg

Tragikomédia o tom, čo plánoval Boh so svojím synom Ježišom, Janou z Arcu a katom. Agáta Spišáková, Lucia Korená a Martin Nahálka odohrajú známy príbeh v atmosfére jedinečných priestorov Zoborského kláštora. 
15+

21.40 – 23.10, DAB – Štúdio: Samo Trnka, Peter Petiar Lachký, Gabo Žifčák, Vstupenky
Dvojica komikov, ktorá priniesla minulý rok s veľkým úspechom stand-up na Divadelnú Nitru, sa vracia na miesto činu. Tentoraz aj s posilou – komikom a politickým komentátorom Samom Trnkom.

----------

Sobota 2. 10.
14.00 – 14.50, Námestie – Detská zóna / Festival deťom: Divočiny. ODIVO - vstup je voľný
Réžia: Monika Kováčová a zdivočený kolektív
Rozprávka so živou hudbou o obyčajnom Maxovi s neobyčajnou fantáziou. A o jeho mačke. A o divočinách. A o množstve iných vecí, ktoré sa zmestia do jedného červeného vozíka. Divadlo ODIVO je nezávislé divadelné zoskupenie, ktoré vytvára inovatívne autorské a bábkové projekty.
5+

15.00 – 15.40, Námestie: Icarus. Asociácia Divadelná Nitra, Tanec Praha, tYhle, Be SpectACTive! - vstup je voľný
Réžia: Marie Gourdain

Svetová premiéra novej tanečnej inscenácie reflektuje tému slobody – hraníc slobody a individuálnej alebo kolektívnej cesty k nej. Skupina tínedžerov z Nitry a Prahy pod vedením trojice umelcov z troch krajín (Francúzsko, Slovensko, Česko) odkrýva divákom vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti. Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie.

Ľudské telo tu osciluje medzi niekoľkými podobami: plastickou, štylizovanou a performatívnou, ako aj spontánnosťou a bezprostrednosťou tínedžerov. Pri scénografickom riešení, ktoré autorka a režisérka nazýva architektúrou dramaturgie, sú využité farebné tyče pripomínajúce mikádo, ktoré vytvárajú jednoduché rámy, meniace sa tvary a pôsobivú, vizuálne dynamickú kompozíciu.  

16.00 – 16.50, Námestie – Detská zóna / Festival deťom: Smiech je najlepší liek, Divadlo ZáBaVKa - vstup je voľný
Réžia: Divadlo ZáBaVKa

Autorská divadelná rozprávka s novými pesničkami pre deti a pre celé rodiny. Divadlo o šašovi, ktorý zachráni princeznú i celé kráľovstvo. Diváci sa stávajú aj hýbateľmi stredovekého deja vymyslenej originálnej rozprávky a spolu môžu hrať v predstavení namiesto bábok.
3+

17.05 – 17.50, Námestie – Detská zóna / Festival deťom: Popolvár. Divadlo Babadlo - vstup je voľný
Réžia: Divadlo Babadlo.
Klasická ľudová rozprávka s netradičnými bábkami, otáčacou scénou a krásnym pesničkami.  
3+

18.00 – 20.00, DAB – Veľká sála: Drotár. Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Vstupenky
Réžia: Lukáš Brutovský

Je do istej miery prekvapivé a zároveň také jasné, že sa zohratý dramaturgicko-režijný tandem Miro Dacho a Lukáš Brutovský rozhodol inscenovať túto Palárikovu klasickú a ľúbivú komédiu, plnú komických zámen, rozmarných preoblečení a statočných Slovákov v banálnom príbehu s milostnou zápletkou a dobrým koncom. Elegantné kostýmy vyššej vrstvy a sviatočné kroje postáv slovenských patriotov by nás mohli spočiatku uviesť do omylu, že tvorcovia pristupovali k prostoduchej hre s vážnym protišovinistickým posolstvom s pietou. Opak je pravdou.

Nitriansky tím hrá Drotára bez sladkastého ľudového ornamentu. Veselohru o živote slovenskej inteligencie v 19. storočí a multikultúrnom Uhorsku totiž tvorcovia premenili na provokatívnu paródiu a grotesku o neduhoch súčasného Slovenska v stredoeurópskom priestore. Virtuozita hercov nitrianskeho divadla s dokonalým citom pre komiku a komediálnosť je len jednou stránkou veci – paralelne s ňou sa neubránime úvahe o slovenskej povahe a politike.

-diskusia s tvorcami po predstavení.

18.15 – 19.00, Synagóga / Mladé divadlo: Dora. DS Naboso, ZUŠ J. Rosinského v Nitre - vstup je voľný
Réžia: DS Naboso a Štefan Foltán

Inscenácia na motívy próz Žitkovské bohyne (K. Tučková) a Žitkovské čarovanie (J. Jilík).  

19.30 – 20.00, Synagóga / Divadlo mladých: Príbeh o láske a tme, DS Drim, ZUŠ J. Rosinského v Nitre - vstup je voľný
Réžia: Marica Šišková

Monodráma podľa rovnomenného kultového románu Amosa Oza, v ktorom autor približuje osudy vlastnej rodiny, sionistického hnutia či vznik moderného židovského štátu.

20.15 – 21.15, Námestie – Koncertné pódium: Sto múch. Koncert - vstup je voľný
Ekologický funky-underground s dominantnými horehronsko-podpolianskymi vplyvmi. 

21.30 – 22.15, Synagóga / Mladé divadlo: Diaboliáda. DS Drim, ZUŠ J. Rosinského v Nitre - vstup je voľný
Réžia: Marica Šišková

Divadelná adaptácia rovnomennej prózy M. Bulgakova o úradníkovi, ktorý si zle prečítal meno svojho nového nadriadeného, čím navždy zmenil vlastný život na nočnú moru.

------------

Nedeľa 3. 10.
14.00 – 14.30, Synagóga / Festival deťom: Aero. ODIVO - vstup je voľný
Réžia: Monika Kováčová

Vzdušné laboratórium pre deti, ich rodičov a všetkých, ktorí majú chuť si uletieť. Divadlo o lietaní a pohybe vo vzduchu. Pohyb a vzduchové vibrácie vytvárajú úchvatné obrazy, zvuky a hudbu. Divadlo ODIVO je nezávislé divadelné zoskupenie, ktoré tvorí inovatívne autorské a bábkové projekty.
1,5+

15.00 – 15.45, Námestie – Detská zóna / Festival deťom: Bubli Rybačka. Klaun Tomík - vstup je voľný
Klaun Tomík spolu s malými divákmi, kapricou Karlou a kaprom Karolom vytvorí bublinkové prekvapenie. Veľký bublinový ,,happening“ poteší a zabaví nielen deti, ale aj dospelých.
3+

16.00 – 16.45, Námestie – Detská zóna / Festival deťom: Cirkusové trampoty. Klaun Tomík - vstup je voľný
Tomíkovo smiešne rozprávanie plné gagov o tom, ako pracoval v cirkuse, samozrejme, v novom cirkuse, ktorý je bez zvierat. Deti si vyskúšajú akrobaciu, žonglovanie, balans a dokonca aj jednoduché kúzla. 
3+

16.00 – 17.00, Kultúrny dom Párovské háje: Zelená je tráva. Asociácia Divadelná Nitra, Dublin Theatre Festival, Kunstcentrum Buda, Plesni Teater Ljubljana, Asociácia súčasného tanca, Be SpectACTive!, Slovensko, Írsko, Belgicko, Slovinsko, Vstupenky
Réžia: Petra Fornayová

Svetová premiéra novej koprodukčnej inscenácie v réžii slovenskej choreografky a režisérky Petry Fornayovej hľadá odpoveď na otázku, čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o zmene nastaveného diskurzu, pýta sa na vzťah medzi slobodou jednotlivca a jeho zodpovednosťou – za spoločnosť, za budúce generácie, za životné prostredie. Existujú riešenia postupujúcej ekologickej krízy? Budú to privátne alebo globálne politické stratégie? Do akej miery budeme pri tom ochotní a schopní nasledovať aj „mravný zákon“ a kam sa posunú jeho hranice? Prostredníctvom konkrétnych príbehov a postáv, ktorých predobrazmi budú reálne osoby – fanatický botanik, idealistický politik, militantný vegán...  a ďalší –, sa bude realita prelínať s fikciou, texty s pohybom a obrazom.

-Odchod autobusu 15.15 z parkoviska pri DAB, návrat približne 17.30. 

17.00 – 18.00, Námestie – Koncertné pódium: Genius Locci. Koncert - vstup je voľný
Alternatívna skupina predstaví svoju hudbu, ktorá spája prvky dream popu a indie. 

18.00 – 20.25, DAB – Veľká sála: Borodáč alebo Tri sestry. Štátne divadlo Košice, Vstupenky
Réžia: Júlia Rázusová

Vecná, provokatívna aj plná živého humoru je táto životopisná inscenácia o obyčajnom mužovi z východného Slovenska, ktorý sa stal jednou z najvýznamnejších osobností slovenského divadelníctva. Aký bol v skutočnosti Janko Borodáč? Zakladateľ slovenského profesionálneho divadla, velikán našej divadelnej réžie, legenda, o ktorej nie je možné sa nezmieniť, ak hovoríte o dejinách nášho divadla?

Inscenácia je kolážou na tému Borodáčovho života, vytvorenou na základe autobiografických prameňov, zachovaných archiválií i spomienok pamätníkov. Kontroverznosť milovaného i nenávideného Borodáča, nekritického obdivovateľa ruského divadelníka K. S. Stanislavského, odhaľujeme nielen prostredníctvom faktov o jeho živote, ale aj rekonštrukcie procesu vzniku slávnej košickej inscenácie Čechovových Troch sestier z roku 1952.

Spojenie divadelného tradicionalistu Borodáča, progresívnej režisérky Júlie Rázusovej a vynikajúcich hercov Štátneho divadla Košice (M. Erby, A. Ďuránová, R. Šudík, Ľ. Blaškovičová a i.) dáva záruku divadelného zážitku.

- diskusia s tvorcami po predstavení. 

20.45 – 21.45, Námestie – Koncertné pódium: Vydrapená Bužírka Punk System (V. B. P. S.). Koncert - vstup je voľný
Aktuálne najaktívnejšia hudobná zostava Michala Kaščáka je už teraz malokarpatskou antišportovou legendou a vôbec prvou pankovou skupinou s vlastným čašníkom. 

--------------

Pondelok 4. 10. 

17.00 – 18.40, DAB – Štúdio: Lebensraum. Divadlo LAB, Bratislava, Vstupenky
Réžia: Kateřina Quisová

Tragikomédia známeho súčasného amerického dramatika Israela Horovitza opisuje fiktívnu situáciu, keď nemecká kancelárka navrhne potomkom Židov možnosť návratu do krajiny ich predkov. A nielen to – ako odčinenie viny z druhej svetovej vojny ponúkne získanie regulárneho občianstva a záruku stálych pracovných miest. Prvé slovenské uvedenie politicky kontroverznej hry je zrelým a sebaistým komorným dielom mladej režisérky, poslucháčky réžie na DF VŠMU Kateřiny Quisovej a zohratého ročníka poslucháčov herectva (A. Janeková, S. Kollárová, S. Ľasoková, D. Ambróš, J. Janotík). Štýlovo čistá inscenácia v postupne a presne gradujúcej atmosfére ponúka pohľad na univerzálnu tému opakovania dejín a historických chýb. Nerozpráva len o problémoch vo vzťahu Nemcov a Židov. Horovitz píše a Quisová inscenuje univerzálne posolstvo: menia sa dejiny a nie ľudia. 

 - diskusia s tvorcami po predstavení. 

19.00 – 20.30, DAB – Veľká sála, projekcia divadelného filmu: Očitý svedok. Národní divadlo Praha – Činohra, Česko, Vstupenky
Réžia: Jiří Havelka

Tento videofilm s podtitulom Dokumentárna anatómia masovej vraždy mal byť pôvodne divadelnou inscenáciou. No koronakríza zmenila plány režiséra Jiřího Havelku a súboru Činohry pražského Národného divadla. A tak vzniklo sugestívne a autentické filmové dielo o povojnovom masakre civilného obyvateľstva, akých sa v Československu odohralo niekoľko. Patria k najtemnejším stránkam našich dejín. Masaker na Švédskych šancoch pri Přerove sa odohral v noci z 18. na 19. júna 1945 a bolo pri ňom zabitých 265 karpatských Nemcov, Maďarov a Slovákov – väčšinou žien a detí z Dobšinej.

Spolu 34 autentických svedectiev, ktoré inscenátori o tejto udalosti nahrali, pripomína hovory na videočetoch, teda prostredie, do ktorého sa preniesla podstatná časť nášho života počas pandémie. No vyznievajú stále rovnako desivo. Svedectvá tých, ktorí tam boli, nám dnes kladú mnoho otázok o pravde, o objektivite a subjektivite histórie, o dobre a zle či o temnej stránke ľudskej povahy. Divadelný film s excelentnými hereckými výkonmi (S. Rašilov, I. Orozovič, F. Němec, D. Prachař, D. Matásek, P. Batěk, A. Fialová, M. Borová a i.) uvádzame v unikátnom festivalovom formáte spoločného zážitku – ako projekciu na veľkom plátne vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara za prítomnosti režiséra.

- diskusia s tvorcami po predstavení. 

21.00 – 23.00, DAB – Štúdio: Presahy / Transcendencies. Veľká verejná debata - vstup je voľný 
Diskusia so špeciálnymi hosťami na tému festivalu. Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Denníkom N. Jazyk slovenský, tlmočené do angličtiny.
Live stream

--------------

Utorok 5. 10. 

10.30 – 11.30, DAB – Štúdio: Veľká továreň na slová. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Vstupenky
Réžia: Ireneusz Maciejewski
Adaptácia súčasnej francúzskej rozprávky prináša jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajomnej krajiny, v ktorej si najkrajšie slová môžu dovoliť len tí najbohatší.
5+

18.00 – 19.30, DAB – Veľká sála: Čepiec. Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen, Vstupenky
Réžia: Peter Palik

Ten príbeh je naozaj jednoduchý: Katka navštevuje Iľku, aby sa od nej naučila šiť čepiec. No v tomto javiskovom stvárnení, v citlivej a hravej réžii a úchvatnej súhre hereckého kolektívu zvolenského divadla sa príbeh premieňa na sugestívnu a mnohovýznamovú výpoveď. Predlohou inscenácie bol rovnomenný román Kataríny Kucbelovej. Prozaický debut slovenskej poetky z roku 2019 získal nielen mnoho nominácií a ocenení, ale predovšetkým veľkú čitateľskú popularitu. A táto inscenácia za ním v ničom nezaostáva.

Autobiografický príbeh mladej ženy Kataríny, ktorá sa v stredoslovenskom Šumiaci učí od dedinčanky Iľky šiť originálny šumiacky čepiec, ožíva v brilantnej a vizuálne silnej syntéze činohry, pohybu a folklóru. Vzťah týchto dvoch žien nie je len o odovzdávaní tradície, ale predovšetkým o pochopení identity našej ženy, mentality nášho národa a povahe našej krajiny. Nejde tu o prvoplánovú konfrontácia minulosti a súčasnosti, moderného a tradičného, mestského a vidieckeho.

Inscenácia je predovšetkým o hľadaní koreňov vlastnej podstaty, identity a zdrojov životných rozhodnutí. Prináša na jednej strane nie jednoduché uvedomenie si pretrvávajúcich stereotypov v našej spoločnosti, na druhej strane oslobodzujúce poznanie, že ľudský život nie je jednoznačne daný a každý má právo na slobodu a zmenu.

- Diskusia s tvorcami po predstavení. 

20.30 – 21.40, DAB – Štúdio: Dukla, údolie smrti. Dezorzovo lútkové divadlo, Vstupenky
Réžia: Gejza Dezorz

Medzi nenávisťou a láskou je veľmi tenká hranica. Veľkovýpravná bábková dráma pre dospelých prenáša diváka do čias konca druhej svetovej vojny a rozdelenej spoločnosti vďaka sugestívnej filmovej optike a videoprojekciám v štýle tzv. puppet live cinema.
15+

------------

Streda 6. 10.

18.00 – 19.00, online predstavenie: Necropolis. Arkadi Zaides, Francúzsko, Izrael, Bielorusko, Vstupenky
Réžia: Arkadi Zaides

Arkadiho Zaidesa diváci MF Divadelná Nitra už poznajú. V roku 2015 sa tu predstavil s projektom Archív, v ktorom nám prostredníctvom pohybového divadla doplneného autentickou video dokumentáciou priblížil palestínsko-izraelský konflikt. V novom projekte Necropolis nás pozýva, aby sme s ním vstúpili na územie mŕtvych a uctili si pamiatku tých, ktorí nemali v živote také privilégiá ako my.

Od roku 2015 prúdi do Európy množstvo utečencov z krajín Blízkeho východu a Afriky, zasiahnutých vojnou, terorizmom a ekonomickým nedostatkom. Mnohí z nich zomrú na ceste, mnohí prídu o život na európskom území – často pri útekoch pred políciou či nešťastnou náhodou. Obete často ostávajú bezmenné a neidentifikované, pretože v prípade migrantov sa nedodržiavajú zákony: telá sa neskúmajú forenznými metódami ani sa údaje o nich nezaznamenávajú.

Organizácia United spolu s ďalšími neziskovými organizáciami zbiera informácie a vytvára databázu o obetiach migrácie. Izraelsko-francúzsky umelec Arkadi Zaides vytvoril v multimediálnom dokumentárnom projekte na základe týchto databáz virtuálnu mapu miest zosnulých, novodobé mesto mŕtvych. Nekropolu ako poctu mŕtvym, ktorí prišli o život vo viere v lepšiu budúcnosť seba a svojich blízkych. Momentálne prebieha zber informácií o obetiach z radov migrantov na Slovensku. V Nitre uvidíme aktualizovanú verziu projektu, ktorá vzdá hold aj tým, čo zahynuli na našom území a v okolí. 

- Diskusia s tvorcami po predstavení. Zakúpením vstupenky získate prístup / link na sledovanie predstavenia online z domova. Pre účastníkov festivalu ponúkame možnosť sledovať záznam vo festivalových priestoroch na vyžiadanie (na základe zakúpenej vstupenky). Informácie na prezentácii festivalu. 

19.30 – 20.40, DAB – Veľká sála, Exkluzívna projekcia záznamu predtavenia: Sieť. Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza, Francúzsko, Vstupenky
Réžia: Dorothée Munyaneza

Javisko ako križovatka príbehov a osudov šiestich žien. Príbehov o tom, ako nás formuje minulosť. O našich predkoch a ich skúsenostiach, dobrých i zlých. Sugestívne rozprávanie slovami, nádherným spevom, fascinujúcou hudbou a dokonalým pohybom o identite a o miestach, z ktorých pochádzame. Čo a prečo si v sebe, v genetickom kóde nosíme?

Tanečníčka a režisérka Dorothée Munyaneza prichádza na MF Divadelná Nitra po druhý raz – v roku 2015 zasiahla publikum posolstvom o rwandskej občianskej vojne v inscenácii Sobota s rozhlasom. V Sieti sa predstaví spoločne s piatimi fascinujúcimi umelkyňami afrického pôvodu – haitskou rozprávačkou príbehov, britskou tanečnicou, dánskou poetkou, holandskou filozofkou a francúzskou choreografkou... Inscenáciu uvádzame v unikátnom festivalovom formáte spoločného divadelno-filmového zážitku – ako projekciu perfektného videozáznamu na veľkom plátne vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

21.00 – 22.00, DAB – Štúdio: Ja som ti hovoril(a), Vstupenky
Párová stand-up komédia Simony Salátovej a Joea Trendyho, plná subjektívnych rád a zvláštnych nápadov. Simona je emotívna a dramatická žena, Teodor je priamy a racionálny muž. Ako vidia tie isté situácie? Dvaja komici sa snažia presvedčiť vás o svojej pravde. 

-------------

1. – 6. 10.
Ty v mojom dome. Národní divadlo Praha, Česko
Réžia: Jiří Austerlitz

Audiopredstavenie, ktoré vyzýva k návšteve, k novému pohľadu na váš byt, k jemnej participácii – jednoducho k spoločnej hre.
Zakúpením vstupenky získate audiostopu do svojho mobilného telefónu, ktorú si môžete prehrať napríklad vo svojom dome. 

Miesta konania: 
Tridsiaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre (vo Veľkej sále aj v Štúdiu), na Svätoplukovom námestí, v priestoroch Zoborského kláštora, v Kultúrnom dome Párovské Háje, vo Vile K, Synagóge, na Kupeckej ulici, ale aj u ďalších partnerov festivalu (Krajské osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre). 

Oficiálna stránka festivalu

Prečítajte si: 
Divadelná Nitra už tri desaťročia reflektuje svet okolo nás. Jubilejný, 30. ročník sa uskutoční začiatkom októbra

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 6. 9. 2021 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť odporúčajú organizátori zakúpiť vstupenky online. 

Opatrenia
Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov. Viac informácií o opatreniach na nitrafest.sk.

Odporúčame

koncert

Polish Jazz: Bɫoto (PL)

Št 30.9.2021 / Nová Cvernovka
odporúčame!
koncert

Marky Ramone

Do bratislavského MMC prichádza bubeník legendárnych Ramones - Marky Ramone, spolu so svojou kapelou Blitzkrieg.Viac
Ut 12.7.2022 / Majestic music club
odporúčame!
divadlo

Nová dráma 2021

Divadelný festival Nová dráma tento rok bude. V roku 2021 vás počas celého októbrového týždňa (11. - 16.) čaká desať predstavení...Viac
11.10.2021 - 16.10.2021 / Bratislava
odporúčame!
divadlo

Don Juan alebo márnotratný syn

Ne 3.10.2021 / DPOH Mestské divadlo
odporúčame!