iná akcia

Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko

Seminár sa uskutoční pri príležitosti 90. výročia katolíckeho kňaza Aloisa Kolíska (1868 – 1931), českého kňaza a významného slovakofila, ktorý bol výraznou osobnosťou kultúrneho života v meste Bratislava v 20. rokoch 20. storočia. Koná sa vo Faustovej sieni Starej radnice.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Záujem Aloisa Kolíska o Slovákov a ich tradičnú kultúru sa datuje do obdobia pred prvou svetovou vojnou. Po vzniku ČSR sa zapojil do kultúrneho života v Bratislave, kde pedagogicky pôsobil ako profesor slovenskej literatúry a estetiky na bratislavskej teologickej fakulte. Jeho význam a odkaz si pripomenieme prostredníctvo referátov odborníkov zo slovenských a českých pamäťových inštitúcií, vedeckých a vedecko-pedagogických pracovísk. 

Alois Kolísek (1868 – 1931), moravský rodák, patrí k popredným osobnostiam z radov českej inteligencie, ktorá po vzniku Československej republiky v roku 1918 významne zasiahla do kultúrneho rozvoja Slovenska. Jeho záujem o Slovensko a Slovákov vznikol dávno pred vznikom Československa a po vzniku republiky sa ako mnohovrstevná osobnosť – slovakofil – zapojil do viacerých oblastí verejného, kultúrneho a politického života na Slovensku, bol rešpektovanou duchovnou osobnosťou s veľkým záujmom o spoločenské dianie, bol i pedagogicky a politický činný. Odkaz Aloisa Kolíska v centre Bratislavy dodnes pripomína jeho pamätník od sochára Jozefa Pospíšila z roku 1933. 

Cieľ seminára: 
Monografická kniha K. Sommera a J. Julínka z roku 2012 (Politik a kněz Alois Kolísek, Praha: Nakladatelství ARSCI, 191 s.) vytýčila základné mantinely Kolískovho života a diela. Cieľom seminára je preto poskytnúť priestor na analýzy vzťahu Aloisa Kolíska k Slovensku, pričom uprednostnené budú sondy týkajúce sa jeho aktivít spätých s mestom Bratislava. Máme záujem o detailné analýzy jeho pôsobenia, biografické štúdie rozširujúce obzor poznania jeho života, ale i o prípadové štúdie venujúce sa vybraným aspektom jeho života. V širšom zmysle slova je seminár otvorený i referátom venujúcim sa spoločenskému a kultúrnemu životu v meste Bratislava v medzivojnovom období – s priamym vzťahom k osobnosti Aloisa Kolíska.

Seminár je určený pre vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov a pracovníčky, kurátorov a kurátorky múzejných zbierok, archivárov a archivárky, knihovníkov, knihovníčky a bádateľov a bádateľky z ďalších vedných odborov.

Na seminár je nutná rezervácia do 27.10. do 14.00 e-mailom na: martina.pavlikanova@bratislava.sk.

Podujatie sa koná prezenčne
Max kapacita: 50 os
Režim: OTP

Odporúčame

koncert

Next 2022: festival súčasnej hudby

28.9.2022 - 2.10.2022 / A4 - priestor súčasnej kultúry
odporúčame!
koncert

Semblant

Ne 24.7.2022 / Randal Club
odporúčame!
iná akcia

Čítanie na zastávke - Príbehy z lúk a mokradí

St 29.6.2022 / Mestská knižnica v Bratislave – Galéria Artotéka
odporúčame!
výstava

Dvadsať rokov Pamätníka Chatama Sofera

10.6.2022 - 9.10.2022 / Židovské komunitné múzeum
odporúčame!