iná akcia

Noc múzeí a galérií v SNM

Slovenské národné múzeum ako hlavný organizátor Noci múzeí a galérií má aj najbohatší program. Pozrite si program v múzeách, ktoré patria do portfólia SNM v Bratislave a okolí.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

SNM Prírodovedné múzeum

Expozície
Zázrak prírody – Človek v čase a priestore
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Klenoty Zeme – je z technických príčin uzatvorená
 

Výstavy 
Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia 
Ignác Schächtl a Šechtlovci – od kolodiového procesu po digitál (1865 – 2021)
 

Program 

Prírodovedné prednášky v Objavovni na 3. poschodí

15.00  Krotiteľ draka a ochranca Bratislavy.  Čo bolo ukryté v plastike sv. Michala Archanjela a aké sú jej dejiny? 

Michalská veža, ikonická pamiatka hlavného mesta Slovenskej republiky, sa v súčasnosti podrobuje komplexnej obnove. Kvôli reštaurátorským prácam bola z vrcholu veže sňatá i baroková plastika sv. Michala Archanjela, ktorá vo svojom vnútri ukrývala viaceré písomné dokumenty a rôzne predmety z minulých storočí. Prednáška sa zameria nielen na objavené artefakty a zaujímavú históriu výnimočného diela, ale osvetlí aj pozoruhodnú osobnosť jeho tvorcu a ďalšie širšie súvislosti. Prednáša: Ing. arch. Patrik Baxa, Fakulta architektúry STU,  Bratislava

16.00  Staroegyptské šperky – pre krásu či ochranu? 
Zdobili sa starovekí Egypťania šperkmi iba pre ich krásu? Alebo ich symbolika pre nich predstavovala najmä ochranný prvok? V prednáške sa dozvieme nielen aké druhy šperkov boli v móde ale aj to odkiaľ získavali drahé kamene a kovy na ich výrobu, aké materiály boli obľúbené a ktoré techniky využívali pri ich výrobe. Prednáša: PhDr. Renáta Rábeková, Nadácia Aigyptos, Nitra

17.00  Známe a neznáme drahé kamene
Drahé kamene fascinujú ľudí už tisícročia. Zo začiatku človek rozpoznával drahé kamene len na základe farby. Červené kamene pokladal za rubín, modré za zafír a zelené za smaragd. Až postupom času človek zistil, že nie všetky červené kamene sú rubíny. V prednáške priblížime okrem známych aj menej známe drahé kamene.  Prednáša: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Fakulta prírodných vied a informatiky, UKF Nitra 

18.00   Pozorovanie vesmíru veľkým infračerveným okom – ďalekohľad Jamesa Webba
Ďalekohľad Jamesa Webba bol úspešne vypustený z Francúzskej Guyany 25.12. 2021 na rakete Ariane 5 a v priebehu jedného mesiaca doputoval do Langrageovho bodu L2 sústavy Slnko-Zem, teda približne 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Z tohto bodu bude pozorovať blízky a veľmi vzdialený vesmír na vlnových dĺžkach od 0.6 do 28.3 mikrometra. Infračervené detektory boli zvolené kvôli trom základným kritériám: (i) žiarenie prvých, veľmi vzdialených galaxií je kozmologickým rozpínaním vesmíru posunuté do infračervenej oblasti; (ii) blízke chladné objekty (rodiace sa hviezdy, planéty, prachoplynné mračná tvorby hviezd) žiaria predovšetkým v infračervenej oblasti spektra; (iii) infračervené žiarenie z vesmíru je značne pohlcované v zemskej atmosfére a je možné ho zaznamenať zo zemského povrchu len v niekoľkých pásmach, kým z bodu L2 je ho po dostatočnom vychladení teleskopu možné plnohodnotne zaznamenať v celom uvedenom rozsahu. Počas prednášky oboznámim poslucháčov s hlavnými vedeckými zámermi ďalekohľadu Jamesa Webba, ako aj s technickými parametrami misie. V prednáške zmienim aj náš pozorovací program pozorovania centra našej Galaxie v infračervenej oblasti spektra. Prednáša: RNDr. Michal Zajaček, PhD., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

19.00   Praveké stopy života
Skameneliny nie sú len kostry dinosaurov, či mamutov. Sú to aj ichnofosílie. A čo sú to tie ichnofosílie, kedy vznikali, kto ich vytvoril a kde ich môžeme hľadať sa dozvedia poslucháči na prednáške. Prednáša: RNDr. Vladimír Šimo, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

20.00   Megabiodiverzita Ekvádoru - od nížin do hôr. 
Ekvádor je malý juhoamerický štát na pobreží Tichého oceánu, ktorým zo severu na juh pretínajú Andy a rozdeľujú ho na tri veľmi odlišné oblasti: Costa (pobrežie), Sierra (vrchy - pohorie Andy) a Oriente (východ - amazonská nížina). Vďaka týmto geografickým podmienkam je územie Ekvádoru veľmi bohato obývané rôznymi druhmi rastlín a živočíchov. Na malom území sa teda stretávame s bohatou flórou a faunou a hovoríme preto o megabiodiverzite Ekvádoru. Počas 5 expedícií spojených s entomofaunistickým výskumom Ekvádoru bol získaný bohatý zbierkový i fotodokumentačný materiál ktorý je súčasťou prezentácie a prednášky. Prednáša:  Doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc., Ústav zoológie SAV, Bratislava
 

Prírodovedné aktivity

15.00 – 23.30  Čo po nás zostane...: ľudské kostry a múmie (3. posch.; Zasadačka SNM-PM) 
Prezentácia rôznych antropologických nálezov a ukážka, čo všetko sa môže „napísať“ na naše kosti v priebehu života, prípadne, čo všetko si z našich kostí môžeme „prečítať“ a ako je možné zrekonštruovať život človeka, ktorý žil pred viacerými tisíckami rokov. 

15.00 – 23.30 Odpozerané z prírody – inšpirované rastlinami (3. posch.; Zasadačka SNM-PM) 
Ľudia už v dávnych dobách mnohé veci odpozorovali z prírody. Vnímavá ľudská myseľ prispela k mnohým objavom. Napríklad aj mydla. V starovekom Egypte bolo mydlo bežnou súčasťou života. Skôr ako sa mydlo začalo cielene vyrábať, saponínové látky sa lúhovali z rastlín ako mydlica alebo yuka. Vedeli ste, že suchý zips je výsledkom skúmania známej rastliny – lopúcha? Alebo že na vyrobenie solničky bola za vzor tobolka maku ? Príklady podobných objavov, nápadov a „vychytávok“ zo sveta rastlín môžete nájsť v stánku botaniky.

15.00 – 23.30 Ako sa neotráviť na jar  (3. posch.; Zasadačka SNM-PM) 
Výstavka čerstvých aj lyofilizovaných jarných druhov húb. Vysvetlenie základov určovania húb podľa makromorfologických znakov, ukážka rozdielov tvarov, farieb a veľkostí výtrusov pod mikroskopom. Pre deti sú pripravené vystrihovačky s motívmi húb. Jednotlivé druhy húb a ich mikroskopické znaky si môžu samy nakresliť a porovnať.        

15.00 – 18.30 Ako si urobiť kópiu skameneliny, tvorivé dielne pre deti  (2. posch. Príbeh života na Zemi) 
Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu naučiť vyrobiť si odliatok skameneliny.

15.00 – 23.30 Voľným okom neviditeľné (2. posch. Príbeh života na Zemi) 
Drobné skameneliny, ktoré nie sú voľným okom viditeľné, si budú môcť návštevníci pozrieť pod binokulárnou lupou.

19.00 – 23.30 Skameneliny, svedkovia histórie Zeme (2. posch. Príbeh života na Zemi) 
Skameneliny ako svedkovia histórie Zeme nám môžu odhaliť mnohé záhady pradávneho zaniknutého sveta. Ich pozorným študovaním vieme zodpovedať mnohé otázky nielen o vzniku a vývoja života na našej planéte, ale nám vedia odhaliť ako naša Zem vyzerala, či aké katastrofy sa udiali v histórii Zeme. Návštevníci spoznajú rôzne typy skamenelín a informácie, ktoré so sebou nesú z minulosti.

15.00 – 23.30 zoológia (3. posch.; Zasadačka SNM-PM) 
Prezentácia nových  dermoplastických  preparátov vlka, šakala a psíka medvedíkovitého, stavec žirafy, lebka hrocha a pod.

15.00 – 17.00 Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi (pred budovou v prípade dobrého počasia)

20.00 – 23.30 Zem a vesmír  (3. posch.; Zasadačka SNM-PM) 
zákony svetla, gravitácie, astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ... 

21.00 – 23.30 Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi (v prípade dobrého počasia)

---

SNM – Historické múzeum (Bratislavský hrad)

Expozícia
Dejiny Slovenska – od praveku po stredovek
 

Výstavy
Rimania a SlovenskoKelti v Bratislave
Trianon - zrod novej hranice
Martin Benka
N89 – cesta k slobode
Ľudská tvár – sloboda alebo smrť
 

Program
Komentované prehliadky s kurátormi múzea*
17:00 h N89 – cesta k slobode / E. Belušák, Z. Luprichová
18:00 h Kelti z Bratislavy / J. Kucharík
19:00 h Martin Benka  / M. Vyskupová
20:00 h Ľudská tvár – sloboda alebo smrť /R. Leca
21:00 h Rimania a Slovensko  / J. Kucharík

Interaktívne prehliadky pre deti*
16:30 h Putovanie dejinami – STREDOVEK / M. Muráňová
18:30 h Putovanie dejinami – PRAVEK / J. Hutťanová
Tematická prehliadka Bratislavského hradu*
22:00 Ženy na Bratislavskom hrade / K. Králiková
*Miesto stretnutia vždy pri šatni múzea 

---

SNM – Hudobné múzeum

Program
18:00 Gitarový koncert 
Gitarový súbor Gitarica a sólisti zo strunového oddelenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka z Bratislavy - Karlovej Vsi predvedú skladby Cosima Rossettiho, Carla Domeniconiho, Romana Ďurku, Stinga a  ďalších. 

SNM – Archeologické múzeum

Expozície 
Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave 
 

Program 
9:00 – 15:30 Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi na nádvorí – téma: Etruskovia v múzeu
9:00 – 11:00 Burza archeologickej literatúry
10:00 – 15:00 Otvorený ateliér kovov- ukážka práce reštaurátora
11:00 – 15:00 Predaj archeologických suvenírov (kópie známych archeologických nálezov zo Slovenska v podobe šperkov a pamätných predmetov, výrobca František Engel)
11:00, 13:00, 15:00 Vystúpenia šermiarskej skupiny Svjatogor na nádvorí AM 
14:00  Prednáška Robo Môc – „Európsky meč -  história a technológia výroby“
16:00 Prednáška Marína Zubajová – „Ako si zaistiť priazeň a ochranu bohov: chrámy a obetné dary u Etruskov“
17:00 Prednáška Igor Bazovský – „Čím sa platilo v starom Ríme?“
V priestoroch budú celý deň a večer kurátori sprevádzať po výstavách.
Prvým cca 50 platiacim návštevníkom pripravíme malý darček.

 

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Stála výstava 
Premeny Zuckermandla 

Výstava 
Pohľad do minulosti aj budúcnosti 
Výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov
 

Program
14:30 Komentovaná prehliadka výstavy: „Pohľad do minulosti aj budúcnosti“ sprevádza reštaurátor Aleš Šilberský (prízemie MKKN)
od 16:00 Premietanie filmov o živote karpatských Nemcov (1. poschodie MKKN)
On-line prezentácia: Video o (ne)známych Bratislavčanoch z cyklu "Pressburger"

---

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Výstava
Košer – známy vs. neznámy
Výstava fotografií Magdalény Robinsonovej 
Program 
Podbránie
15:00 – 18:30 Výstava fotografií Magdalény Robinsonovej a krátky dokument o jej živote. Účastníci Noci múzeí a galérií budú mať možnosť navštíviť výstavu fotografií Magdalény Robinsonovej, ktoré budú pri tejto príležitosti inštalované v podbrání SNM – Múzea židovskej kultúry. Výstava bude doplnená o premietanie krátkeho dokumentárneho filmu o živote tejto významnej fotografky.
19:00 – 20:30 Beseda Chez David – známy vs. neznámy. Beseda Chez David – známy vs. neznámy sa okrem výkladu o dietetických zásadách v kuchyniach ortodoxných židovských domácností zameria predovšetkým na príbeh jedinej komerčnej košer reštaurácie, ktorá existovala v Bratislave. O reštaurácii Chez David Vám porozpráva Ladislav Polák, ktorý ju v roku 1993 zakladal a vyše desať rokov viedol. Výstavu Košer – známy vs. neznámy majú záujemcovia navštíviť aj počas Noci múzeí a galérií.
1. poschodie  
15:00 – 16:00 Lektorovaná prehliadka expozíciou
16:15 – 17:15 Lektorovaná prehliadka expozíciou v anglickom jazyku
17:30 – 18:30 Lektorovaná prehliadka expozíciou
18:45 – 19:45 Lektorovaná prehliadka expozíciou
20:00 – 21:15 Lektorovaná prehliadka expozíciou 

2. Poschodie
15:00 – 16:00 Prednáška Židovskí umelci v SNM – MŽK. Spoznajte životné príbehy umelcov židovského pôvodu zastúpených v zbierkach SNM – Múzea židovskej kultúry. Prednáška Židovskí umelci v SNM – MŽK je spojená s prezentáciou diel z depozitáru múzea, ktoré bežne návštevníci nemajú možnosť vidieť. Súčasťou prednášky a prezentácie budú aj diela Ernesta Špitza, ktoré má múzeum zapožičané od súkromného zberateľa. 
16:00 – 17:00 Kurátorský výklad k výstave Košer – známy vs. neznámy. Každý z nás sa už v živote stretol so slovom „košer“, vieme však, čo presne tento pojem znamená? Čo je košer, čo nie je košer – presne to a ešte omnoho viac sa dozviete od kurátorky našej aktuálnej výstavy Košer – známy vs. neznámy Mgr. Evy Polákovej, PhD.
17:00 – 18:00 Prednáška Židovskí umelci v SNM – MŽK. Spoznajte životné príbehy umelcov židovského pôvodu zastúpených v zbierkach SNM – Múzea židovskej kultúry. Prednáška Židovskí umelci v SNM – MŽK je spojená s prezentáciou diel z depozitáru múzea, ktoré bežne návštevníci nemajú možnosť vidieť. Súčasťou prednášky a prezentácie budú aj diela Ernesta Špitza, ktoré má múzeum zapožičané od súkromného zberateľa. 
18:00 – 19:00 Kurátorský výklad k výstave Košer – známy vs. neznámy. Každý z nás sa už v živote stretol so slovom „košer“, vieme však, čo presne tento pojem znamená? Čo je košer, čo nie je košer – presne to a ešte omnoho viac sa dozviete od kurátorky našej aktuálnej výstavy Košer – známy vs. neznámy Mgr. Evy Polákovej, PhD.

---

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Vukovar
Výstava doteraz nepublikovaných fotografií Petra Leginského o meste Vukovar počas chorvátskej vojny za nezávislosť (1991 - 1995). Výstava prostredníctvom čiernobielych fotografií sprostredkuje návštevníkom autentickú atmosféru, ktorá panovala bezprostredne po ukončení bojov v meste Vukovar.Expozície:Dejiny a kultúra Chorvátov na SlovenskuDejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi. 
Expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
 

Program
Od 12:00 do 22:00 h (posledný vstup o 21:30 h) Individuálna prehliadka výstavy Vukovar a stálych expozícií múzea 

O 16:00 h Diskusia k výstave Vukovar. Hosť: autor fotografií výstavy Vukovar - pán Peter Leginský
O 18:00 a 20:00 h Špeciálna komentovaná prehliadka k expozícii múzea 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Expozície:
Tradície a hodnoty. Maďari na Slovensku historická expozícia maďarského etnika na Slovensku do roku 1918
Jedlo, sny, nápoje... Všedné dni a sviatky zo života ľudu, expozícia prezentujúca ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku

Výstavy:
Vymenené domovy, trojjazyčná výstava o udalostiach v roku 1945-1949
Mikszáth v obrazoch, ilustrácie k poviedkam Dobrí polovci
20 rokov múzea, plagátová výstava

Program:

od 9:00 Burza odbornej dvojjazyčnej literatúry v SNM – Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku
10:00 a 19:00 Premietanie dokumentárneho filmu „Márai-Madách“

---
 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra

Expozície 
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Výstava
Dr. Milan Rastislav Štefánik
Program
15:00 – 17:00 Ukážky vyšívania modranských vzorov na nádvorí SNM – Múzea Ľudovíta Štúra (Modranky jak vyšité), ukážky paličkovania 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra
Expozícia
Z dejín modranskej keramiky 
Výstava
Ignác Bizmayer – výber z tvorby

---

SNM – Múzeum Červený Kameň

Noc múzeí a galérií na Hrade Červený Kameň bude v roku 2022 venovaný vybranej etape dejín – barokovému obdobiu, počas ktorého hrad obývala tretia červenokamenská generácia rodu Pálffy, konkrétne Mikuláš IV. Pálffy a jeho manželka Mária Eleonóra rodená Harrachová.
Program 
20:00 - 23:00 V tieni baroka 
Počas tohto obdobia boli interiéry hradu inovované freskovou výzdobou pod vedením Carpofora Tencallu. Počas Noci múzeí bude fresková výzdoba predstavená divákom v netradičnom scénickom nasvietení, ktoré v spojení s večernou atmosférou podujatia umocní dominantné pôsobenie Tencallovej práce v hradných interiéroch. Vizuálny dojem bude podporený auditívnou zložkou reprezentujúcou súdobú hudbu, ale aj spoločenskú atmosféru a „ducha“ príbehov, o ktorých freskové alegórie vypovedajú.
Popri vizuálne hudobnom zážitku bude mať návštevník možnosť odborne sa oboznámiť aj so širšími kontextami doby. Kurátori múzea prostredníctvom otvorenej prednášky ponúknu výklad objasňujúci spoločenskú situáciu, vzťahy medzi rodom Pálffy a vládnou dynastiou Habsburgovcov a predovšetkým to, ako sa tieto vzťahy podpísali na prestavbe a výzdobe hradu. Samostatnou témou dopĺňajúcou stavebné zásluhy Mikuláša IV. na Hrade Červený Kameň je plánovaná prestavba hradu na základe projektov Giuseppeho Priamiho.
Sprievodným podujatím hlavného programu odohrávajúceho sa v priestoroch hradnej expozície, bude program orientovaný na detského návštevníka a jeho vnímanie výtvarného umenia. 

Odporúčame

divadlo

Kým prídu Stouni...

21.5.2022 - 30.6.2022 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
divadlo

Lazarus (Divadlo Aréna v DPOH)

Muzikál Lazarus nadväzuje na nezávislý sci-fi film Man who fell to Earth (Muž, ktorý spadol na Zem), režiséra Nicolasa Roega z...Viac
Po 20.6.2022 / DPOH Mestské divadlo
odporúčame!
divadlo

Nová dráma 2022

Festival Nová dráma/New Drama 2022 bude plný noviniek a osobností. Divadelný ústav pripravil bohatý program pre záujemcov o...Viac
16.5.2022 - 21.5.2022 / Bratislava
odporúčame!
film

Na konci sveta

Život chovateľa oviec obráti naruby príchod rumunského migranta.Viac
St 25.5.2022 / Kino Mier Modra
odporúčame!