festival
iná akcia

Vianočná Bratislava 2017

Pozrite si bohatý program podujatí, ktoré sa konajú v centre Bratislavy ale aj v mestských častiach v čase adventu a vianočných trhov.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vychutnajte si ojedinelú atmosféru mesta  pri dobrom punči, varenom vínku, umocnenú umením, spevom, koledami, pásmami slova a hudby, dramatickými scénkami či tancom, ktoré uvidíte v rámci programu Vianočná Bratislava. Adventnú Bratislavu s mestskými vianočnými trhmi čaká bohatý program, ktorý upriamuje pozornosť na tradície, spevy a koledy.
Program bude už tradične na Hlavnom, Františkánskom, Primaciálnom a Hviezdoslavovom námestí. 

Miesta konania:
Hlavné námestie
Vianoce na hrade
Ulička vianočných želaní pod imelom
Koncert z balkóna
Vianočný unikát
Vianoce seniorov
Vianoce v nocľahárni
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby
DPOH
Staré mesto
Rača
Petržalka
Karlova Ves
Ružinov
Vajnory
Záhorská Bystrica
Lamač
Dúbravka
Základné umelecké školy
Centrá voľného času

Program
Hlavné Námestie
24. 11. 17.00 Slávnostné otvorenie Vianočných trhov na Hlavnom námestí a rozsvietenie vianočného stromčeka primátorom Hl. mesta
Účinkujú: akrobatická skupina Vertigo, tanečná skupina Credance, world music skupina Banda
25.11. 18.00 Peter Lipa & Band – koncert slovenskej jazzovej legendy
26.11. 18:00 Iconito – koncert mladej slovenskej skupiny
28.11. 19:00  Fats Jazz Band – koncert swingovej skupiny
30.11. 17:00  Základná umelecká škola Júliusa Kowalského
           19:00 Katars – á capella, zoskupenie z Nitry
01.12. 15:30 Folklórny súbor Bystrina, Banská Bystrica
           19:00 Vianočný koncert speváčky Janais
02.12. 14:30 Vianočné mosty medzi mestami. Podujatie pod patronátom Okš Hl. mesta SR Bratislavy
           19:00 Natália Hatalová & Band – koncert
03.12. 15:30 Folklórny súbor Devín, Bratislava
           18:00  Close Harmony Friends – koncert á cappelly
05.12. 16:30 Známe osobnosti podporujú Hniezdo záchrany perníkovými bábätkami v spolupráci so Šanca   pre nechcených, O.z.
06.12. 16.00  Mikuláš na námestí
07.12. 17:00  Základná umelecká škola Ľ. Rajtera, Ružinov
           19:00  Katarína Koščová so skupinou – vianočný koncert
08.12. 15:30  Folklórny súbor Hrušov a Ragačinka, Hrušov
           19:00 Martin Harich so skupinou, koncert bývalého superstaristu
09.12. 17:00  Papyllon – alternatívny rock, slovenská skupina z Prešova
           19:00 Slovak Tango – slovenská hudba 20.-30. roky 20.stor.
10.12. 15:30  Folklórny súbor Rozmarín, Pliešovce
           18:00 Modus Memory Mariána Greksu – koncert
11.12. 16:00  Vianočné priania hostí časopisu Slovenka
12.12. 17:00  Súkromná základná umelecká škola Ostredková, Ružinov
           18:00 Základná umelecká škola Františka Oswalda
13.12. 18:00 The Hope Gospel Singers & Band, dirigent Iveta Weiss Viskupová, vianočný koncert
14.12. 17:00 Základná umelecká škola Vrbenského, Rača
           19:00 Spevácky zbor Apollo, dirigent Milan Kolena – vianočný koncert
15.12. 15:30  Folklórny súbor Dúbravček, Považská Bystrica
           19:00 Rusín Čendeš Orchestra – world etno koncert
16.12. 15:30  Folklórny súbor Inovec, Zlaté Moravce
           19:00  Nebeská muzika - koncert
17.12. 15:30 Folklórny súbor Pohronci, Šumiac
           18:00 Spevácky zbor mesta Bratislavy, dirigent Ladislav Holásek, vianočný koncert
19.12. 16:00 Základná umelecká škola Exnárova, Ružinov
           17:00 Súkromná základná umelecká škola Art Pegas, Petržalka
20.12. 19:00 Starmania, vianočný koncert s medzinárodným repertoárom

Vianoce Na Hrade
Prehliadka tradičných slovenských vianočných zvykov v interpretácii slovenských folklórnych skupín a súborov a základných umeleckých škôl.
1.12.2017 17:30 Vianočné pohladenie žiakov. Vianočný program dychového súboru s detským speváckym zborom žiakov Zuš Eugena Suchoňa, Bratislava
                18:30 Vianoce s Bystrinou. Tanečno-hudobný program s koledami a betlehemcami, Ban. Bystrica
2.12.2017 17:30 Vianočná tržnica
                 18:30 Pásmo vianočných tradícií stred. Slovenska so spevmi, hudbou a tancami, DFS Radosť, 
3.12.2017 17:30 V kúzelnej izbe
                 18:30 Hudobno – spevácke vystúpenie plné tancov a dávnych vianočných zvykov FS Devín
8.12.2017 17:30 Hrušovské Vianoce, spevy a tance a sprievode heligóniek , DFS Ragačinka, Hrušov
                 18:30 Hrušovské Vianoce, hudobno-tanečný vianočný program, folklórny súbor Hrušov, Hrušov
9.12.2017 17:30 Prišli sme k vám na koledu
                18:30  Vianočné hudobno-tanečné pásmo, detský folklórny súbor Dolina, Bratislava
10.12.2017 17:30 Vinšujeme vám. Pásmo kolied, zvykov, vinšov a tancov, FS Rozmarín, Pliešovce
                   18:30 Po orechách. Obchôdzka mládencov po dedine s koledami FS Rozmarín, Pliešovce
15.12.2017 17:30  Vinšujeme vám. Hudobný vianočný program žiakov Zuš J. Kresánka, DFS Čečinka, Ba
                  18:30  Vianočné pohľadnice. Hudobno-tanečný program vianočných tradícií FS Dúbravček, Považská Bystrica
16.12.2017 17:30  Vianočný program s Fs Inovec
                  18:30 Vianočné koledy, tance a divadlo s Betlehemcami folklórny súbor Inovec, Zlaté Moravce
17.12.2017 17:30  Pastierske Vianoce 
                  18:30  Vianočné spevy, muzika a vinše folklórny súbor Pohronci, Šumiac

Ulička Vianočných želaní pod imelom
1.12. – 22.12. 2017
Kostolná ulica

Koncert z balkóna
Predvianočný koncert na netradičnom mieste
11.12.2017 18:00  Fragile, balkón Primaciálneho paláca

Vianočný unikát
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci
1.12.2017 17:00  Slávnostné rozsvietenie vyzdobených vianočných stromčekov, otvorenie unikátneho vianočného lesa
Ozdoby vytvoria a stromčeky vyzdobia bratislavské materské, základné a umelecké školy. Najkrajšie vyzdobený stromček bude odmenený Cenou primátora mesta.

Vianoce seniorov
Tradičná predvianočná návšteva v zariadeniach určených seniorom a Ľudom bez domova.
11.12.2017 10:00 Zariadenie sociálnych služieb Gerium I. – dychová skupina Spojár
11.12.2017 13:00 Zariadenie sociálnych služieb Gerium Ii. – dychová skupina Spojár
12.12. 2017 14:30 Centrum Memory – hudobný súbor Koledníci
13.12.2017 14:00  Centrum Domovinka – Slavonic Duo
13.12.2017 16:00 Centrum Gerion – Slavonic Duo
14.12.2017 14:30  Dom sociálnych služieb a zariadenia Rača - hudobný súbor Koledníci
14.12.2017 14:30  Domov jesene života - Kuštárovci
19.12.2017 12:00  Dom tretieho veku – ľudová hudba Fidlikanti
19.12.2017 14:15 Dom seniorov Lamač – hudobný súbor Koledníci
20.12. 2017 15:00 Iris - hudobný súbor Koledníci

Vianoce V Nocľahárni
20.12.2017 18:00 Nocľaháreň Sv. Vincenta De Paul
21.12.2017 17:00 Vagus, nízkoprahové denné centrum Domec

Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby – Xii. ročník
Medzinárodný festival pre zbory a orchestre
7. 12.2017 19:00 Otvárací koncert, Jezuitský kostol najsvätejšieho spasiteľa, Františkánske nám.
8. 12.2017 16:30 Vystúpenia na vianočných trhoch, Hviezdoslavovo námestie
19:00  Adventný koncert, koncertná sieň Klarisky
9. 12.2017 9:00 súťažná časť festivalu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
16:00  Vyhlásenie výsledkov súťaže a koncert, Hviezdoslavovo námestie
17.12.2017 17:00 A máme tu sviatky... – koncert na želanie Metropolitný orchester Bratislava
Dirigent: Miloš Formáček (Cz), Sólistka: Lívia Ághová, Mestské Divadlo P.O.hviezdoslava

DPOH
3.12. 11.00 
Mikuláš V MdPOH / Koza rohatá aj s mikulášskou družinou
6.12. 9.30, 11.00, 17.00 Mikuláš V Mdpoh / Nové divadlo Nitra: Kozliatka a vlk
16.12.2017, 10:00 – 20:00 Dobrý trh na Laurinskej ulici

Staré mesto

Rača
2.12.2017 16.00 Predvianočný koncert v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch. Účinkujú Jana Bernáthová, Šimon Svitok, žiaci a pedagógovia Zuš Vrbenského. Vstup voľný.
8. - 10.12.2017 Vianočné trhy, Miestny úrad Rača, Kubačova 21
8.12.2017–8.1.2018 Výstava prác detí materských škôl Rača „vianočný darček očami detí...“ parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom, Barónka 3
8.12.2017 15.00 Otvorenie vianočných trhov a rozsvietenie stromčeka
9.12.2017 14.00 Divadlo Zábavka: „Alica v krajine Vianoc“. Interaktívna mikulášska rozprávka je inšpirovaná príbehom l. Carrola. Alica v krajine Vianoc je výpravná zábavka plná veselých postavičiek ako je Srdcový kráľ, Vianočný zajac, Klobučník a pravdaže Alica.
                 15.00 Príchod Mikuláša pre deti mč Rača
                 17.00 Vianoce s ľh Borovienka
                 18.30 Ascalona country music
                 19.30 Program v Červenej lisovni, Nkd
9.12.2017 15.00 – 17.00 Vianočný punč so starostom, Nkd
10.12.2017 15.00 Mia „vianočný koncert pre deti“
16.00 „Ponáhľajme pastuškovia  k betlehemu“ ľh FidliCanti z Horných Orešian
17.00 Peter Lipa Band
18.00 - 21.00 Mikulášska tanečná zábava s hs Party time, Nkd
16.00 - 21.00 Mikulášska tanečná zábava s hudobnou skupinou Party time, vstupné:3,00€.

Petržalka
1.12.2017 17.00–19.00 Hudobné vianoce, Norbert&band -koncert,
2.12.2017 17.00 – 19.00 Vianočné stretnutie generácií,FS Hájenka, Poleno, Melódia, Petržalčanka, Susedy -seniorské spevácke zbory
3.12.2017 17.00–19.00 Divadelno-hudobné Vianoce pre deti a dospelých , Stratený darček – divadlo Mici a Mňau, Kristína Prekopová & Vladimír Nikulin
6.12.2017 Mikuláš
8.12.2017 17.00 – 19.00 Folk rockové Vianoce- Dvaja z Prešporku, Genius locci
9.12.2017 17.00 – 19.00 Idú mladí vinšovníci. Prezentácia Zš, Zuš, Zš Prokofievova, Zš Budatínska, Zš Dudova, s Zuš Art Pegas, Zuš F.Oswalda
10.12.2017 17.00 – 19.00 Trhy deťom a nielen im...... Perla šťastia – Divadlo na vešiaku
15.12.2017 17.00 – 19.00 Hudobné Vianoce Vrbovské Vŕby, Janko Kulich& Kolegium
16.12.2017 17.00 – 19.00 Folklórne Vianoce Kubánkov sen , Ekonóm
17.12.2017 17.00 – 19.00 Vianočné koledy Spevácky zbor Canens. Evanjelický spevácky zbor Petržalky 

Karlova Ves
3.12.2017 10.00-12.00 Karloveský Mikuláš Karloveské centrum kultúry , tvorivé dielničky - tvorba mikulášskych odznakov
17.12. 2017 10.00 Vianočná doba ľadová, Karloveské centrum kultúry
Veselý vianočný príbeh známych postavičiek popleteného leňochoda Sida, veveričiaka Scratcha a ich nových kamarátov polárneho medvedíka a soba Rudolfa.
10:00-17:00  Vianočné dielničky - výroba ozdôb a dekorácií
10:00-17:00  Knižná burza Karloveskej knižnice v Kck
10.00-19.00  Stánky s tradičným vianočným občerstvením pred karloveským centrom kultúry
17:00 fs Čečinka - Vinšujeme vám / folklórny vianočný program zložený zo zvykov a tradícií slovenských regiónov
17:40 Štátne konzervatóriá spievajú vianočné koledy,
18:30 Katarína Máliková a ansámbel
fenomenálna Katarína Máliková a jej ansámbel predstavia svoje aranžmány ľudových piesní v spojení so súčasnou hudbou, artpopom a world music.
Vianočná kapustnica od 17.00 pre každého návštevníka, Karloveské centrum kultúry

Ružinov
1.12 / 17:00 / SD Prievoz / Adventné vence
3.12 / 16:00 / Park A. Hlinku / Advent v Ružinove
6.12 / 16:00 / Park A. Hlinku / Mikuláš v Ružinove
7.12 / 17:00 / SD Prievoz / Prievozské Vianočné trhy
7.12 / 19:00 / SD Nivy / Swingové Vianoce - Fats Jazz Band
8.12 / 17:00 / SD Nivy / Mikuláš v SD Nivy a detské vianočné kino
10.12 / 16:00 / Park A. Hlinku / Advent v Ružinove
14.12 / 17:00 / SD Prievoz / Tvorivé Vianočné dielne pre deti 
14.12 / 18:00 / DK Ružinov / Ružinovské folklórne Vianoce
17.12 / 14:00 / DK Ružinov / Daruj Vianoce
17.12 / 16:00 / Park A. Hlinku / Advent v Ružinove

Vajnory
5.12. 2017 17.00
Mikuláš, /utorok/ Park pod lipami
7.12. 2017 15.00 Vítanie detí do života – Sobášna sieň Mú Vajnory
9.12. 2017 10.00-19.00 Vianočný bazár, /sobota/ Dk vajnory, Pod lipami 2
9.12. 2017 16.45 Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Lucie – pred Mú, trasa Jačmenná, Osloboditeľská a Baničova, pozývame na detský punč  pred Dk Vajnory.
9.12. 2017 10.00-14.00 Tvorivé dielne pre deti, Galéria Typo&ars
31.12.2017 23.00-01:30 Vítanie Nového roka 2018 /nedeľa/ pred Mú

Záhorská Bystrica
3.12.2017 16:00 Privítanie adventu na Námestí rodiny, fontána sa zmení na adventný veniec.
6.12.2017 8:00-11:00 Predvianočná kvapka krvi. Darcovstvo krvi – vaše predvianočné rozhodnutie darovať krv môže niekomu zachrániť život.
8.12.2017 Koncert Richarda Müllera tento rok v Spoločenskom dome (Gbelská ulica č. 8), vstupné:30 €.
15.12.2017 18.00 Muzikál Frozen- Ľadové kráľovstvo. V hlavnej úlohe sa predstavia: Andrea Somorovská ako Elza, Katarína Ivanková/Lenka Debnárová ako Anna. V Spoločenskom dome. Vstupné: 8 €.
16.12.2017 15.00 Vánoce pod Krispánkem vo dvore Ľudového domu (Nám.sv. Floriána). Vianočné koledy odznejú v podaní speváckeho zboru Bystričan a fs Chasa. Súčasťou bude aj otvorená kováčska dielňa i expozícia v ľudovom dome.
20.12.2017 19.00 Čaro Vianoc. Jedinečný koncert so známymi sólistami opery Snd – „Čaro Vianoc“. Počas koncertu sa predstavia Mariana Hochelová, Ján Babjak, Martin Babjak. Koncert sa bude konať v Spoločenskom dome. Gbelská ulica 8
31.12.2017 20.00 Silvestrová zábava v Spoločenskom dome. Ponesie sa pod heslom: Kto si čo prinesie, to si aj zje a vypije.  Do tanca hrá skupina Pollák band. Vstupné 5€

Lamač
9.12. 10.00-21.00 Vianoce v Lamači - Malokarpatské nám., (koncert, vianočné tvorivé dielne, vianočné trhy)
9.12.2017 10.00-14.00 Vianočné majstrovstvá Bratislavy v karate detí, Základná škola Lamač - telocvičňa
9.12.2017 15.00 Snehová kráľovná - divadelné predstavenie Divadla pod hájom - Kino Lamač

Dúbravka
15. - 16.12 Vianočné trhy pred Dk Dúbravka
15.12.2017
16.00-17.0
0 Zuš E. Suchoňa
17.00-18.00 On the road
18.00-19.00 Matěj Vávra
16.12.2017
15.00-15.45
Divadlo pre deti
15.45-16.15 Kúzelník Ivan
16.15-17.15 Anka Repková
17.15-17.30 Betlehemské svetlo
17.30-18.00 Matica slovenská
18.00-19.00 Veronika Strapková
Sprievodné podujatia: živý betlehem, zoo devín

Vianočná Bratislava v Základných umeleckých školách
Zuš Istrijská 22 Bratislava-Devínska Nová Ves
6.12.2017 18:00 Mikulášsky koncert, koncertná sála Zuš Istrijská 22
12.12.2017 18:00 Vianočný koncert, Istra centrum Hradištná 43
20.12. 2017 15:00-18:00 Vianočné dielne, Zuš Istrijská 22
Zuš Hálkova 56, Bratislava- Nové Mesto
1.12.2017 18:00 Adventný koncert hudoného odboru, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
7.12.2017 17:30 Mikuláš, Zuš Hálkova 56
11.12.2017 18:00 Veselé Vianoce – vystúpenie žiakov, Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
Zuš Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava- Karlova Ves
27.11.2017 18:00 Koncert žiakov hudobného odboru a komorného sláčikového orchestra, Zichyho palác, Ventúrska 9
2.12.2017 17:00 Benefičný koncert pre Resotu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
8.12.2017 17:30 Šup skladbičky do čižmičky- Mikulášsky koncert žiakov hudobného odboru, Koncertná sieň Dvorana Všmu
8. -9.12.2017 18:00 Vinšujeme vám - program detského fs Čečinka a fs Čečina, Dom kultúry Dúbravka
11.12.2017 18:00 Vianoce sa blížia - adventný koncert žiakov hudobného odboru, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
14.12.2017 17:00 Tiché kúzlo adventu, Kostol narodenia Panny Márie
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava Dúbravka
6.12.2017 15:00-17:00 Mikuláš v Zuš Eugena Suchoňa, Átrium pre umenie
20.12.2017 15:30 Vianočné pohladenie - prezentácia hudobného a literárno- dramatického odboru, Kostol ducha svätého
Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava Petržalka
7.12.2017 17:00 Vianoce A. Brezovského - koncert detských piesní, koncertná sieň Zuš, Topoľčianska 15
11.-13.12.2017 15:00 Tvorivé vianočné dielne, Zuš Topoľčianska 15
14.12.2017 17:00 Vianočný koncert, Zichyho palác
21.12.2017 16:00 A. Bouda a hostia, koncertná sála Zuš J. Albrechta
Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám.2, Bratislava Petržalka
9.12.2017 17:00-19:00 Petržalské vianočné trhy, Námestie republiky
19.12.2017 11:00 Vianoce pre seniorov, Dom rafael
20.12.2017 17:30 Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Františka Oswalda, koncertná sála Zuš
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava Staré mesto
6.12.2017 18:00 Mikulášsky koncert, koncertná sála Zuš J. Kowalského
11.12.2017 18:00 Vianočné vystúpenie tanečného odboru Zuš, Dom kultúry Zrkadlový háj
19.12.2017 19:00 Vianočný koncert hudobného odboru Zuš, Pálffyho palác
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava Ružinov
2.12.2017 
17:00 Benefičný koncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
3.12.2017 16:00 Adventný koncert, Saleziáni Don Bosca​
6.12. 2017 15:30 Vianočný koncert pre ružinovský domov seniorov a sčk, Sklenárova 14
13.12.2017 17:00 Vianočný koncert "Z rozprávky do rozprávky", Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
17.12.2017 18:00 vianočný koncert jesenného komorného cyklu, Pálffyho palác
Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava Rača
27.11.2017 14:00 Program pre seniorov, ks Žarnovická ulica
2.12.2017 16:00 Adventný koncert v Katedrále sv. Šebastiána, Katedrála sv. Šebastiána Bratislava Krasňany
4.12.2017 17:00 Mikulášsky koncert, Nemecký kultúrny dom
8.12.2017 15.00 Vianočné trhy, pred Nemeckým kultúrnym domom v rači
14.12.2017 17:00 Vianočný unikát, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
7.12.2017 17:00 Tešíme sa na Vianoce, koncertná sieň Oľgy Trebitschovej
9.12.2017 16:30 Dnešný deň sa radujme, koncertná sieň Oľgy Trebitschovej
15.12.2017 17:00 Čarovné Vianoce, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
zimný festival hudby, ktorý zahŕňa tri koncertné podujatia:
7. 12. 2017 o 17.00 hod., koncertná sieň Oľgy Trebitschovej, panenská 11 (v sídle školy)
tešíme sa na vianoce - koncert najmenších žiakov
9. 12. 2017 o 16.30 hod., koncertná sieň Oľgy Trebitschovej panenská 11 (v sídle školy)
v dnešný deň sa radujme - adventný koncert
15. 12. 2017 o 17.00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Čarovné vianoce - vianočný koncert žiakov
Základná umelecká škola J. Kowalského
06.12.2017 o 18.00h - Mikulášsky koncert žiakov zuš J. Kowalského / v koncertnej sále školy na Laurinskej č.20 , Staré mesto /
11.12.2017 o 18.00h - Vianočný koncert tanečného odboru zušJ. Kowalského / dkzh rovniaková č.3, petržalka 
19.12.2017 o 18.00h - Vianočný koncert hudobného odboru zuš J. Kowalského / Pálffyho palác , Zámocká č.47, Staré mesto /
Základná umelecká škola Exnárova 6:
5.12.2017, 18:00 h. vianočný koncert zuš exnárova 6, zrkadlová sieň, primaciálny plác
14. 12. 2017, 17.30 h ,,vianočné pastorále,,- bulharský kultúrny inštitút
16.12.2017, 17:00 h. „vianoce na hrade“- rockids-vianočné evergreen-y v rock- popovom prevedení
školská kapela zuš exnárova 6, bratislavský hrad
19. 12. 2017, 16.00 h ,,vianočný unikát“, rockids-vianočné evergreen-y v rock- popovom prevedení
školská kapela zuš exnárova 6, nádvorie primaciálneho námestia
21.12.2017 o 12:00 h bude štedrá večera pre osamelých v justiho sieni tak ako každý rok, organizuje oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu.

Vianočná Bratislava v Centrách voľného času
Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava Staré mesto
2.12.2017 9:00-11:00 a11:00-13:00 centrum voľného času, štefánikova 35
18.12-21.12.2017 týždeň tvorivých vianočných aktivít pre členov a priateľov cvč, cvč štefánikova
Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava Petržalka
25.11. 2.12. a 9.12. 2017 10:00 – 13:00 tvotivé dielne, cvč gessayova
Centrum voľného času , Pekníkova 2, Bratislava Dúbravka
15.12.2017 16:00 výtvarné dielne na vianočných trhoch, dom kultúry dúbravka
16.12.2017 10:00 výtvarné dielne na vianočných trhoch, dom kultúry dúbravka

Zmena programu vyhradená.

Zdroj: BKIS

Odporúčame

film

Tvár

Hlavný hrdina Tváre – malomestský čudák a excentrik Jacek – miluje heavy metal, svoje dievča, malé auto a svojho psa. Pracuje na...Viac
Kino Film Europe / FK Nostalgia / A4 - priestor súčasnej kultúry / Kino Lumière / Cinemax Bory Mall / Kin...
odporúčame!
výstava

Orly a holubice

Komunikácia medzi rôznymi ľudskými spoločenstvami funguje na základe medzikultúrneho dialógu – kultúrnej výmeny. Vzájomné...Viac
17.8.2018 - 28.10.2018 / Kunsthalle Bratislava
odporúčame!
koncert

N.O.H.A.

Multižánrová formácia N.O.H.A. (Noise Of Human Art) aj tento rok zavíta do Bratislavy! Po vlaňajšom úspešnom “comebackovom”...Viac
Pi 9.11.2018 / Majestic music club
odporúčame!
výstava

Gwerková & Vida - Allegria

Výstava Allegria predstaví najnovšiu tvorbu umeleckej dvojice Melita Gwerková a Marian Vida.Viac
14.9.2018 - 23.10.2018 / Galéria SPP
od vás odporúčame!