festival
iná akcia

Viac ako sused - Dni maďarskej kultúry 2019

V rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2019 sa aj tento rok uskutoční podujatie Dni maďarskej kultúry. Tentokrát sa nebude konať iba počas jedného týždňa, ale počas celého júna od 3. do 26. na rôznych miestach Bratislavy.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

3. jún, pondelok 19.00 / Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Spevácky súbor Purcell a Orchester Orfeo
 – otvárací koncert pod vedením Györgya Vashegyiho

4. jún, utorok 18.00 / Hotel Sheraton, Pribinova 12
Maďarský turizmus 
– prezentácia Maďarska
Ponuka Agentúry maďarskej turistiky.   
Registrácia povinná.

5. jún, streda 18.00 / Galéria Z, Ventúrska
László Fehér / Generácie 9 - výstava
Kurátor: Dávid Fehér, kunsthistorik
Výstavu otvorí: Helena Markusková, riaditeľka Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Výstava prístupná do 22. júna 2019.

11. jún, utorok, 17.00 / Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1
Kúzlo zviditeľnenia
– kolektívna výstava Zväzu maďarských autorov výtvarného a úžitkového umenia (MKISZ)
Výstavu otvorí: Márta Simonffy, predsedníčka zväzu MKISZ
Výstava bude otvorená do 27. júna 2019.

13. jún, štvrtok 16.00 / SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18.
Klenoty Maďarska - Naše architektonické dedičstvo
– vernisáž spojená s prednáškou
Kurátori výstavy: András Krizsán, predseda MÉSZ a projektová manažérka Krisztina Szabó
Slávnostný príhovor prednesie András Krizsán, predseda
Prednáša: Zorán Vukoszávlyev
Výstava prístupná do 14. júla 2019.
Hlavný organizátor: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

13. jún, štvrtok 18.00 / Dóm svätého Martina  
Turíčny koncert Detského speváckeho súboru Maďarského rozhlasu       
                                                                                                                                     
Účinkujú: Solamente Naturali Bratislava (SK), Anna Zawisza – soprán (PL), Irena Troupová – soprán (CZ), Eva Šušková – alt (SK)
Diriguje: Soma Dinyés (HU)

17. jún, pondelok 10.00 / Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1, 14.00 / Senec, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho
Bábkové divadlo Ládafia: Hlúpy Mihók
– detské predstavenie
Predstavenie v maďarskom jazyku.

18. jún, utorok 17.00 / Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1
Rodinný portrét – rodina Ráczových z Košíc

So simultánnym tlmočením.

19. jún, streda 19.00 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
Sándor Hunyady: Čerešňa s čiernou stopkou
 – predstavenie divadla József Attila Színház (Budapešť)
Predpredaj vstupeniek: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, tel.: 02/5910 3134
Predstavenie v maďarskom jazyku.

27. jún, štvrtok 18.00 / Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11.
Rozlomená doba 1908 – 1928 - Avantgarda v strednej Europe
– výstava
Autorská koncepcia: Karel Srp, Lenka Bydžovská (CZ)
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán, historička umenia
Hlavný organizátor: Galéria mesta Bratislavy
Spoluorganizátori: Múzeum umení v Olomouci, Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, Janus Pannonius Múzeum v Pécsi
Sponzori výstavy: Európska únia, Medzinárodný vyšehradský fond, vlády a ministerstvá kultúry krajín V4

27. jún, štvrtok 19.00 / Františkánsky kostol, Bratislava-Staré mesto, Františkánske námestie 10.
Komorný orchester Ferenca Liszta
 – slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia výstavy Rozlomená doba 1908 – 1928

-------------

Hviezdoslavovo námestie - Mobilná knižná obývačka Panta Rhei
21. - 23. jún 


Literárny salón V4
Diskusie autorov krajín V4 pri okrúhlom stole spojená s autogramiádou v príjemnom prostredí mobilnej knižnej obývačky Panta Rhei. Ponuka knižnice obsahuje aj najnovšie diela zúčastnených autorov, ich diela vydané v slovenskom preklade a publikácie venované histórii mesta Bratislavy.
Rozhovory  moderuje Dado Nagy.
Spoluorganizátori: Panta Rhei, Literárne informačné centrum, Poľský inštitút, České centrum

21. jún, piatok
Piatkové podujatie je venované detskej literatúre v rámci ktorej pozývame aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.  Školáci budú mať možnosť sa zúčastniť kvízu krajín V4 o spoločnej histórii.

10.00–11.30
Dániel Varró (HU)
– svoje prvé verše napísal ako dvanásťročný (1989). Od svojich gymnaziálnych štúdií publikuje verše a umelecké preklady v rôznych literárnych novinách a časopisoch. Vydal niekoľko samostatných zbierok a je spoluautorom viacerých publikácií (najmä pre deti). Svoju prvú knižku s názvom Bögre azúr vydal vo veku 21 rokov. Jeho ďalšími dielami sú veršovaný rozprávkový román Túl a Maszat-hegyen a Szívdesszert. Jeho štvrtá kniha moderných riekaniek pre malé deti Akinek a lába hatos vyšla v roku 2010 a bola inšpirovaná narodením jeho dieťaťa. Venuje sa umeleckému prekladu, prekladá verše a divadelné hry. Jeho preklady drámy a ďalších divadelných textov (samostatne alebo v spolupráci s inými autormi) uvádzajú viaceré divadlá v Budapešti aj mimo hlavného mesta.

12.00–13.30
Anna Fundárek (SK)
– je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novoveku Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa zameriava na politické dejiny obdobia ranného novoveku, uhorskú politickú elitu a jej vzťah k viedenskému dvoru, ako aj na rod Pálffyovcov.  Aktuálna novinka z jej tvorby Barokový aristokrat opisuje práve zaujímavý život Pavla Pálffyho (1592-1653).  Zaujímavým spôsobom porozpráva mládeži o spoločnej historii Slovenska a Maďarska.

22. jún, sobota  

10.00–11.30
Agnieszka Wójcińska
(PL) – poľská novinárka a reportérka. Vyštudovala psychológiu a žurnalistiku. Je absolventkou Inštitútu reportáže vo Varšave. Pravidelne publikuje vo viacerých významných poľských novinách a časopisoch, ako Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekroj či Kontynenty. Finalistka poľsko-nemeckej novinárskej ceny Tadeusza Mazowieckého. Je zostavovateľkou antológie Mur. 12 kawałków o Berlinie (Múr. 12 kúskov o Berlíne) o fenoméne Berlínskeho múru. Zároveň je autorkou dvoch kníh rozhovorov: Reporterzy bez fikcji (Reportéri bez fikcie), v ktorej vyspovedala sedemnástich poľských reportérov a reportérky, a Perspektywa mrówki (Z mravčej perspektívy), ktorá je zostavená z dvanástich rozhovorov so svetovými reportérmi. Kniha Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi (Absynt 2018) je výberom rozhovorov z týchto dvoch kníh. Stretli sa v nej autori a autorky, ktorých máte možnosť poznať z obľúbenej absyntovskej edície Prekliati reportéri.

12.00–13.30
István Tasnádi
(HU) – dramatik, laureát ceny Attilu Józsefa a ceny Bélu Balázsa. Pravidelne publikuje od roku 1992. Jeho verše a kritiky vyšli v takmer všetkých významných literárnych a divadelných časopisoch. Učí dramaturgiu a kreatívne písanie na Akadémii divadelného a filmového umenia. Bol zakladajúcim členom Divadla Bárka (1996). V roku 2016 režíroval svoj prvý televízny film na motívy vlastnej divadelnej hry Memo, ktorý v roku 2017 na festivale Prix Europe získal cenu za najlepší európsky film. Je autorom viacerých detských a bábkových predstavení. Jeho 36 divadelných hier a scénických adaptácií eviduje už 88 predstavení. Vydal dve publikácie vo francúzštine. Jeho diela vyšli v antológiách aj v anglickom, talianskom, poľskom a bulharskom jazyku.

Podujatia so simultánnym tlmočením.

23. jún, nedeľa 

10.00–11.30
Pavel Vilikovský
(SK) – vo svete literatúry začínal ako prozaik, neskôr sa venoval tiež prekladom. Prvé prozaické diela uverejňoval v časopise Mladá tvorba. Vo svojich dielach zobrazoval životné pocity, túžby a postoje mladých ľudí povojnovej generácie. Viac než príbeh ho zaujíma samotné rozprávanie príbehu. Kompozičná aj námetová originálnosť, nevšednosť epických situácií a prelínanie sa úvahových i dejových prvkov s využívaním iných textov zaraďujú tohto autora k predstaviteľom slovenskej postmodernej literatúry. V prekladateľskej časti svojej tvorby sa venuje najmä prekladom z anglickej a americkej prózy.

12.00 – 13.30
Petra Dvořáková
(CZ) – do povedomia čitateľov vstúpila knihou rozhovorov Premenené sny (2006), za ktorú získala cenu Magnesia Litera. Pozornosť si získali aj jej ďalšie tituly Ja som hlad (2009), Siet ť - príbehy (ne) sebavedomie(2016) a Dědina (2018).  Autorka pravidelne spolupracuje s Českou televíziou a Českým rozhlasom.

-------------

Koncerty na Hviezdoslavovom námestí - pódium
Kultúrny a gastronomický festival
20.-23. jún 2019

Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo a starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzana Aufrichtová

20. jún, štvrtok
16.00 Last Blues Band (SK)

Členovia kapely: Imre Sárközi – klavír; Ádám Domján – basová gitara; Marián Tóth – gitara; Ákos Gőgh – bicie; Tibor Tornóczi – spev, ústna harmonika

18.00 Expired Passport (SK)
Členovia kapely: Krisztina Pulen – spev; András Vajda – gitara, spev; Tamás Bartha – basová gitara; Gergely Lacza – bicie, perkusie

20.00 Ivan & The Parazol (HU)
Členovia kapely: Máté Balla – gitara, István Beke – klávesy, Bálint Simon – bicie, János Tarnai – basová gitara, Iván Vitáris – spev

21. jún, piatok
16.00 Citarový súbor z Neniniec


18.00 Bognár Szilvia Sextet (HU)
Členovia kapely: Szilvia Bognár – spev; Péter Bede – saxofón; Zsolt Csókás – gitara; Zoltán Kovács – basa; Péter Szalai – tabla, kalimba, perkusie; Csaba Gyulai – perkusie, gadulka

20.00 Slávnostné otvorenie festivalu

20.15 Budapest Bár (HU)    
Členovia kapely: Róbert Farkas – husle, gitara; Mihály Farkas – cimbal; Károly Ökrös – harmonika, klavír; Richárd Farkas – basa; Ferenc Kisvári – bicie
Spev: Dóri Behumi, Bori Rutkai, Krisztián Szűcs

22. jún, sobota
14.00–14.30

Kráľovský sprievod Márie Ludoviky (1808) tretej manželky cisára Františka v rámci Korunovačných slávností 2019 Bratislava, od Jezuitského kostola po Hviezdoslavovo námestie

14.30 Obrad pasovania za rytiera v rámci Korunovačných slávností
Hlavný organizátor: OZ Korunovačná Bratislava

Hollóének Hungarica Régizene Együttes (HU)
Členovia kapely: Lajos Bálint – gajdy, gemshorn, spev; Csaba Béke – ninera, buzuki, lutna, spev; Péter Donkó – bicie; Ágnes Fábián – husle, spev, stredoveká píšťala; Ferencz Pálvölgyi – gajdy; Dániel Pásztor – gajdy; Márton Vass – bicie

18.00 Cimbaliband a Danics Dóra (HU)

20.00 Dresch Quartet a Róbert Lakatos (SK), Piotr Baron (PL)
Členovia skupiny: Mihály Dresch – saxofón; flauta, basový klarinet; Miklós Lukács – cimbal; Marcell Gyányi – basa; István Baló – bicie
Hosťujúci interpreti: Róbert Lakatos – viola (SK); Piotr Baron – saxofón (PL)                                 

23. jún, nedeľa /  Hviezdoslavovo námestie, Hotela Radisson Blu Carlton –  terasa na prízemí hotela
14.00 Módna prehliadka

Prehliadka kolekcie módnych návrhárok Katalin Hampel a Kláry Szombati         

15.00 Dániel Balázs Trió a Pribojszki Mátyás

17.00 Úzgin Űver                    

19.00 Vincze Lilla a jej Priatelia
Členmi jej súčasnej formácie sú: Anna Hole – flauta, vokál; Péter Boros – bicie; Miklós Lengyelfi – basová gitara; Péter Popper – klávesové nástroje, spev. 

-------------

20. jún /12.00–22.00 
21.-23. jún /10.00–22.00

Hviezdoslavovo nám. - Gastronomický festival
Maďarské chute - Bohatá ponuka jedál a nápojov v stánkoch na promenáde.

Námestie Eugena Suchoňa
Jarmok tradičných remeselných výrobkov

Podujatie Dni maďarskej kultúry v Bratislave – Viac ako sused sa uskutoční v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2019.

Zmena programu vyhradená!

Odporúčame

divadlo

Môj dobrý kamarát

23.3.2020 - zrušené / Skvelá francúzska komédia Erica Assousa spojí dva manželské páry v kolotoči nedorozumení, poloprávd a...Viac
Pi 21.8.2020 / Štúdio L+S
odporúčame!
film

V sieti

3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania...Viac
Nová Cvernovka / Kino Lumière / Cinema City Aupark / Cinema City Eurovea / Cinemax Bory Mall
odporúčame!
koncert

Para / Korben Dallas

Plody doby sa presúvajú z online priestoru na ozajstné koncertné pódiá. Korben Dallas a Para na Tyršáku.Viac
Št 20.8.2020 / Tyršák
odporúčame!
film

Moonlight

Film získal 3 Oscary, vrátane kategórie Najlepší film. Nadčasový príbeh dospievania a hľadaní seba samého je zasadený do drsných...Viac
16.8.2020 - 17.8.2020 / Kino Lumière
odporúčame!