festival

Bratislava pre všetkých 2013

Samospráva otvorí svoje dvere 18. až 21. apríla 2013. Pripravený je bohatý program plný akcií, sprievodov po Bratislave a jej zákutiach, výstavy či čítačky.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
 • Pozrite si aktuálne podujatie:

Bratislava pre všetkých 2014 (24.4.2014 – 27.4.2014)

_____________­________________________­_____________

štvrtok 18.4.2013

Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave

 • 17:00, Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
 • Peter Zelenák – vernisáž výstavy

Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

Panelová výstava o premenách hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 20-tich rokov, obohatená pohľadom známych aj menej známych fotografov.

 • Stará radnica, Faustova sieň
 • Boli sme pri tom… Bratislava 1993 – 2013 – beseda

Verejná beseda zameraná na premeny hlavného mesta v politickom a spoločenskom kontexte v rokoch 1993 – 2013 (Besedy sa zúčastnia významné osobnosti známe z politického a spoločenského života.)

Unikátne fotografie z autorovej rovnomennej knihy, ktoré zachytávajú atmosféru povojnovej Bratislavy

piatok 19.4.2013
 • 11:00 – 17:00, Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
 • Peter Zelenák

Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

 • 10:00 – 14:00, Športová hala ELÁN, Bajkalská 7
 • Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

Športovanie žiakov a žiačok základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl v olympijskom športe číslo jeden – v atletike.

Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave

 • 17:00, Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
 • Bratislava – mesto kráľovských korunovácií

Slovenský historik umenia a kultúrny Publicista Štefan Holčík prednáša o histórii Bratislavy. Hlavnou témou budú korunovácie, ktoré sa prvý raz v Bratislave uskutočnili pred 450 rokmi.

 • 17:30, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
 • Stanislava Boudová: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný

Výtvarné spracovanie českej, slovenskej a luxemburskej rozprávky v hmatovej podobe pre „čítanie rukami“. Vernisáž bude spojená s integrovanou literárnou dielňou pre zdravé a zrakovo postihnuté deti, kde sa bude čítať slovenská, česká a luxemburská rozprávka. Výstava potrvá do 14. 6. 2013.

Výstava Mesto Bratislava je prvou časťou dlhodobo plánovaného výskumu zameraného na náčrt portrétu nášho mesta.

 • 16:30, Galéria mesta Bratislavy
 • Môj kúsok Bratislavy

Program pre deti predškolského veku. Prihlášky: vzdelavanie@gmb.sk

 • 14:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska 9

Hranice Tela – kolektívna výstava 

 • 13:00 – 18:00 Galéria Z, Ventúrska 9

Príbehy – výstava obrazov Ladislava Bergera 

 • 9:00 – 20:00, Staromestský klub 10×10, Školská 14

2013 – výstava Školskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti študentov Katedry výtvarnej výchovy PF UK 

sobota 20.4.2013

Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s primátorom Milanom Ftáčnikom, jeho námestníčkami, poslancami Mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou.

 • 9:00 – 18:00, Primaciálny palác

Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi a koncertmi základných umeleckých škôl.

 • 16:00 – 16:30, balkón Primaciálneho paláca
 • Fanfárový koncert

Bratislavská dychová harmónia

 • 10:00 – 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

 • 9:00 – 18:00, Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
 • Peter Zelenák

Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

 • 9:00 – 17:00, Primaciálny palác, prízemie
 • Aktívny život v seniorskom veku

Sprievodný program, výstavy ručných prác a vystúpenia spevokolov z bratislavských mestských častí.

 • 9:00 – 17:00, Primaciálny palác
 • Pramienok krásy – paličkovaná čipka

Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava

 • 10:00 – 18:00
 • Mapa ciTy!

Prvá časť interaktívneho projektu Mapa city! organizovaného k 20. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Návštevníci budú môcť pripnúť odkaz na veľkú mapu Bratislavy a opísať tak moment/zážitok ktorý sa im viaže zo svojim mestom, Bratislavou. Organizuje Mestský parlament mladých.

 • 11:00, Michalská brána
 • Odpečatenie mestských brán

Účinkuje tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy.

 • 10:00 – 17:00, autobus na Hviezdoslavovom námestí
 • Bratislava objektívom detí a mládeže – súťažná výstava

6. ročník projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na mesto Bratislavu, a tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a do riešenia konkrétnych problémov.

Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnych stretnutí radných s obyvateľmi kráľovského mesta. Účinkujú Ľudová hudba bratov Kuštárovcov, Starmania, Dušan Grúň, Pavol Hammel. Vstupné 5 € (v cene je jedno jedlo).

 • 10:00 – 17:00, Hlavné námestie
 • Námestie detí

tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného času, deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy.

 • 11:00 – 17:30
 • Turistom vo vlastnom meste
 • Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislava tourist Board
 • 11:00 – 13:00 Bratislavské trhy a trhoviská v minulosti
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 16:00 Veľké lásky Bratislavy
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 16:00 Hrad Devín
 • Miesto stretnutia: pri vstupnej bráne na Hrad Devín
 • 16:00 – 17:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta

Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

 • 14:30 – 17:00, Múzeum mesta Bratislavy
 • Detský ateliér múzeum má budúcnosť – Boli Slovania gurmáni?

ateliér zameraný na pokračovanie cyklu Stretnutie s ľuďmi z minulosti na tému stravovania Slovanov. Interaktívna prednáška pre deti a rodičov. Súčasť programu: točenie nádob na hrnčiarskom kruhu a výzdoba podľa dobových nálezov.

 • 10:00 – 18:00
 • Bratislava – mesto, ktoré číta
 • Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici: (výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov)
 • Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
 • Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
 • Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Bratislavská burza kníh, 7. ročník Klariská 16, nádvorie Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave 

 • 10:30 – 11:30, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
 • Čítanie slovenskej rozprávky: Soľ nad zlato (P. Dobšinský)

Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný.

 • 12:00 – 13:00, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
 • Čítanie českej rozprávky: Pohádka ptačí (K. Čapek)

Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný.

 • 14:00 – 15:00, Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
 • Ukážky výcviku vodiacich psov

Psovodi predvedú a vysvetlia, čo všetko sa musí naučiť vodiaci pes, kým zo šteniatka vyrastie na spoľahlivého pomocníka nevidiacich ľudí.

 • 15:30 – 16:30, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
 • Čítanie luxemburskej rozprávky: O myši Katty

Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný. 

 • 16:30 – 17:30, Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
 • O červenej čiapočke

Divadlo pre deti od 3 rokov, Účinkuje Bratislavské bábkové divadlo

10:00 – 16:00, DPOH Mestské divadlo

 • Detský deň na doskách
 • 11:00 Dobrú chuť, vlk
 • Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
 • 13:00 Minikurz animácie s bábkou
 • tvorivá dielňa v priestoroch divadelného bufetu
 • 15:00 Čáry – máry – fuk alebo Kúzelnícka rozprávka

Nová detská premiéra MDPOH

 • 9:00 – 18:00, ZOO, Mlynská dolina 1
 • Slávnostné otvorenie novej vývojovej expozície v pavilóne primátov

Vozenie na koníkoch, Prehliadky expozícií zvierat, DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi, Prezentácia slovenských ľudových remesiel, Info stánok o kampani Európskej asociácie, ZOO a akvárií na záchranu juhovýchodnej Ázie

 • 10:00 – 16:00
 • Vyhliadkové plavby po Dunaji na lodi Prešov

Plavba každú celú hodinu, posledná plavba o 15.00, odchod od pontónu č. 40. (Kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby je potrebné si vyzdvihnúť v turistickom informačnom centre Bratislavskej organizácie CR, Klobučnícka 2 v dňoch 17. – 19. apríla 2013 v čase od 13:00 do 19:00, max. 6 ks na osobu.)

 • 10:00 – 16:00, Historická budova SND
 • Jazda historickým autíčkom Prešporáčikom
 • 14:00 – 18:00, Kaplnka sv. Jakuba

Námestie SNP, pred starou tržnicou, vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok

 • 10:00 – 18:00, Petržalka – Kopčany
 • Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne, Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov

Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie, programy pre rodiny s deťmi, súťaže, piknik…

 • 10:00 – 18:00, Vodárenské múzeum, Devínska cesta 1
 • Deň otvorených dverí BVS, a. s. Vodárenské múzeum a záhrada

zaujímavý program pre deti aj dospelých Ostrov Sihoť – sprístupnenie areálu vodárenského zdroja prehliadkou a odborným výkladom

 • 10:00 – 18:00, Obchod v múzeu, Biela 6
 • Interaktívne múzeum obchodu

kde sa koná ozajstný predaj. Obchod v štýle minulých storočí, kde si môžete kúpiť nielen suveníry.

 • 9:00 – 12:00
 • Upratovanie Kmeťovho námestia a jeho okolia (Bernolákova a Wilsonova ul.)

Za účasti starostky, zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov úradu a verejnosti pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.). Pozývame aj dobrovoľníkov, náradie bude k dispozícii!

 • 10:00 – 16:00 Miestny úrad – Jurenákov palác, Vajanského nábr. 3
 • Prehliadka kancelárie starostky a zástupcov starostky

Kontaktné pracovisko v režime pracovných dní. Podľa záujmu sprístupnenie trezora.

 • 11:00 Staromestská sieň

Otvorenie výstavy fotografií Rasťa Mišíka Krása Starého mesta

 • 11:30 – 12:30 Staromestská sieň

Renesančný súbor ZUŠ Karloveská

 • 10:30 – 16:00 Nádvorie

Dychová hudba Spojár a country skupina a band

Výstava sprístupňuje život a odkaz statočnej ženy, židovskej aktivistky, ktorá pomohla mnohým, ale sebe pomôcť nedokázala.

 • 13:00 – 15:00, Staromestský klub G19, Gaštanová 19

Výmenná burza kníh

 • 14:00, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
 • Cvičenie namiesto siesty

predcvičuje Mária Bakošová 

nedeľa 21.4.213
 • 10:00 – 17:00, Primaciálny palác

Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

 • 10:00 – 17:00, Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
 • Peter Zelenák

Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

 • 11:00 – 18:30
 • Turistom vo vlastnom meste

Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislava tourist Board

 • 11:00 – 12:30 Zaujímavosti bratislavských fontán
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 13:00 – 15:00 Najvýznamnejšie osobnosti v histórii Bratislavy
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v anglickom a nemeckom jazyku
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 14:00 – 16:00 Židovská Bratislava
 • Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
 • 16:00 – 17:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta

Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

 • 14:00 – 18:00 Námestie SNP, pred Starou tržnicou
 • Kaplnka sv. Jakuba

vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok

 • 10:00 – 16:30, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

Koncert prinesie zmes najkrajších melódií, ktoré pamätajú Propeler i plynové lampy. Účinkujú: Metropolitný orchester Bratislava, Diriguje: Dušan Štefánek

 • 10:00 – 18:00, Petržalka – Kopčany
 • Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne, Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov

Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie, programy pre rodiny s deťmi, súťaže, piknik…

 • 10:00 – 16:00, Historická budova SND, Hradná brána
 • Jazda historickým autíčkom Prešporáčikom

Nástup pred historickou budovou SND a pred hradnou bránou, príbehy o histórii mesta.

bezplatná prehliadka Bratislavy so sprievodkyňou

 • 14:00, Bratislava, Starohájska 29, Petržalka – Starý háj
 • Dostihový deň na Závodisku

Významné testy trojročných plnokrvníkov, Cena trojročných kobýl a Cena trojročných žrebcov. Okrem napínavých zápolení na dráhe aj sprievodný program, pre najmenších je pripravené vozenie na poníkoch.

 • 10:00 – 17:00, Partizánska lúka
 • Lesnícke dni a Deň Zeme 2013
 • 10:00 Sadenie stromov v Euroarboréte

Rozšírenie Euroarboréta o ďalšiu krajinu a vysadenie ďalšieho stromu primátorom mesta Bratislava spolu so zástupcom veľvyslanectva Veľkej Británie.

 • Aktivity Lesníckych dní

Predstavenie lesa deťom a rodičom lesnými pedagógmi pomocou hier a súťaží o zaujímavé ceny. Spoznávanie drevín, živočíchov a práce lesníkov. Pútavé aktivity pre všetkých zamerané na ochranu životného prostredia. Súťaže o zaujímavé ceny. Zoznamovanie sa s prácou ochrancov prírody. Člnkovanie na IV. rybníku, Jazdenie na poníkovi, Skákanie na trampolínach

 • 17:00 Zapálenie vatry
 • Vyhodnotenie súťaže a rozdanie cien výhercom.
 • 11:00 Exkurzia so sprievodcom v slovenčine
 • 11:00 Exkurzia so sprievodcom v angličtine
 • 13:00 Exkurzia so sprievodcom v slovenčine

15:00 Exkurzia so sprievodcom v slovenčine

 • 10:00 – 17:00 Kamzík Lanové centrum na Kolibe (bezplatne)
 • Lanovka zo Železnej studienky na Kamzík bude premávať v čase od 10:00 do 18:00 h. Bezplatne poskytuje
 • 10:00 a 14:00

Vychádzka za poznávaním vtáctva v centre Bratislavy Stretnutie pri vežičke v Sade Janka Kráľa. Odborný výklad, ďalekohľady a príručky na určovanie vtáctva.

 • 10:00 – 18:00, Obchod v múzeu, Biela 6
 • Interaktívne múzeum obchodu

kde sa koná ozajstný predaj. Obchod v štýle minulých storočí, kde si môžete kúpiť nielen suveníry.

 • o 13:00, 14:00 a 15:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

komentované prehliadky objektu

 • 16:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25
 • 2 alebo 3 veci, ktoré o ňom viem

Projekcia filmu v kinosále, Dokument o vyslancovi tretej ríše Hannsovi Ludinovi, ktorý v časoch 2. svetovej vojny sídlil v Pisztoryho paláci, Snímku o svojom otcovi, popravenom za vojnové zločiny v roku 1947, nakrútil syn dokumentarista Malte Ludin. Film je v nemčine s anglickými titulkami, 85 min.

Výstava sprístupňuje život a odkaz statočnej ženy, židovskej aktivistky, ktorá pomohla mnohým, ale sebe pomôcť nedokázala.

 • 14:00, Hlavné námestie
 • Prešporok – Mária Terézia

Prednáška a prehliadka mesta v rámci projektu Poznaj Staré Mesto so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou. 

Po oba dni v čase od 10:00 do 18:00 h budú jazdiť historické električky po trase: Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Námestie SNP – Obchodná – Vazovova – Špitálska – Jesenského – Námestie Ľ. Štúra, ako aj historický trolejbus po trase Autobusová stanica Mlynské nivy – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Palisády – Mudroňova – Búdková.

Odporúčame

divadlo

Som žena

Unikátny a autentický životný príbeh českej herečky, ktorá absolvovala zmenu pohlavia.Viac
Pi 26.11.2021 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
koncert

Caribou

Pi 4.2.2022 / Edison Park
odporúčame!
party

Nočná w/ Schwefelgelb

Pi 19.11.2021 / Nová Cvernovka
odporúčame!
party

Gopnik Party vol.2

So 26.3.2022 / Majestic music club
odporúčame!