iná akcia
burza / blšák

Bratislavská knižná burza

Akcia sa koná vždy od 09:00 do 15:00 na poschodí Starej tržnice. Predávajú sa najmä knihy, popritom aj gramoplatne, pohľadnice, časopisy, CD-čka, komiksy, plagáty.

Táto akcia sa konala v minulosti

Bratislavská knižná burza sprevádza každú sobotu potravinový trh v Starej tržnici!

Vstup je voľný