Vyšla nová publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo a vydalo novú publikáciu k výstave Ako sa hrali naši... s názvom Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obe sú výsledkom vedeckovýskumnej úlohy zameranej na odborné spracovanie kolekcie hračiek zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Publikácia i výstava prezentujú široké spektrum hračiek a hier pre rôzne vekové kategórie a rôzneho zamerania z obdobia od polovice 19. do konca 20. storočia, ktoré sa nazýva aj „zlatou érou hračiek“.
blog

Výstavu Ako sa hrali naši si môžete pozrieť do 9. januára. Viac info.

„Hračky sa stali už od počiatkov histórie ľudstva prirodzenou súčasťou života ľudí. Ich podoba korešpondovala s prejavmi dobového životného štýlu, estetického názoru či s reálnymi technickými možnosťami ich výroby,“ hovorí autorka publikácie Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a kurátorka výstavy Ako sa hrali naši..., Mgr. Marta Janovíčková.

S rozvojom priemyslu v priebehu 19. storočia sa prírodné materiály postupne nahrádzali umelými materiálmi, a domáckej či remeselnej výrobe začala konkurovať sériová produkcia. Následkom toho dochádzalo k narastaniu množstva tovaru a hračky sa stávali cenovo dostupnejšími aj širšiemu okruhu detí. K výraznému rozmachu sériovo vyrábaných hračiek došlo koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Rozvoj priemyslu všeobecne motivoval k vylepšovaniu už existujúcich hračiek či pod vplyvom rozvoja techniky k výrobe nových typov a tento trend trvá dodnes.

Publikácia Hračky zo zbierok Múzea mesta Bratislavy je bohato ilustrovaná fotografiami hračiek z výstavy Ako sa hrali naši..., má 104 strán a vyšla v náklade 500 ks. Jej prezentácia na pôde MMB  a následný predaj knihy je naplánovaný na začiatok roka 2022. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom vydania je Fond na podporu umenia.