Unikátny empathy Black Box prináša do Bratislavy svet nevidiacich

Uponáhľaní, kancelárskou prácou zahltení ľudia sa na chvíľu zastavia, vstúpia do čierneho priestoru, aby zažili v úplnej tme, čo znamená pre nevidiaceho pripraviť si napríklad len raňajky. Unikátny projekt empathy Black Box možno zažiť už od zajtra 28. júna do 1. júla 2016 v Digital parku na Einsteinovej ulici v Bratislave.

blog

Návštevníci sa vstupom prenesú do sveta nevidiacich, zoznámia s princípom Braillovho písma alebo pomocou bielej paličky nájdu cestu do svojej kancelárie.

Po tomto zážitku si možno prezrieť veľkoplošné grafitti maľby slabozrakých a nevidiacich detí a výstavu fotografií ich výtvarných diel. „Pred Digital parkom v Bratislave nielen výtvarne oživíme námestie zaľudneného biznis centra. Našim cieľom je najmä vyslať signál do prostredia, kde nie je bežné stretnúť sa osobne a na vlastnej koži so svetom „iných“ a dozvedieť sa o ich výnimočných schopnostiach,“ povedala akademická sochárka Elena Kárová, ktorá už desiaty rok vedie integračný projekt Darujem ti tulipán. Ten sa celoročne venuje tvorivému vzdelávaciu nevidiacich a slabozrakých detí a ich včleňovaniu do väčšinovej spoločnosti.

 „Na výstavách, prednáškach, verejných workshopoch, ktoré projekt Darujem ti tulipán realizuje, je verejnosť v úlohe diváka alebo poslucháča. No v empathy Black Box-e je už aktérom, „spolupodieľnikom“ sveta nevidiaceho. Pre mnohých je to šokujúci zážitok,“ dodala Elena Kárová. „Je to však cenná cesta ako zbližovať dva svety a scitlivovať ľudí spolupatričnosťou. Preto aj slovíčko ´empathy´,“ uzavrela.

Dominantne cielený na integráciu zrakovo postihnutých, projekt do outdoorových podujatí každoročne zapája aj ďalšie menšinové skupiny: mentálne postihnuté deti, deti z detských domovov, rómske deti... Tento rok po prvý raz integruje do projektu deti utečencov, konkrétne asýrskych kresťanov z Nitry, ktoré sa v utorok 28. júna spolu s ostatnými vyše 40 deťmi aktívne predstavia pri otvorení empathy Black Box-u v Digital parku v Bratislave.

Projekt Darujem ti tulipán je zastrešený Asociáciou Divadelná Nitra. Empathy Black Box mal úspešnú premiéru na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015, kde do neho vstúpili desiatky Nitranov i návštevníkov predstavení z celého Slovenska.