Ocenení na 15. ročníku Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

Kto získal Národnú cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn?  V Novej Cvernovke v Bratislave sa konal slávnostný galavečer, počas ktorého boli vyhlásené mená víťazov v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnou. Nielen víťazné práce si môžete do 25. novembra pozrieť na výstave v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

blog

Všetky práce, ktoré postúpili na výstavu, sme zverejnili aj na sprievodnej webovej platforme www.ncd2018.tumblr.com. Stránka obsahuje fotografie a krátke informácie o jednotlivých prácach v slovenskom aj anglickom jazyku.

 

Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná porota. 

 

Profesionálny dizajn – 1. cena

Spis 44 – knižný dizajn

Autor: Samuel Čarnoký

Klient: Lena Jakubčáková

 

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44 predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas takmer trojročného projektu (2007 – 2010). Pôvodný názov projektu „V odlúčení“ je svedectvom o živote väzňov a výborne vystihuje nielen atmosféru knihy, ale aj autorkin citlivý prístup k téme. Väzba, obálka a typografia knihy evokujú zložku (spis) z väznice. Minimalistický dizajn a modré plátno použité na obálke sú odkazom na farbu väzenských uniforiem. Titulný list ukrýva zapečatený odkaz s úvahami odsúdených o slobode. Súčasťou knihy sú aj odtlačky pečiatok, ktoré vyrobili sami väzni. Krst publikácie s účasťou fotografovaných väzňov sa uskutočnil v košickom Ústave na výkon väzby.

 

Profesionálny dizajn – 2. cena

BRaK— Bratislavský knižný festival

Autor: Matej Vojtuš

Klient: BRaK

 

Komunikačný dizajn pre BRaK – festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Témou štvrtého festivalového vydania bolo Zrkadlenie / Krajina za zrkadlom. Autor pre festival vytvoril sériu variabilných ilustrovaných prvkov, ktoré boli voľne inšpirované abstraktnými grafickými motívmi z knihy Mauricea Pillarda Verneuila Abstraktné art deco ornamenty z kaleidoskopu (1920). Reakciou na tému „Zrkadlenie“ je práve využívanie opakovania motívov, ktoré na seba nadväzujú. Autor sa inšpiroval aj technikami ručnej kníhtlače (vzorované a mramorované papiere). Súčasťou riešenia je autorské písmo a kaleidoskop, ktorý bol vytvorený ako reklamný predmet počas festivalu.

 

Profesionálny dizajn – 3. cena

Kolekcia čokolád NAŠA LYRA

Autor: Michal Slovák

Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

 

Obalový dizajn pre edíciu ručne vyrobených čokolád so slovenskými surovinami NAŠA. Obalový dizajn hravou formou odkazuje na slovenský pôvod čokolády a spoluprácu so slovenskými farmármi. Forma čokolády je rozdelená na 8 častí, tento počet je referenciou na 8 slovenských krajov. Každá časť má iný tvar (ktorým reaguje na spôsob života v danom kraji) a krátky sprievodný text v príznačnom nárečí. Kraftový papier a nálepky podčiarkujú ručnú výrobu. Nálepky sú v rôznych farbách a tvaroch a vytvárajú tak originálny podpis charakteristický pre použité ingrediencie – mak, tekvicu, čili, ľan alebo slnečnicu. Folklórne motívy sú inšpirované tradičnými vzormi a majú moderné stvárnenie.

 

Študenstký dizajn

Štart je Cieľ – vizuálna identita

Autor: Tereza Maco

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie

Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

 

Vizuálna identita k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave. Výstava má za cieľ poukázať na súčasný stav študentského grafického dizajnu a prezentovať najlepšie práce na poli experimentu a typografie. Identita je postavená na „športovom“ zápale – študenti sú prezentovaní ako vrcholoví športovci, ktorí sa svojím úsilím snažia dostať do cieľa.

 

Dizajn s pridanou hodnotou

Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku

Autor: Ondrej Gavalda

Klient: Čierne diery

 

Grafický návrh zemepisných príručiek, grafík a máp technických pamiatok pre Čierne diery. Združenie popularizujúce priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska dodnes vydalo edície pre mestá Bratislava, Trnava a Prešov. Mapy uvádzajú presnú polohu zhruba 40 objektov, najzaujímavejšie sú prezentované aj ako ilustrácia so sprievodným textom. Nevznikli by bez pomoci lokálnych znalcov a slúžia ako sprievodcovia málo známymi zákutiami. Grafický dizajnér Ondrej Gavalda zvolil pre historickú tému pamiatok sviežu farebnosť, podobnú sójovým farbám risografickej tlačiarne Risomat – poznávacím znakom Čiernych dier.

 

Cena poroty

Redizajn

Autor: Andrej Barčák

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie

Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik

 

Pod pojmom redizajn rozumieme proces prenosu funkčných vlastností pôvodného dizajnu na nový a jeho prispôsobenie novovzniknutým podmienkam. V praxi sa však tento pojem často zamieňa s názvami jeho individuálnych techník, ako napr. facelift, rebranding, tuning, reduction alebo reform. Projekt Redizajn má za úlohu sprehľadniť význam a používanie tohto pojmu. Autor preto navrhuje 7 základných spôsobov redizajnu a to: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive a Hack. Každá z týchto kategórií obsahuje jej presnú definíciu a má jasne stanovené pravidlá. Teoretickým základom projektu sú rozhovory s dizajnérmi a podrobný prehľad histórie dizajnu loga. Hlavným výstupom projektu Redizajn je publikácia – evolučný kruh knihy – ktorej forma sa mení a prispôsobuje príslušnej technike.

 

Výstava prác finalistov Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

9. 10. – 25. 11. 2018

Fakulta architektúry STU, Bratislava, Námestie slobody 19

Otvorené streda – nedeľa 13.00 – 18.00, utorok 10.00 – 18.00