Mestská knižnica je otvorená

Mestská knižnica v Bratislave opäť otvára! Od 6. mája 2020 knižnica je s určitými obmedzeniami otvorená.
blog

Knihy sa budú vracať prednostne do boxov na vrátenie kníh.

Verejnosť bude mať obmedzený prístup do interiérov knižnice, knihy dodajú knihovníci systémom „cez okienko na objednávku“ - treba vopred e-mailom alebo telefonicky kontaktovať pracovisko, kde sa kniha nachádza, knihovník objednávku potvrdí, následne si čitateľ po knihy či iné dokumenty príde na dané pracovisko do knižnice

Kontakty na objednávky: 
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: 02/54 43 13 16
vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk
Úsek literatúry pre deti a mládež: 02/20 30 10 35
vypozicky.detska@mestskakniznica.sk
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry: 02/20 30 10 44
vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk
Úsek odbornej literatúry: 02/20 30 10 25
vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: 02 /20 30 10 24
nevidiaci@mestskakniznica.sk

Študovne a Internet nie sú pre verejnosť prístupné.

Vyžaduje používanie rúšok, dezinfekčných prostriedkov, a dodržiavanie odstupov.

Z dôvodu dodržiavania opatrení, ale najmä vzhľadom na zvýšené množstvo objednávok kníh, výpožičný čas knižnice sa upravuje:

Po - Pi  9:00 - 18:00 s prestávkou na dezinfekciu 12:00 - 12:30

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: po, št 8:00 – 18:00, ut., st., pia 8:00 – 16:00, s prestávkou na dezinfekciu.