Divadelná Nitra už tri desaťročia reflektuje svet okolo nás. Jubilejný, 30. ročník sa uskutoční začiatkom októbra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra už tri dekády reaguje na to, čo sa okolo nás deje. Téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho prvopočiatku. Inak to nebude ani počas jubilejného, 30. ročníka, ktorého témou sa stali Presahy.

blog

Presahy ako činy stierajúce hranice medzi ľuďmi, kultúrami a komunitami, presahy ako prepojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, privátnym a verejným, presahy ako prechod medzi fyzickým jestvovaním a duchovným životom, medzi životom a smrťou, prízemnosťou a vznešenosťou, presahy ako mix žánrov a druhov. To všetko sa odráža v desiatke inscenácií hlavného programu a bohatom sprievodnom programe, ktorý čaká návštevníkov Divadelnej Nitry od 1. do 6. októbra.

„Žijeme dobu, ktorá nám nečakane a kruto odhaľuje hranice možností – spoločnosti, politiky, vedy, viery, umenia i nás samých. Dobu, ktorá je skúškou našej schopnosti obhájiť svoje predstavy a ciele, vzdať sa nepodstatného, ale aj najcennejšieho, nepodľahnúť strachu, beznádeji, násiliu a lži, objavovať nové formy komunikácie, nové podoby solidarity, novú nádej,“ približuje zvolenú tému riaditeľka festivalu Darina Kárová a pokračuje: „Súčasná pandémia nás doviedla na okraj zmaru, aby sme si uvedomili, čo sme stratili a o čo ešte môžeme prísť – o fungujúcu spoločnosť, dôveru v autority, úplnú rodinu, bezpečný domov, čisté životné prostredie… Mnohé z toho, čo dnes prežívame, presahuje ľudské chápanie, dotýka sa ďalekej budúcnosti. Mnohí z nás prekračujú svoje limity, prepájajú rôzne kontexty a rozmery bytia.“ 

Práve tieto podoby témy nájdu návštevníci festivalu naprieč celým jeho programom. Divadelná Nitra tak kontinuálne nadväzuje na svoju tradíciu spoločensko-politickej reflexie spoločnosti prostredníctvom kvalitného divadla, čím sa radí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia na Slovensku. Dôkazom toho je aj fakt, že nad 30. ročníkom prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Divadelná Nitra je jeden z mnohých festivalov, ktorý vlani zažil následky koronakrízy, a jeden z mála, ktorému sa podarilo skutočne zrealizovať svoj program – naživo. Tento zážitok bol organizačne intenzívny a preveril schopnosť festivalových tímov prispôsobiť sa mimoriadnym situáciám. Tieto skúsenosti sa odzrkadlili v príprave 30. ročníka, ktorý sa bude odohrávať s dôrazom na bezpečnosť, no i na divácky zážitok. Samozrejmosťou bude zaočkovanosť organizátorov a dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení aktuálnych v danom čase.

Ak to okolnosti dovolia, naživo sa odohrá slovenská časť hlavného programu a sprievodný program. Aby mohla Divadelná Nitra ponúknuť návštevníkom aj zahraničné diela (čo sa minulý rok zo známych dôvodov nepodarilo), rozhodli sa organizátori nasledovať trend súčasných európskych festivalov a prísť s divadelnými inscenáciami v podobe pôsobivých videozáznamov. Tie sa premietnu sčasti online, ale aj v divadelnej sále. Samozrejmosťou bude čo najvyššia možná kvalita obrazu a zvuku. „Bolo pre nás dôležité zachovať festival ako miesto stretnutí v jednom čase a priestore. Aj keď sme museli z organizačno-epidemických dôvodov vypustiť prezentáciu zahraničných divadiel naživo, budeme sa snažiť poskytnúť divákom možnosť navštíviť festival tak, ako sú zvyknutí z minulých rokov. V čase obmedzených kontaktov je práve tento spoločenský aspekt výnimočným bonusom,“ dodáva zástupkyňa riaditeľky Anna Šimončičová.

Celý program a viac info. o Divadelnej Nitre

Korene minulosti prerastajúce do súčasného sveta

Tak ako sú fanúšikovia Divadelnej Nitry zvyknutí, aj tento rok ich čaká desať progresívnych a významných inscenácií. Ich výber je rôznorodý, avšak každé dielo v sebe nesie zakódovanú tému presahov, i keď každé sa na ňu pozerá z iného zorného uhla.

Divadelnú Nitru otvorí jedna z najsilnejších inscenácií Slovenského národného divadla za ostatné roky – Vojna a mier v réžii Mariána Amslera. Režisér využil kombináciu divadelnej akcie a live cinema, vďaka čomu vznikli strhujúce vojnové scény, ktoré zostávajú v mysli diváka dlho potom, čo plátno zmizne z javiska. 

Odkazom pre súčasnosť sú aj ďalšie inscenácie, aj keď ich korene siahajú do tradícií a folklóru. Veselohru Drotár o živote slovenskej inteligencie v 19. storočí a v multikultúrnom Uhorsku v podaní Divadla Andreja Bagara v Nitre premenili tvorcovia s režisérom Lukášom Brutovským na čele na provokatívnu paródiu a grotesku o neduhoch súčasného Slovenska v stredoeurópskom priestore. Inscenácia ponúka nekonvenčný a vecný pohľad na klasickú komédiu z rodinného striebra našej divadelnej spisby. Silnou stránkou tejto úpravy Palárikovej hry je výtvarná zložka – otáčajúca sa scéna vytvorená z dreva či kostýmy posúvajúce folklór do modernej doby.

Brilantnú a vizuálne silnú syntézu činohry, pohybu a folklóru prinesie inscenácia Čepiec na motívy oceňovanej rovnomennej knihy Kataríny Kucbelovej v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. Príbeh je jednoduchý – rozpráva o Katke, ktorá navštevuje Iľku, aby sa od nej naučila šiť čepiec. Vzťah týchto dvoch žien však nie je len o odovzdávaní tradície, ale predovšetkým o pochopení identity našej ženy, mentality nášho národa a o povahe našej krajiny. Jeho sila tkvie v demaskovaní stereotypov a predsudkov s úmyslom podporiť toleranciu a kritické myslenie, čo je v súčasnosti vysoko aktuálna téma. „Drotár a Čepiec nemilo, ale umelecky svojbytne a špecificky konštatujú pravdu o nemeniacej sa slovenskej povahe,“ hovorí Mišovic. 

Presakujúcu minulosť možno nájsť aj v tragikomédií Lebensraum mladého kolektívu Divadla LAB z produkcie VŠMU. Dielo súčasného amerického dramatika Israela Horovitza v réžii Kateřiny Quisovej opisuje fiktívnu situáciu, keď nemecká kancelárka navrhne potomkom Židov možnosť návratu do krajiny ich predkov. A nielen to – ako odčinenie viny z druhej svetovej vojny im ponúkne získanie regulárneho občianstva a záruku stálych pracovných miest. Inscenácia však nehovorí len o problémoch vo vzťahu Nemcov a Židov – jej posolstvo je univerzálne: „menia sa dejiny, a nie ľudia“. Dokáže si niečo také predstaviť dnešná Európa pod náporom migrantov?

Dokumentárnu inscenáciu o jednej z najvýznamnejších osobností slovenského divadelníctva Jankovi Borodáčovi prinesie do Nitry režisérka Júlia Rázusová a Štátne divadlo Košice. Nejde však o zbožný obdiv, ale o nesentimentálne hľadanie pravdy o človeku, ktorý bol milovaný i nenávidený. Pred divákom sa tak rozvinie koláž vytvorená na základe autobiografických prameňov, zachovaných archiválií i spomienok pamätníkov. „Inscenácia Borodáč alebo Tri sestry je nielen nahliadnutím do dejín slovenského divadelníctva a osobnej i profesijnej cesty jeho nestora Janka Borodáča, ale aj veľmi pútavou a zrozumiteľnou divadelnou formou, ktorá cez témy minulosti kladie otázky našej divadelnej súčasnosti. V čom sme sa posunuli? Čo sa za tých sto rokov nášho profesionálneho divadla zmenilo?“ pýta sa Karol Mišovic.

Z javiska na plátno

„Po sezónach, v ktorých sa divadlo začalo hrať v online priestore, sme hľadali aj diela, ktoré tematizujú či zaujímavo využívajú presahy medzi internetom, videoartom, filmom a divadlom,“ objasňuje Ján Šimko, jeden z kurátorov zahraničného programu Divadelnej Nitry, ako sa pandémia podpísala na podobe programu. 

Takým dielom je aj český videofilm Očitý svedok režiséra Jiřího Havelku, ktorý mal byť pôvodne divadelnou inscenáciou. Avšak koronakríza zmenila plány režiséra a súboru Činohry pražského Národného divadla, a tak vzniklo sugestívne a autentické filmové dielo o povojnovom vraždení civilného obyvateľstva, akých sa v Československu udialo niekoľko. Masaker pri Přerove sa odohral v noci z 18. na 19. júna 1945 a bolo pri ňom zabitých 265 karpatských Nemcov, Maďarov a Slovákov – väčšinou žien a detí z Dobšinej, Kežmarku, Gelnice a ďalších obcí. Spolu 34 autentických svedectiev, ktoré inscenátori o tejto udalosti nahrali, pripomína hovory na videočetoch, teda prostredie, do ktorého sa preniesla podstatná časť nášho života počas pandémie. Predstavia sa v ňom hviezdy hereckého ansámblu Činohry Národného divadla, ako Saša Rašilov, František Němec, David Prachař, Jiří Štěpnička, Vladimír Javorský a iní. Divadelný film s excelentnými hereckými výkonmi bude uvedený v unikátnom festivalovom formáte spoločného zážitku – ako projekcia na veľkom plátne vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara. 

Presahy medzi rôznymi formami umenia prinesie podmanivá inscenácia Sieť francúzskeho súboru Compagnie Kadidi. V nej sa javisko stáva križovatkou osudov šiestich žien, šiestich príbehov o tom, ako nás formuje minulosť, o našich predkoch a ich skúsenostiach, dobrých i zlých. Tanečníčka a režisérka Dorothée Munyaneza zhromaždila pre svoje dielo šesť rozdielnych umelkýň afrického pôvodu – haitskú rozprávačku príbehov, britskú tanečnicu, dánsku poetku, holandskú filozofku, francúzsku choreografku a napokon i seba – a tie spolu hovoria o svojich skúsenostiach s útlakom. Neplačú, nespovedajú sa, aby vzbudili súcit. „Ich javisková, verbálna i pohybová prítomnosť a spev sú oslavou ich ženskej sily. Hoci zažili útlak a násilie, nevzdávajú sa a bojujú proti nim. Nezľakli sa. Neukryli sa do ulít svojich tráum,“ približuje Martina Vannayová. Inscenácia bude uvedená v unikátnom festivalovom formáte ako projekcia kvalitného a strhujúceho videozáznamu na veľkom plátne vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Trojicu zahraničných inscenácií uzatvára francúzsko-izraelsko-bieloruské dielo Necropolis režiséra Arkadiho Zaidesa, ktorý sa na Divadelnej Nitre predstavil už pred šiestimi rokmi s dokumentárnym projektom Archív o konflikte na palestínsko-izraelskej hranici. Jeho nové dielo zavedie diváka na územie mŕtvych, aby si uctil pamiatku tých, ktorí nemali v živote také privilégiá ako my. Hold vzdá všetkým migrantom, ktorí zahynuli na európskom území, a bude niesť aj slovenskú stopu. Festival totiž exkluzívne uvedie aktualizovanú verziu tohto divadelného dokumentu, pre ktorú momentálne vzniká zber informácií o obetiach z radov migrantov na Slovensku a v okolitých krajinách.

Odložené svetové premiéry slovenských tanečných diel

Návštevníkov Divadelnej Nitry čakajú aj dve odložené premiéry medzinárodných inscenácií, ktoré vlani nemohli byť uvedené pre koronakrízu. Vznikli ako súčasť európskeho projektu Be SpectACTive! Realizáciou týchto projektov napĺňa Asociácia Divadelná Nitra ambíciu podporovať slovenských umelcov v medzinárodnej tvorbe a prispievať k ich etablovaniu sa na svetovej scéne.

Zelená je tráva (alebo Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za rok do Thajska) je názov multižánrového diela choreografky a performerky Petry Fornayovej, v ktorom sa ponára do rôznorodých úvah o budúcnosti sveta. 

Pocity, ktoré vyvoláva dnešná doba a prichádzajúca dospelosť, zase mapuje tanečná inscenácia ICARUS, ktorá vznikala v spolupráci profesionálnych tanečníkov a tínedžerov z Prahy a Nitry. Mladí účinkujúci s trojicou umelcov – sú to Marie Gourdain (Francúzsko), Jaro Viňarský (Slovensko) a Václav Kalivoda (Česko) – rozohrajú mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý nie je na scéne ilustratívne prerozprávaný, ale stáva sa východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie.

Sprievodný program

Hlavný program bude tradične sprevádzať viacero podujatí rôzneho druhu – diskusie, koncerty, program pre deti a mladých, standupy či komentované prehliadky.

Okrúhle, 30. výročie festivalu si pripomenie theory event Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 za účasti autorov pripravovanej jubilejnej publikácie. Uskutočnia sa diskusie s tvorcami Artists talks aj Veľká verejná debata Presahy / Transcendencies na tému festivalu so špeciálnymi hosťami, naživo aj streamovaná Denníkom N, ktorú bude moderovať Oliver Rehák.

Večerné pódium na námestí bude patriť koncertom kapiel Vydrapená Bužírka Punk System, Genius Locci a Sto múch. Svoje si, a na plné ústa, povedia známi standupisti Samo Trnka, Peter Petiar Lachký, Gabo Žifčák, Simona Salátová a Joe Trendy.

Chýbať nebude ani bohatý program pre deti pod hlavičkou Festival deťom, ktorý prinesie viaceré predstavenia – adaptáciu súčasnej francúzskej rozprávky Veľká továreň na slová Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, rozprávku o obyčajnom Maxovi s neobyčajnou fantáziou Divočiny nezávislého divadelného zoskupenia ODIVO, rozprávku s pesničkami Smiech je najlepší liek Divadla ZáBaVKa, známu rozprávku Popolvár s netradičnými bábkami v podaní Divadla BABADLO, vzdušné laboratórium Aero pre všetkých, ktorí majú chuť si uletieť, od zoskupenia ODIVO, interaktívne rozprávania klauna Tomíka Cirkusové trampoty aj jeho bublinový happening Bubli Rybačka.

Súčasťou Festivalu deťom bude aj celodenný integračný workshop pre zrakovo znevýhodnené a vidiace deti Darujem ti tulipán a bubnovačka s Thierrym Ebamom, dospelí môžu navštíviť prostredie pre vidiacich a nevidiacich Black Box výbeh.

Mladým bude v rámci sprievodného programu venovaných niekoľko večerov. Divadelné súbory zo Základnej umeleckej školy J. Rosinského v Nitre uvedú v rámci sekcie Mladé divadlo inscenácie Príbeh o láske a tme, Dora a Diaboliáda. Dospelí si môžu zase vychutnať bábkové divadlo o časoch konca druhej svetovej vojny Dukla, údolie smrti v podaní Dezorzovho lútkového divadla alebo tragikomédiu Druhá smrť Jany z Arcu Nového divadla o tom, čo plánoval Boh so svojím synom Ježišom, s Janou z Arcu a s katom.

Komentovaná prehliadka Kde prebýva kultúra zase vezme záujemcov do sídiel nitrianskych kultúrnych centier, ktoré formujú kultúrne prostredie mesta – od Starého divadla K. Spišáka v Nitre až po nový bod.K7. Vo Vile K, funkcionalistickej vile pomenovanej po bývalých vlastníkoch manželoch Kollmannovcoch, prebehne jedno z podujatí kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 Nitra minulá / Príbehy 20. storočia, v rámci ktorého sa budú premietať rozhovory a prezentácia dokumentárneho projektu s pamätníkmi, svedkami udalostí 20. storočia.

Na Kupeckej ulici bude pripravená séria podujatí – koncertov, čítaní, diskusií – pod názvom KníhKupecká. Okrem toho sa v Nitre počas festivalu bude konať viacero podujatí jeho spoluorganizátorov, ako aj online eventy. Podrobný program nájdete na stránke festivalu nitrafest.sk.

Presahy tematické, presahy vizuálne

Tému festivalu možno čítať nielen medzi riadkami anotácií jednotlivých inscenácií, ale aj vidieť vo vizuálnej koncepcii, ktorú pre Divadelnú Nitru vytvoril grafik Tomáš Vicen. Výsledná podoba vizuálu pozostáva z fyzických presahov – spájania živých a neživých objektov, ktoré do seba fyzicky vstupujú. Rebrík/balón, radiátor/ľad, stolička/kaktus.
Vizuál má jednoduchú, minimalistickú, čistú formu, ktorá pripomína katalógy produktov, čo naznačuje ďalší presah medzi komerčným a umeleckým svetom. V tomto prípade sú však produktmi jednotlivé presahy. 

---------------------------

Tridsiaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre (vo Veľkej sále aj v Štúdiu), na Svätoplukovom námestí, v priestoroch Zoborského kláštora, v Kultúrnom dome Párovské Háje, vo Vile K, Synagóge, na Kupeckej ulici, ale aj u ďalších partnerov festivalu (Krajské osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre). 

Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov. Viac informácií o opatreniach na www.nitrafest.sk.

Pre návštevu podujatí Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 organizovaných priamo festivalom platí: v interiéri režim OTP, v exteriéri režim základ.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 6. 9. 2021 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť odporúčajú organizátori zakúpiť vstupenky online. 
---------------------------------------------------------------------

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2021 prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, 
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 
a primátor mesta Nitra Marek Hattas.