Divadelná Nitra REaktivuje vzdelávacie projekty

28. septembra sa začne 27. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného festivalu scénického umenia na Slovensku "Divadelná Nitra 2018", ktorý pod témou RE okrem hlavného programu prinesie aj vzdelávacie projekty.

blog

Jedna z najdiskutovanejších inscenácii poľskej divadelnej scény, špičkové bábkové divadlo z Čiech, portugalské zoskupenie s prvkami nového cirkusu, diela libanonského konceptuálneho tvorcu presahujúce hranice divadla či maďarská politická satira, ale aj výber výnimočných slovenských inscenácií prináša 27. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného festivalu scénického umenia na Slovensku Divadelná Nitra 2018, ktorý sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra. Vstupenky si zakúpite na predpredaj.sk.

Hlavný program, ukrytý pod aktuálnou témou festivalu – RE, budú už tradične REflektovať a dekódovať mladí kritici a kritičky zo strednej i východnej Európy vďaka tvorivej platforme V4@Theatre Critics Residency. Okrem toho sa na podujatí REštartuje vzdelávací projekt Ako na divadlo a integračný projekt pre slabozraké a nevidiace deti Darujem ti tulipán.

Seminár kritickej reflexie pre 16 mladých divadelných kritikov do 35 rokov sa bude tento rok niesť v znamení čísla 4. Jeho jadrom je zapojenie krajín V4, ako tomu nasvedčuje už názov V4@Theatre Critics Residency. Ďalšími účastníkmi kurzu budú krajiny Východného partnerstva. Štvrtého ročníka projektu pre mladých kritikov sa už po štvrtýkrát ujme svetoznámy francúzsky teatrológ Patrice Pavis.

„Každý z účastníkov prichádza na workshop s dobrou znalosťou súčasného divadla, ale zároveň ovplyvnený špecifickou tradíciou svojej kultúry a historickou skúsenosťou. Práve týmto jedinečným osobným a cenným pohľadom môže prispieť do diskusie a obohatiť ostatných,“ vysvetľuje Patrice Pavis.  „Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ dodáva lektor.

Pod jeho vedením budú účastníci rezidencie sledovať hlavný program festivalu a jednotlivé inscenácie neskôr analyzovať na stretnutiach. Neoddeliteľnou súčasťou ich pobytu bude aktívna prítomnosť na diskusiách s tvorcami inscenácií a prezentácie účastníkov o súčasnom scénickom umení v krajinách ich pôvodu. „Kritici tak majú možnosť konfrontovať svoje názory nielen v skupine účastníkov, ale aj s tvorcami inscenácií,” poznamenáva koordinátor projektu Ján Balaj. „Okrem vzdelávania mladých profesionálov projekt podporuje ich mobilitu a rozvíja kontakty  v rámci medzinárodného prostredia. Navyše, prezentácie účastníkov projektu rozširujú poznanie o okolitých divadelných kultúrach,” zakončuje Balaj. Tak nadväzujú na dlhodobú stratégiu festivalu – viesť dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlom. Účasť skupiny profesionálnych kritikov zo zahraničia na festivale je cenná aj pre slovenských tvorcov, ktorí získavajú na diskusiách či prostredníctvom publikovaných článkov spätnú väzbu na svoje diela.

Platforma, ktorá slúži ako laboratórium rôznych spôsobov intelektuálneho myslenia, estetického cítenia či metód analyzovania, ponúkne kritikom možnosť sledovať aktuálne tendencie európskeho divadla. V súčasnosti prebieha prihlasovanie záujemcov a v spolupráci s partnermi v zúčastnených krajinách sa následne uskutoční výber z prihlásených.

Projekt V4@Theatre Critics Residency podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Fond na podporu umenia.

 Asociácia Divadelná Nitra nadväzuje na mimoriadne úspešný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti umenia a kultúry s názvom Ako na divadlo. Celoročný projekt, ktorý REaguje na deficit vzdelávania v tejto sfére už od roku 2008, v novom formáte pozostáva z troch samostatných častí. Práve jeho druhá a zážitkami nabitá časť Ako na divadlo – pobyt na divadelnom festivale – sa uskutoční na Divadelnej Nitre.

„Na Slovensku chýba vzdelávanie o umení v školách aj systematická návšteva kultúrnych podujatí od detstva. Neformálne vzdelávanie v podobe projektu Ako na divadlo je akýmsi návodom na použitie. Ako ísť do divadla, ako porozumieť divadlu, ako mať z divadla radosť. Najmä pri zahraničných produkciách je tento prístup dôležitý.“ vysvetľuje riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová.

Možnosť „REfrešnúť“ svoj prehľad na európske a domáce divadlo dostane 15 vybraných študentov z katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu bratislavskej Vysokej školy múzických umení a z katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas šiestich festivalových dní sa budú záujemcovia zúčastňovať na hlavnom programe, diskusiách o predstaveniach s publikom či na zaujímavom formáte Artists talk, kde budú mať možnosť stretnúť sa s tvorcami inscenácií.

Súčasťou študijného pobytu budú aj pravidelné stretnutia s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej časti Umeleckej rady festivalu, s ktorými účastníci budú analyzovať inscenácie z teoretického aj praktického hľadiska a súčasne sa bližšie zoznámia s fungovaním festivalu a s procesom výberu inscenácií.

“Projekt Ako na divadlo chce mladých ľudí inšpirovať, motivovať a najmä primäť k premýšľaniu, prečo je divadlo v našej spoločnosti potrebné, ako a či prostredníctvom divadla možno ovplyvniť spoločnosť, či má divadelné umenie schopnosť niečo zmeniť, a ak áno, akými prostriedkami a v akých intenciách v kontexte súčasného umenia sa to deje,” hovorí Dáša Čiripová.

„Novinkou v rámci štruktúry projektu bola aktívna účasť študentov na tvorivom procese inscenácie, ktorá sa uskutočnila v máji. Išlo o inscenáciu Divadla Andreja Bagara v Nitre Mechanický pomaranč. Študenti boli na čítacej skúške a videli prípravy na jej inscenovanie – od hudobnej a kostýmovej zložky až po herecké obsadenie,“ komentuje koordinátorka projektu Lucia Valková. „Tešíme sa aj na účastníkov ďalších aktivít projektu Ako na divadlo, asi dvadsiatich študentov z rôznych katedier UKF v Nitre, ktorí sa budú zo všetkých uhlov pohľadu venovať inscenácii Maďarský agát z Maďarska. Prihlášky sme práve zverejnili,” zakončuje a pozýva Valková.

Projekt Ako na divadlo podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 sa už tradične uskutoční aj Septembrový tulipán, dominantné podujatie úspešného celoročného projektu Darujem ti Tulipán, ktorý už 12 rokov vďaka umeleckým aktivitám a vedeniu akad. soch. Eleny Károvej integruje slabozraké a nevidiace deti, ale i deti rómske, mentálne postihnuté či v posledných rokoch deti irackých azylantov žijúcich v Nitre.

V piatok 28. septembra spojí na hlavnom dejisku sprievodného programu, na inom_námestí, deti z rôznych škôl a miest celodenný výtvarný a hudobný workshop. Vo veľkolepom a prajnom priestore Synagógy vytvoria pod vedením Eleny Károvej návrhy pre grafitti, ktoré potom popoludní zrealizujú na festivalovom námestí. To bude patriť aj ich spoločnej bubnovačke s dlhoročným priateľom tulipánových detí - africkým perkusionistom Thierry Ebamom. „Záver dňa deti strávia na festivalovom divadelnom predstavení a pozvánka projektu Darujem ti tulipán platí aj pre rodičov z Nitry a Iraku na večerný outdoor koncert Blues band Silvie Josifoskej.“dodáva Elena Kárová.

Ani tento rok nebude chýbať empathy BLACK BOX, ktorý sa už viac ráz predstavil nielen na Divadelnej Nitre a na rôznych miestach v Bratislave, ale nedávno s veľkým úspechom aj na letnom festivale Pohoda. Unikátny interaktívny objekt pre vidiacich o svete nevidiacich aj tentoraz prenesie návštevníka do úplnej tmy, aby zažil, čo znamená pre nevidiaceho pripraviť si čo i len raňajky alebo vychystať sa do mesta.

Viac informácií o programe 

Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke a facebooku.