Táto akcia sa konala v minulosti

Autori a autorky: Daniela Dolinská, Andrea Dudášová, Alexandra Gašparovičová, Norbert Kuki, Lucia Kupcová, Tsudoi Masuda, Sára Miklášová, Viktória Revická, Daniel Rychlo, Terézia Tomková, Veronika Verešová, Kristína Anna Vachová

Kurátorky: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
Architekt výstavy: Jakub Tóth

Miesto: Suterén

--------

Sprievodné podujatia: 

Koncert Dj Srala
streda / 11. 8. / 18:00 / Pálffyho palác / 5 €


Kurátorský výklad
streda / 25. 8. / 17:00 / Pálffyho palác / 2 €
Pozývame vás na kurátorský výklad s Janou Kapelovou k výstave Zdieľaná predstava. Registrácia

Deti zo stanice ZOO
streda / 25. 8. / 18:00 / Pálffyho palác / 5 €

"Zdieľaná predstava - abstraktný pojem, ktorý sa nám v priebehu vedenia Ateliéru intermédií stále viac a viac sprítomňuje a formuluje. Myslíme si, že všetci a všetky máme nejaké nám vlastné východiská, skúsenosti, zážitky a vedomosti, na základe ktorých reagujeme v rôznych situáciách. Súčasne má každý a každá z nás schopnosť sa vedome scitlivieť a zrkadliť pravidelne prežívané témy, momenty, ale aj ľudí. Keď hovoríme o zdieľanej predstave ako takej, máme na mysli, že samotná jej existencia je podmienená tým, že my sami a samy si dlhodobo vzájomne vytvárame a zdieľame sociálne konštrukty. Uvažujeme, či sú to podvedomé konvencie, ktoré sme si ako spoločnosť definovali alebo sme si vytvorili abstraktnú predstavu o tom, ako by sme sa asi mali v rôznych situáciách správať.

Aj preto chápeme Ateliér intermédií ako otvorený priestor pre vzájomné zdieľanie a reflektovanie rôznorodých predstáv, myšlienok, skúseností a názorov. Diela študentov a študentiek odrážajú témy viažuce sa ku sociálnym konštruktom, ktoré sa ich osobne dotýkajú ako napríklad komunita, simulácia, stereotyp, politika, virtualita, konzum, emočná regulácia, konvencie či konšpiračné teórie.

Študentky a študenti Ateliéru intermédií na výstave pracujú po formálnej stránke s rôznorodými intermediálnymi presahmi od videa, cez maľbu, 3D simuláciu, inštaláciu, text, až po fotografiu. Ich diela reagujú na témy týkajúce sa spoločenských konštruktov, cez ktoré zrkadlia subjektívne chcené reality alebo sprostredkovávajú svoj pohľad na zdieľané predstavy."

(z kurátorského textu Jany Kapelovej a Niny Vidovencovej)

Odporúčame

party

Indietronica

Pi 5.11.2021 / Dunaj˜
odporúčame!
film

Kolnoa - festival izraelských filmov

8.11.2021 - 11.11.2021 / Kino Mladosť
odporúčame!
koncert

Cikker, Novák, Dvořák

Št 28.10.2021 / Slovenská filharmónia
odporúčame!
film

Ada

Mysteriózna islandská balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť v najstrašnejšie prekliatie.Viac
Kino Mier Modra / Kino Mladosť / Kino Nostalgia
odporúčame!