výstava

Vanja Bučan / Imaginárne ekológie

Výstava Imaginárne ekológie predstavuje dve výnimočné fotografické série renomovanej slovinskej fotografky Vanje Bućan, Dôsledky pravdy a podvodu (2015 – 2019) a Hľadá sa Sadiq (2018).
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
29.10.2019 16:30, Ut

Kurátorka: Špela Pipan

Výstava Imaginárne ekológie predstavuje dve výnimočné fotografické série renomovanej slovinskej fotografky Vanje Bućan, Dôsledky pravdy a podvodu (2015 – 2019) a Hľadá sa Sadiq (2018), ktoré vo svojej podstate predkladajú divákom koncept vzťahu medzi ľudstvom a prírodou – vzťahu, ktorý autorka interpretuje ako spoluzávislý a manipulatívny. V prezentovaných dielach druhej zo spomínaných sérií sa to ukazuje prostredníctvom vizuálnych metafor, ktoré slúžia ako prostriedky na vyjadrenie širších spoločenských problémov a ktoré vtláčajú fotografiám surrealistický rozmer. Obe spomínané série preto ponúkajú niekoľko interpretácií, ktoré závisia od rôznorodej senzitivity a individuálnych zážitkov jednotlivých divákov.

V sérií Dôsledky pravdy a podvodu (2015 – 2019) autorka svojou perspektívou na daný subjekt skúma náš ambivalentný vzťah k prírode, ktorý ovláda dominancia, zneužívanie a, paradoxne, idealizácia. V anonymných portrétoch a zátišiach sa Bućan snaží vytvoriť komplexnú a dekonštruovanú víziu prírody. Fotografie z tejto série sa javia ako hravé skice našej podmienečnej a „exotickej“ lásky k prírode. V rozpore s naším neustálym znečisťovaním prostredia, spôsobeným súčasným spôsobom života na našej planéte, veľa ľudí robí stále nejaké veci vyplývajúce z aspoň minimálneho znepokojenia nad stavom životného prostredia (napr. sadenie stromov, recyklovanie, staranie sa o ohrozené druhy apod.), ktoré však iba bezvýznamne ovplyvňujú našu zúfalú environmentálnu realitu. Táto séria demonštruje dualitu medzi našou dominanciou nad prírodou na jednej strane a našou romantizáciou prírody na strane druhej. Môžete vnímať Dôsledky pravdy a podvodu ako autorkinu alegóriu na antropocentrizmus, pri ktorej však ťažko rozoznať, či fotografie zobrazujú lásku alebo dominanciu. Táto séria úspešne predstavuje cez abstrakciu a rôznorodé metafory Bućanovej koncept „imaginárnych osobných ekológií“. Na fotografiách je ľudská prítomnosť naznačená iba prostredníctvom izolovaných častí ľudského tela, ktoré svojím ambivalentným rozmiestnením zastávajú úlohy v rôznych konceptuálnych „situáciách“.

Séria Hľadá sa Sadiq (2018) predstavuje autorkino premýšľanie a spätné hodnotenie jej nedávnych ciest po Maroku. Mohli by sme sériu vnímať ako vizuálny cestovateľský denník plný reprezentatívnych fotografií lokálnej krajiny a kultúrnych detailov. No Bućan šikovne prekladá svoje skúsenosti z Maroka do fotografického jazyka úmyselným dekonštruovaním a transformáciou snímok tak, aby sprostredkúvali jej pohľad na – podľa jej slov – antropocentrický vzťah spoločnosti k prírode. Pretože Maroko sa tradične vníma ako starodávna a mystická krajina, dôkazy a znaky znečistenia boli autorke o to zrejmejšie. V sérií Hľadá sa Sadiq Vanja Bućan majstrovsky zahŕňa do svojich diel ľudskou rukou vytvorené objekty z plastu a iných syntetických materiálov. Vizuálne pôsobivé modré rukavice držiace strapec banánov; žena zahalená digitálne potlačenou kvetinovou šatkou s rastlinami v pozadí; plastová fľaša umiestnená pred tradičnými marockými kachličkami a pýšiaca sa vrchnáčikom, ktorý s kachličkami farebne ladí; pokrčené mikroténové vrecúško zrkadliace pohyb vetra v okolitej púšti atď. – všetky tieto motívy majú aj svoju estetiku,  aj svoju konceptuálnu rolu. Vďaka autorkinmu majstrovstvu v oblasti konceptuálnej fotografie sa všetky predmety zdajú byť v symbióze s okolím. To fotografiám dodáva nádych metafory a stáva sa integrálnou súčasťou „imaginárnych ekológií“, ako ich skonštruovala Bućan.

Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie

--------------

Vstup je voľný

Odporúčame

výstava

7x7: Sedem slobodných úvah o umení

6.5.2021 - 26.6.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
výstava

Miznúce telo

Výstava Miznúce telo je zážitkovou esejou o „miznutí" fyzických tiel v našich životoch. Všíma si všeobecný trend dekorporalizácie...Viac
9.10.2021 - 30.6.2022 / Schaubmarov mlyn v Pezinku
odporúčame!
divadlo

Horror Show

So 29.1.2022 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
film

Šťastný Lazzaro + voda a práca

Toto je príbeh o priateľstve medzi mladým a dobrosrdečným sedliakom Lazzarom, považovaným za prostáčika a mladým šľachticom...Viac
St 2.2.2022 / Kino Lumière
odporúčame!