výstava

Umenie Fantastického Odhmotnenia

Trochu komplikovaný názov výstavy vychádza z jedného diela Júliusa Kollera. Neznamená to však, že výstava je venovaná ufológii či inej „záhadológii“ ako inšpiráciám umenia. Ide o príbeh konceptuálneho umenia na Slovensku, presnejšie jeho prvej, najdôležitejšej fázy v období 1963 – 1972.
odporúčame!
28.03.2024, Št - 11.08.2024, Ne

Na výstave uvidíte práce troch hlavných predstaviteľov tohto smeru – Júliusa Kollera, Stana Filka a Petra Bartoša, ale aj diela Milana Adamčiaka, Alexa Mlynárčika, Rudolfa Sikoru, Dezidera Tótha a ďalších. Sú to diela notoricky známe, ale aj zriedka vystavované či vôbec nevystavené, ktoré vznikali, až pokým celkom nevyhasli sweet sixties.

Prečo Umenie Fantastického Odhmotnenia? Chceli sme sa vyhnúť pojmu konceptualizmus, ktorý sa v posledných desaťročiach stal pojmom príliš širokým a nezreteľným, a zároveň pomenovať istú príznačnú črtu tohto typu umenia v našom kultúrnom prostredí.

Slovenský konceptualizmus totiž nebol hard core konceptualizmom alebo ultra-konceptualizmom, analytickým a systematickým smerom, vychádzajúcim z lingvistickej filozofie, tak ako ho poznáme zvlášť v anglosaských krajinách. Išlo skôr o voľnejší typ dematerializovaného umenia – umenia pojmov, ideí, plánov, projektov a myšlienkových konceptov, ktoré môže, ale nemusí byť zhmotnené v artefaktoch.

Na Slovensku sa odhmotnenosť v umení často prejavovala nepredvídateľným spôsobom, bola nesystematická, ale očarujúco nevyspytateľná a v istom zmysle aj fantastická. Z toho plynie jej neskoršie uznanie vo svete. Napokon aj hard core konceptualista Lawrence Weiner pripustil, že konceptuálni umelci sú skôr mystici ako racionalisti. U nás skôr transcendenti, pretože v bezvýhradne sekularizovanej spoločnosti takzvaného socializmu sa tento druh umenia stal médiom transcendencie.

Kurátor: Aurel Hrabušický

Vstupné: 9 € / zľavnené 5 € / deti do 15 rokov, ŤZP - zdarma
1 výstava 6 € / zľavnené 3 €

Odporúčame

divadlo

NØIR Dance Company: Fertuška

Ne 19.5.2024 / PAKT kultúrne centrum
odporúčame!
film

Nenávisť

24 hodín v živote troch mladých mužov na francúzskom predmestí deň po násilnej vzbure. Žid Vinz, Afrčan Hubert a Arab Saïd...Viac
Ut 28.5.2024 / Kino Film Europe
odporúčame!
divadlo

Nevesta

Št 30.5.2024 / Divadlo Astorka Korzo ´90
odporúčame!
festival

Dolce Vitaj 2024

Dolce Vitaj je oslavou talianskej kultúry, umenia a životného štýlu. Je tu 17. ročník festivalu, ktorý opäť ponúkne...Viac
27.5.2024 - 13.6.2024 / Bratislava
odporúčame!