výstava

Rona - 125 rokov skla

Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Rona a.s. pripravili pre návštevníkov Bratislavského hradu exkluzívnu výstavu historického a súčasného skla, ktorou rozširujú ponuku obrazárne na 2.poschodí hradu. 

Táto akcia sa konala v minulosti


Ambíciou výstavného projektu Rona - 125 rokov skla je predstaviť vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť, predovšetkým však aktuálne dizajnérske produkty, ktoré vznikli v poslednom období. Presadzovanie nových technológií tvarovania skla a postupný prechod z ručnej výroby na modernú automatickú výrobu sa logicky odzrkadlili aj v tvarových a funkčných riešeniach jednotlivých dizajnérov. Výroba tenkostenného dekoratívneho
skla zdobeného rôznymi dekoračnými technikami z prvej polovice 20.storočia sa v 50. rokoch 20.storočia postupne menila na dizajnérske riešenia rešpektujúce funkciu a čistotu tvaru. 

V roku 1956 sa v sklárni zaviedla technológia tzv. ťahanej nohy, ktorej autorom bol Ing. Vojtech Chmelík. Plynulé prepojenie kalicha, nôžky a dienka sa stalo poznávacím znakom dizajnu sklárne Lednické Rovne najmä v 60. a 70. rokoch. Z tohto obdobia pochádzajú pozoruhodné návrhy kalíškov od zakladateľa moderného slovenského sklárskeho dizajnu Karola Hološku. Rok 1957 bol pre sklársky dizajn na Slovensku prelomový - v sklárni bolo založené Výtvarno- technické oddelenie. Autorom koncepcie a spôsobu fungovania oddelenia, ktoré pracovalo vo veľmi úzkom prepojení s výrobou, bol Karol Hološko. V 70. rokoch prebral štafetu Jaroslav Taraba, dlhoročný spolupracovník Karola Hološku a činnosť výtvarného oddelenia prispôsobil aktuálnym potrebám. 

Významnou epizódou vo vývoji sklárskeho dizajnu v Lednických Rovniach je pôsobenie českých sklárskych výtvarníkov Dagmar Kudrovej a Jindřicha Rejnarta. Ich návrhy vychádzali z daných technologických špecifík a obohatili sortiment sklárne budovaný tvorivým tandemom Hološko-Taraba. 

Koniec 70. a začiatok 80. rokov 20. storočia je charakteristický hľadaním nových výrazových prostriedkov - nastupujúce dekoratívne /a postmoderné / tendencie neobišli ani sklársky dizajn a postupne vytláčajú povojnový funkcionalizmus predchádzajúceho obdobia. Z tohto obdobia pochádzajú vynikajúce návrhy nápojových súprav s tvarovanou stopkou od Jaroslava Tarabu. 



80. roky 20. storočia vo vývoji firemného dizajnu zásadne ovplyvnil príchod absolventov sklárskeho ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave - Jozefa Kolembusa a Ladislava Pagáča. V dizajne nápojového skla sa začínajú presadzovať sochársko - architektonické tendencie - kalich, pohár alebo džbán už nie sú len funkčnými predmetmi, ale stávajú sa malými umeleckými dielami. 

Návrhy skla pre ručnú výrobu od Jozefa Kolembusa, Juraja Steinhübela, Petra Šípoša, Patrika Illa a Miloša Janků z 90. rokov 20. storočia sú charakteristické zvýšeným záujmom o dekoratívnosť a farebný hutnícky detail. 

Rok 2001 je pre Lednické Rovne opäť prelomový - skláreň RONA ako prvá na svete zavádza do sériovej výroby automatickú výrobu kalíškov s ťahanou nohou dvojitým fúkaním. Táto technológia umožnila vyrábať nápojové sklo s ťahanou nohou. Hranice medzi ručnou a automatickou výrobou sa postupne vytrácajú. A to je výzva pre dizajnérov - navrhovať tvarovo a funkčne dokonalé strojovo vyrábané produkty určené pre široké spektrum zákazníkov, ale aj dizajnérsky nápadité produkty určené pre čoraz viac exkluzívnu ručnú výrobu. A práve hlavnú časť výstavy RONA - 125 ROKOV SKLA tvorí výber tých najaktuálnejších prác súčasných dizajnérov - Patrika Illa, Miloša Janků, Márie Račekovej a Aleksandry Stencel. 

Súčasťou výstavy je aj výber diel z Medzinárodných sklárskych sympózií, ktoré pravidelne vo svojich výrobných priestoroch usporadúva skláreň Rona a.s. Renomovaní umelci z celého sveta realizujú svoje umelecké vízie s pomocou najlepších sklárskych majstrov a technológov. Diela, ktoré z tejto spolupráce vznikli, sú súčasťou zbierky Slovenského sklárskeho múzea v Lednických Rovniach. 

Odporúčame

letný festival

Slovenské alternatívne leto 2024

19.7.2024 - 21.7.2024 / Námestie gen.M.R.Štefánika, Brezno
odporúčame!
festival

Jarné BJD: The Wooten Brothers, Mike Stern Band

16.5.2024 - 21.5.2024 / Majestic music club
odporúčame!
festival

Bratislava Tango Festival

Tango Argentino v súčasnosti už nie je neznámy pojem ani na Slovensku. Tancovať argentínske tango v Bratislave (alebo inom meste...Viac
26.9.2024 - 29.9.2024 / Bratislava
odporúčame!
divadlo

Averze&Innenhof&Pakt: Katalyzátor stability + diskusia

Po 6.5.2024 / PAKT kultúrne centrum
odporúčame!