výstava

Queer Stories

Prvá výstava v galérii tranzit.sk s témou venovanou LGBTI+ identite s názvom "Queer Stories" potrvá do marca 2019.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
30.11.2018 19:00, Pi

Autori: Pauline Boudry / Renate Lorenz, Cabello/Carceller, Anna Daučíková, Robert Gabris, Ana Hoffner, Ivan Jurica, Toni Schmale

S príspevkami: Pavlína Fichta Čierna, Ashley Hans Scheirl, Katrina Daschner, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky, Andrea B. Braidt, Marty Huber

Kurátorka: Christiane Erharter

-----

Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť vzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.

Slovo „queer“, označujúce lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a medzirodový aktivizmus a akademický diskurz, má už za sebou takmer tridsať rokov dlhú históriu. Prvý krát sa objavuje koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Na jednej strane sa zrodilo ako súčasť novej rétoriky vytvorenej pre boj proti homofóbii (a transfóbii), na strane druhej ako nový spôsob premýšľania o kategórii rodu. Popri aktivizme a teórii sa začiatkom deväťdesiatych rokov ako queer začal označovať aj nový druh umeleckej praxe. Tieto hodnoty sa tak preniesli aj do estetických kategórií utvárajúc nové formy umeleckého vyjadrenia s ohľadom na rod a pohlavie.

Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Prehodnocuje tak mocenské vzťahy a hľadá odpovede na otázky postkolonializmu a diskriminačnej a (pornografickej) sexuálnej politiky. Aktivistický potenciál a radikálne prehodnotenie rodu a pohlavia sa osvedčili ako inšpiratívne podhubie pre umeleckú prax. Celá nová kinematografická tendencia označovaná ako „New Queer Cinema“ priniesla na svetové plátna príbehy založené na neheteronormatívnej skúsenosti. Popri filme sa v deväťdesiatych rokoch (ale aj predtým a potom) veľké množstvo queer umeleckých postupov a praktík objavuje aj vo výtvarnom umení. Queer, naznačujúci nutnosť spoločenskej zmeny, sa stal dôležitým východiskom v súčasnom umení a kultúrnej produkcii. Výstava predstavuje práce zaoberajúce sa subjektmi a subjektivitami, ktoré sa vyvíjali v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia sa totiž o verejné vystúpenie, o coming out, naopak, svoje životy žijú bez pretvárky – bez pochybností či trápenia.

Queer stories chcú ukázať ako sa rôzne umelecké vyjadrenia vynárajú spolu s rámcami, v ktorých na queer životoch záleží. Niekedy môžu byť plné vtipov a narážok (Robert Gabris) a inokedy radikálnych asociácií (Toni Schmale); niekedy sa odvíjajú od každodennosti a jej (niekedy podvratného) komentovania (Ivan Jurica); ich východiskom môže byť drag a jeho história (Pauline Boudry / Renate Lorenz), samotné queer umenie a teória (Ana Hoffner) alebo umelecký výskum (Cabello / Carceller); rozprávajú príbehy o sexuálnych túžbach a o politickom pojatí tela (Anna Daučíková). Prezentované práce spája túžba vyrozprávať svoje príbehy inak – ukázať, ako vzniká radikálne nový spôsob konštruovania naratívov. A to je kľúčové. Nové spôsoby premýšľania o rode vyžadujú nové spôsoby rozprávania príbehov ľudí žijúcich v kontextoch zmeneného ponímania rodu.

Cieľom tejto výstavy je ukázať umelecké diela zamerané na špecifickú rovinu queer umeleckej praxe – „rozprávanie príbehov“. Tým, že výstava Queer stories prepája diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať. Sprievodný program: Súčasťou výstavy bude Queer experimental film night s filmami a diskusiou s ich autormi/kami Katrinou Daschner, Anou Hoffner, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schwaighofer, Nanou Swiczinsky a príspevkom teoretičky Andrey B. Braidt. Ďalšími podujatiami budú prednášky Heleny Cabello, Any Carceller, Marty Huber, ako aj premietanie najnovších prác Pavlíny Fichty Čiernej spolu s diskusiou s autorkou a hosťami.

Odporúčame

iná akcia

Príbeh o mŕtvej neveste

Príbeh o mŕtvej neveste na hrade Červený Kameň je adaptáciou svetoznámeho príbehu plného lásky, napätia i humoru. Červený Kameň...Viac
4.7.2020 - 4.7.2020 / Hrad Červený kameň SNM
odporúčame!
film

Oni a Silvio

Silvio Berlusconi - známy miliardár, mediálny magnát, dlhoročný predseda talianskej vlády, známy svojim excentrickým spôsobom...Viac
So 11.7.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
prednáška / diskusia

Hovory zo Starej radnice

St 22.7.2020 / Stará radnica
odporúčame!
koncert

Dan Bárta & Robert Balzar Trio

Dan Bárta spieva jazz a jazzové coververzie aj popových štandardov s fantastickým triom Roberta Balzara.Viac
Št 30.7.2020 / .klub pod lampou
odporúčame!