výstava

Kristína Mésároš - Na hrane času

V poslednom dvadsaťročí vývin na domácej umeleckej scéne prináša intenzívny obrat k maliarstvu, ktorého jazyk nadobúda na sile a dôležitosti. V jeho rámci téma krajiny ponúka revitalizáciu transcendentálnych myšlienok a emocionálneho pôsobenia na človeka. Krajina dnes je dôležitejšia než kedykoľvek predtým a nejde len o ekológiu prostredia, ale aj ekológiu citových hodnôt.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Kristína Mésároš vo svojej maliarskej tvorbe priniesla pozoruhodné výsledky. Maliarka je intenzívnym pozorovateľom prírody a okolitého života, čo tvorí bázu jej výtvarnej práce. Pritom základný prístup v tvorbe je emocionálny, osnovaný na príbehoch.

Sú ako úlomky kaleidoskopu života, ktoré fungujú ako iniciačný podnet pre obraz. Potom sa už obrazy dejú akoby samé, lebo „príbehy“ nie sú podstatou, ale končia za obrazom ako dopovedanie syntézy zažitého, videného, skúseností a maliarskej predstavivosti. 

Dominantnou vmaliarkinej tvorbe sa stala krajina ako prírodný priestor, ktorého je človek iba malou súčasťou, má pred ňou rešpekt a pokoru.

Neobáva sa siahnuť po neoromantizujúcich výtvarných prostriedkoch, cez ozveny secesie a imaginatívnych podnetov modernity.

Motívy príbehov, často tvoriace série obrazov, vychádzajú z konkrétnych činností. Pritom nie sú koncipované ako dynamické, dramatické situácie, ale skôr ako momentky záznamov unikajúcich zo skutočnosti. Tento dojem podčiarkuje aj prítomnosť figuratívnych motívov.

Figúra, často ojedinelá alebo absentujúca, opustené loďky, či záhadné chatrče signalizujú nepotrebnosť kontaktu. Charakter osamotenej spokojnosti a tajomného pokoja navodzuje zastavený čas ako priestor pre úvahy o bytí čo nás obklopuje.

Akýsi „obrazový minimalizmus“ zobrazujúci pokoj s otáznikom. Zdanlivo pekné krajiny často ukrývajú rozpory individuálneho bytia človeka a prostredia, v ktorom žije.

Kurátorka výstavy: Eva Trojanová

Kristína Mésároš 
pochádza z Veľkej Mače (nar. 1981).
Štúdium na VŠVU v Bratislave absolvovala v roku 2006 v ateliéri farebnej a experimentálnej grafiky u
doc. Vojtecha Kolenčíka.

Rozhodnutie venovať sa najmä maľbe ovplyvnil jej štipendijný pobyt na LASALLE College of Arts v Singapure
(2009). Kandidátska práca, ktorú obhájila v roku 2014, bola ovplyvnená exotickým
prostredím a životom stráveným na Bali. Hlavnýmitémami jej tvorby sa stali krajina a vodný živel, ktoré
rámcujú figuratívne motívy.

V maliarskom procese si vypracovala svojský identifikovateľný rukopis založený na štrukturálnom
bohatstve práce s farbou.

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike a ilustrácii. Žije a tvorí v Scharndorfe v Rakúsku. Popritom je aktívna účasťou na medzinárodných workshopoch a umeleckých veľtrhoch (Lendava Slovinsko, Monteacuto delle Alpi, Taliansko, Turves, Fancúzsko, Strabag ArtawardInternational, AT a i.). 

Participovala na početných skupinových výstavách a pravidelne pripravuje samostatné výstavy doma i zahraničí.

Odporúčame

výstava

Toto! je príbeh ilustrácie

Ilustrácia? Ohrniete nad ňou nos a poviete: „Veď to je také menšie, skôr úžitkové umenie. Papier? Anilínky, fixky, voskovky,...Viac
4.5.2023 - 15.10.2023 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!
festival

Biela noc Bratislava 2023

Ulice Bratislavy sa na prelome septembra a októbra opäť naplnia umením, návštevníkmi a jedinečnou atmosférou. Najväčší a...Viac
29.9.2023 - 1.10.2023 / Bratislava
odporúčame!
film

Jeden svet 2023

24. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet prinesie začiatkom novembra lásku vo všetkých jej podobách...Viac
3.11.2023 - 9.11.2023 / Bratislava
odporúčame!
koncert

Starej veži odzvonilo

Ut 26.9.2023 / Michalská veža
odporúčame!