výstava

Karol Weisslechner - Prach hviezd

Karol Weisslechner je univerzálnym umelcom, vnímajúcim predmet svojho záujmu v značne rozšírenom poli. Svojimi postojmi i tvorbou opakovane upozorňuje na nestálosť hraníc súčasných výtvarných médií, ktoré sám opakovane prekračuje.
Dátum vernisáže:
09.09.2020 18:00, St
10.09.2020, Št - 02.10.2020, Pi

Jeho tvorba siaha od drobných šperkárskych realizácií až po rozsiahlejšie (nielen architektonické) projekty.      Pripomeňme, že na Slovensku patril k prvým umelcom, ktorí pomáhali etablovať vplyvy postmoderného výtvarného myslenia. Spájanie zdanlivo nespojiteľného, často s využitím kontrastov prírodného a umelého, „vysokého” a „nízkeho”, jednoduchého a zložitého, duchovného a materiálneho, patrí k základným charakteristikám celej Weisslechnerovej tvorby.

Jeho šperky sú malými plastikami, inšpirovanými architektúrou, ale aj kozmickými telesami a rôznymi aspektmi súčasnej vizuálnej kultúry. Weisslechner v nich už aj v minulosti často a rád  pracoval s nájdenou realitou, s jej privlastňovaním, posúvaním či odkláňaním. Zaujatie formálnou i obsahovou stránkou rôznych nájdených fragmentov (prírodnín i artefaktov) sa v procese jeho uvažovania spája s metaforickým myslením, ale aj s interpretačnou invenčnosťou a zmyslom pre humor a iróniu. S tým úzko súvisí aj jeho inklinácia k symbolickej obraznosti, epickému poňatiu, ale aj k oživovaniu rôznych historických a archetypálnych tém.

Pri pohľade na Weisslechnerovu tvorbu ako celok sa v tejto súvislosti  nevdojak vynára analógia s historickými kabinetmi kuriozít chápanými ako mikrokozmos − svet premietnutý v mikrosvete naznačujúci vzťahy medzi všetkými existujúcimi vecami. Asi najlepšie to ilustrujú práve jeho výstavy. Sám ich vníma ako svojbytné „gesamkunstwerky“ ‒ voľné asociatívne skladby, ktorých časti sa vzájomne podporujú.      

Kladenie jednotlivých výstavných prvkov vedľa seba, dávajúce príležitosť k metafore a poetickej komunikácii, je v prípade aktuálnej výstavy Prach hviezd predovšetkým výrazom autorovho nepokoja. Ako sám priznáva, vychádza tu z pocitu melanchólie, prchavosti či vanitas, ktoré pripomína myšlienku smrti a pominuteľnosti života. Stav melanchólie býva spájaný s určitou stratou. Konkrétnou tušenou alebo nevedomou. Nech už je definovaná akokoľvek, patrí k skúsenostiam, ktoré sú prenosné výrazovými prostriedkami i preto umelecké výkony sprevádza od nepamäti. Zrejme aj pod vplyvom narastajúcej úzkosti súčasného sveta sa k nej v poslednej dobe vracia mnoho umelcov a kurátorov.

Aktuálna výstava, koncentrujúca na jednom mieste diela staršieho dáta s novšími objektmi a kresbami, zrkadlí autorove dojmy, spomienky, predstavy, často modifikované do nekonkrétnych foriem. Je odrazom autorovho hľadania, v ktorom sa prvotné súvislosti strácajú a objavujú sa v nových, často neuchopiteľných imagináciách. Kým časť realizácií sa vyznačuje fantastickými až surrealistickými kompozíciami, niektoré novšie práce akoby poukazovali skôr na návrat ku „konštruktivistickému“ odkazu Antona Cepku.      

Pojem prach, figurujúci v názve výstavy, má špecifické vlastnosti a parametre. Neviditeľné čiastočky prachu plávajú mikrosvetom, ktorý je ľudským okom ťažko preniknuteľný. Preto sa prach človeku javí ako neuchopiteľná – neustále unikajúca entita. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že je nielen neviditeľný, ale aj nezničiteľný a „všadeprítomný“. Prach z rozpadávajúcich sa organizmov a vesmírnych objektov sa usádza a z jeho sedimentov sa utvára zemský povrch a povrch hviezd všeobecne. Prach tak môže symbolizovať nielen rozpad, ale aj nové vznikanie. 

Karol Weisslechner

výtvarník – architekt – pedagóg

Narodil sa 13. 2. 1957 v Bratislave

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti šperku, objektu, inštalácie, ako aj interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Diela K. Weisslechnera sú zastúpené v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Je vedúcim pedagógom v Ateliéri S+M+L_XL kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Toho času pôsobí na VŠVU aj vo funkcii rektora.

Štúdiá
1976 - 1979 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
1980 - 1988 Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektúry II, ateliér interiérovej tvorby, Bratislava

Pedagogická činnosť
1990 – 1995 katedra architektúry - Atelier Architráv, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
od 1995 vedúci pedagóg Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk, katedra Úžitkového umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
od 2007 od roku 2007 – funkcia rektora VŠVU, Bratislava

Pedagogické tituly
1997 habilitovaný za docenta
2006 vymenovaný za vysokoškolského profesora

Organizačná činnosť
Karol Weisslechner patrí medzi neúnavných propagátorov autorského šperku a jeho chápania ako umeleckého artefaktu. Venuje sa prednáškovej a organizačnej činnosti. Sám sa pravidelne zúčastňuje tvorivých sympózií na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá a študijné cesty.

Odporúčame

koncert

Radian (AT), Matúš Wiedermann, мʌvʌ

Rakúska hudobná trojka Radian pripraví skvelú elektro noc v A4ke. Vystúpi aj Matúľ Wiedermann a tešiť sa môžete aj na live debut...Viac
Ut 29.9.2020 / A4 - priestor súčasnej kultúry
odporúčame!
divadlo

Horror Show

Pi 30.10.2020 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Filozofi v novembri 1989

30.10.2020 - 29.11.2020 / Staromestská galéria Zichy
odporúčame!
výstava

Martin Benka

1.1.2020 - 31.12.2020 / Historické múzeum SNM
odporúčame!