výstava

Karol Weisslechner - Intuícia

Intuícia. Už samotný pojem v sebe nesie neurčitosť. Podľa rozličných slovníkov a encyklopédií ide o zvláštnu formu poznania, ktorá stojí v opozícií k racionálnemu uvažovaniu. Je spájaná s náhlym poznaním alebo vnuknutím; máva rozhodujúcu úlohu pri rýchlom rozhodovaní, ale aj pri umeleckej činnosti
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
12.12.2022 18:00, Po

Zdá sa, že práve tajomná, prekvapujúca energia intuície je hlavným formotvorným prvkom „automatických“ kresieb Karola Weisslechnera.

Neustále sa rozrastajúci súbor malých A5 formátov, prezentovaný na aktuálnej výstave Intuícia v Galérii NOVA, je výsledkom autorovej dlhodobej, priam rituálnej činnosti, ktorej sa venuje vždy keď má na to príležitosť.

Hoci o procese ich vzniku veľa nehovorí, je zrejmé, že občasné vzdialenie sa – zbavenie sa rozumovej kontroly a ponorenie sa do vlastného imaginatívneho sveta je jeho dôležitou súčasťou.

Samozrejme, niekto by mohol namietať, že Karol Weisslechner je „školené médium“ a jeho kresby sú vytvorené racionálnou mysľou. Napriek tomu sa domnievam, že je to práve intuícia, ktorá tieto kresby utvára zvnútra i navonok. Nie sú výsledkom premyslených úvah, je to skôr živý proces. Možno za nimi stojí to, čo niektorí filozofi opisujú ako „bdelé snenie“1 – zvláštny stav vedomia, v ktorom sa pohybujú neukončené formy, presúvajúce sa tu a tam, bez vopred stanovených pravidiel.

Autor sám ich označuje ako „skoro denníky“, ktoré (takmer denne) obsesívne napĺňa donekonečna sa rozbiehajúcim štruktúrami. Niekedy v nich hľadá a číta – v abstraktnej kresbe nečakane objaví konkrétne zobrazenie, inokedy ich necháva voľne plynúť. Sú ako cesty, ktoré sa zjavujú počas chôdze bez mapy a privádzajú nás na miesta, ktoré by sme nikdy nečakali.

Weisslechnerova rozkreslená ruka nám odhaľuje tieto skryté miesta objavované prostredníctvom intuície – onoho zvláštneho druhu poznania, ktorým autor uchopuje niečo z okolitého sveta a zároveň niečo zo samého seba.

Naďa Kančevová, december 2022

Karol Weisslechner

výtvarník – architekt – pedagóg

Narodil sa 13. 2. 1957 v Bratislave

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti šperku, objektu, inštalácie, ako aj interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Diela K. Weisslechnera sú zastúpené v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Je vedúcim pedagógom v Ateliéri S+M+L_XL kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Toho času pôsobí na VŠVU aj vo funkcii rektora.

Štúdiá
1976 - 1979 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
1980 - 1988 Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektúry II, ateliér interiérovej tvorby, Bratislava

Pedagogická činnosť
1990 – 1995 katedra architektúry - Atelier Architráv, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
od 1995 vedúci pedagóg Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk, katedra Úžitkového umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
od 2007 od roku 2007 – funkcia rektora VŠVU, Bratislava

Pedagogické tituly
1997 habilitovaný za docenta
2006 vymenovaný za vysokoškolského profesora

Organizačná činnosť
Karol Weisslechner patrí medzi neúnavných propagátorov autorského šperku a jeho chápania ako umeleckého artefaktu. Venuje sa prednáškovej a organizačnej činnosti. Sám sa pravidelne zúčastňuje tvorivých sympózií na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá a študijné cesty.

Odporúčame

film

Moc

V dráme s prvkami politického thrilleru je nešťastná náhoda na poľovačke, pri ktorej zomrie človek, začiatkom príbehu, ktorý...Viac
Kino Mier Modra / Kino Film Europe / Slovenská národná galéria Bratislava / Kino Lumière
odporúčame!
koncert

Vltava (CZ) & Hviezda

Št 20.7.2023 / Pink Whale
odporúčame!
divadlo

Účet

Ne 11.6.2023 / Štúdio L+S
odporúčame!
vážna hudba

Viva Musica! Simona Šaturová: Nocturno

Št 10.8.2023 / loď Ponton, Tyršovo nábrežie
odporúčame!