výstava

Ian Keeble / Enviromentálne štúdie

Ian Keeble, anglický umelec žijúci 20 rokov na Slovensku, predstavuje na tejto výstave svoju aktuálnu tvorbu, maľby a kresby s použitím rôznorodých techník a podkladov.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
08.03.2018 18:00, Št


Anglický výtvarník žijúci dvadsať rokov na Slovensku, Ian Keeble, predstavuje v Galérii Z svoje kresby a maľby pod názvom Environmentálne štúdie. Ide o ucelený súbor prác, ktorých ústredným bodom sú miesta a situácie spájajúce sa so životom umelca na Slovensku, predovšetkým v Bratislave, a v rodnom Anglicku.

„Môj prvý pocit zo Slovenska bol pocit skutočnej slobody, ktorú som videl a vnímal v krajine a prostredí. Jej otvorenosť, to, že človek môže prechádzať z miesta na miesto bez toho, aby narazil na ploty či iné obmedzenia, to všetko bolo pre mňa nanajvýš nové a nezvyčajné, keďže v Anglicku a iných krajinách, ktoré som navštívil, bolo čosi také takmer nemožné,“ hovorí výtvarník Ian Keebl.

Na vystavených maľbách pracoval ostatných desať rokov. V jeho tvorbe je badateľné pevné puto, či už ku krajine a ľuďom na Slovensku, ale aj k rodnému Anglicku, ktoré navždy zostáva neoddeliteľnou súčasťou jeho samého a jeho obrazov. „Práve tie sa stávajú styčným bodom dvoch svetov, ktoré sa v nich stretávajú, ovplyvňujú a prelínajú tak, že jeden sa stáva súčasťou toho druhého. Práve v tomto priestore nadobúda čas sám o sebe nový význam a stáva sa mnohorozmerným prostredím, ktoré sa nedá lineárne zadefinovať. Rovnako ani vznik svojich prác nevnímam ako lineárny proces, čo v symbolickej reči často vyjadrujú čiary prekračujúce rámec vymedzený plátnom či hárkom papiera,“ uvádza výtvarník.

Žiadne prostredie neexistuje izolovane samo o sebe, len ako súčasť komplexného celku, ktorého sme my, ľudia, pevnou a neoddeliteľnou súčasťou. O Bratislave, ktorá vyniká pestrosťou prírodných scenérií a rôznorodosťou prostredí, to platí dvojnásobne. Sú tu lesy aj lúky, kopce aj údolia. A predsa, najsilnejším médiom, ktoré svojou energiou toto prostredie sformovalo, zostáva voda, ktorá svojim pôsobením dala tomuto kúsku sveta jeho jedinečnú podobu a tvar.

xxx

S poďakovaním The British International School Bratislava a The Bristish Council za ich veľkorysú podporu, bez ktorej by realizácia tejto výstavy nebola možná.

Odporúčame

kurz / workshop

Rodové očakávania cez reflexiu výstavy (a ako ich komunikovať dieťaťu)

Po 26.8.2024 / Apponyiho palác MMB
odporúčame!
iná akcia

Brekeke Market

So 22.6.2024 / Trhovisko Žilinská / Possonium Café
odporúčame!
iná akcia

Svetový deň utečencov na Tyršáku a Dáždnikový pochod

Svetový deň utečencov. Komunitné podujatie s bohatým multižánrovým programom.Pripomenieme si odvahu, ale i zraniteľnosť ľudí,...Viac
So 22.6.2024 / Tyršák
odporúčame!
divadlo

Uhol_92: Happy End

Predvečer Veľkého dňa. Bude to začiatok novej životnej etapy alebo koniec sveta. Nič medzitým neexistuje.Viac
8.9.2024 - 29.9.2024 / Nová Cvernovka
odporúčame!