výstava

Ekológie krajín duchov. Svet je les, les je svet.

Participujúci umelci: Maria Thereza Alves, Petra Feriancová, Oto Hudec, Gerard Ortín, Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan, Petr Štembera. Kurátorka: Borbála Soós. Výstava vznikala v podmienkach globálneho stavu núdze, rozvíjajúcej sa ekologickej krízy a násilných procesov agresívneho odlesňovania, ktoré sú dedičstvom imperiálnych metód územnej kontroly.
Dátum vernisáže:
11.06.2020 16:00, Št
12.06.2020, Pi - 31.07.2020, Pi

Masívne pretváranie krajiny, spolu s posúvaním hranice toho, aké typy zelených púští sme ochotní akceptovať ako lesy, sú symptómom epochy Antropocénu. Výstava sa chce pokúsiť vykúzliť duchov vyhynutých a takmer vyhynutých druhov, lesov, vnemov.

Postupujúca koloniálna a kapitalistická expanzia spôsobovali konce sveta, už od momentu, keď sa zjavili. Predstavujú hlavnú hybnú silu odlesňovania a straty živočíšnych druhov, ktorým padajú za obeť lokálne prostredia. To má za následok vysídľovanie komunít a presekávanie komplexných prepojení.

Tieto procesy znamenajú prerušenie dlhodobých vzťahov s ontologickou mnohosťou lesa, ktorý prekypuje previazanosťami, temporalitami a perspektívami, a sú to vzťahy, na základe ktorých sa definujú kultúry aj samotný jazyk. Práve preto je v tejto výstave les poňatý ako ekológia zahŕňajúca ľudské, aj ne-ľudské bytosti, a zároveň procesy kultivácie, sociálne a kultúrne praktiky, politiku, ako i napätia a boje, ktoré spôsobuje.

Myšlienky „navracania divokosti“ (rewilding) a renaturalizácie (renaturing) v tejto výstave figurujú ako návrhy s premenlivými cieľmi a záujmami. Na jednej strane predstavuje „navracanie divokosti“ vizionársku stratégiu manažmentu ekosystému, ktorá zahŕňa znovu-zavedenie určitých kľúčových druhov do prostredí ochudobnených na biodiverzite (vplyvom ľudskej činnosti).

Je to spôsob, ako naštartovať procesy, ktoré znovu povedú k vzácnym ekológiám viacdruhových previazaností. Bez toho, že by sme nutne museli romantizovať minulosť, „navracanie divokosti“ môže potenciálne vytvoriť rozmanité, dynamické a odolné ekológie.

„Navracanie divokosti“ môžeme tiež chápať v rozšírenom sociálnom, politickom a aktivistickom zmysle, ktorý dokáže dostať naspäť do hry vymazané hlasy, vrátane hlasov podrobených a utláčaných, autochtónnych a endemických, ľudských a neľudských. Miesto, „kde žijú divočiny“, predstavuje anti-hegemóniu, kde neporiadok a neposlušnosť narúšajú jasné naratívy a kde môžu vzniknúť nové druhy štruktúr.

Odporúčame

výstava

Divadelné storočie: stopy a postoje

28.2.2020 - 30.6.2021 / Historické múzeum SNM
odporúčame!
burza / blšák

Trh starožitností Červený Kameň

25.7.2020 - 3.10.2020 / Hrad Červený Kameň
odporúčame!
výstava

Vinicio Berti

Vinicio Berti bol jedným z hlavných talianskych predstaviteľov abstraktného umenia. Začiatky jeho umeleckej tvorby spadajú do 40-...Viac
1.7.2020 - 13.9.2020 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!
koncert

The Telescopes

Št 12.11.2020 / Kulturák
odporúčame!