vážna hudba

Vianočný koncert: Adoremus a Warchalovci

Po roku opäť prichádzajú umelecké telesá Adoremus a Warchalovci 26. decembra o 15:00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc. Hosťami programu budú  Miroslav Dvorský a Ján Babjak.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Koncert predstavuje Prostonárodnú vianočnú omšu a pastorálne piesne zo zbierky Andreja Kmeťa  "Prostonárodné vianočné piesne" v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.

Táto vzácna zbierka zostavená Kmeťom v 60. rokoch 19. storočia ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu.

Je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol  č. 8 op. 6  Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.

Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj výberu piesní z vianočného slovenského klenotu – Vianočnej omše.

Radostná zvesť Jozefa Halmu ako i jeho známej a obľúbenej hymnickej piesni Kráľovná nebies,

ktorá bola premiérovaná práve pred 40 rokmi, no stále je aktuálna, pre svoje  posolstvo a melodickosť  vždy "chytí" poslucháča za srdce.

Halmová  tvorba bude zastúpená aj jeho skladbou Sancta Maria. Skladba má pôsobivý rytmus  ktorý k latinským slovám Ave Maria padne ako uliaty a má v sebe kus talianskeho temperamentu. Pieseň je komponovaná v štýle romantizmu, avšak hudba je nadčasová.

Na koncerte skladby zaznejú v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni.

Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré vám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša.

Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Účinkujú:

Slovenský spevácky zbor Adoremus

Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

Miroslav Dvorský  / tenor

Ján Babjak / tenor

Dušan Bill / zbormajster

Ewald Danel / dirigent

Vstupné: 8€