vážna hudba

Notos Quartett

Originálne kompozície generačných vrstovníkov z prelomu 19. a 20. storočia, ktorých osudy sa skrížili v našich zemepisných šírkach, interpretuje Notos Quartett, ktorý v roku 2017 získal prestížnu cenu ECHO Klasik a je považovaný za jedno z najlepších komorných zoskupení súčasnosti.
24.09.2023, Ne

Ernő Dohnányi, Béla Bartók, Zoltán Kodály i Alexander Albrecht odišli po maturite v Bratislave a v Trnave študovať kompozíciu na budapeštiansku Hudobnú akadémiu do triedy Hansa Kösslera, nemeckého vyznávača Brahmsových ideálov. Ich juvenilná tvorba potvrdzuje vysokú úroveň komorného muzicírovania i komponovania na tejto prestížnej škole. Svoje vyspelé komorné diela napísali Dohnányi a Bartók ako 17-roční, Kodály zložil svoje Intermezzo po ukončení štúdií u Kösslera a Albrechtove triá vznikli v posledných rokoch autorovho života pre Trio KAF (Kupkovič – Albrecht – Filip). Rané skladby prezrádzajú prvé kroky na ceste k hľadaniu vlastných umeleckých výpovedí, zrelé diela sumarizujú výdobytky prejdenej životnej cesty.

Účinkujú:
Notos Quartett
Sindri Lederer – husle
Andrea Burger – viola
Philip Graham – violončelo
Antonia Köster – klavír

Program:
Ernst von Dohnányi – Klavírne kvarteto č. 1 fis mol
Béla Bartók – Klavírne kvarteto c mol, op. 20
Zoltán Kodály – Intermezzo pre sláčikové trio. Allegretto
Alexander Albrecht
– Andante amoroso
– Šesť skladieb pre sláčikové trio

Vstupné: 16€

Koncert je súčasťou Bratislavských hudobných slávností 2023. Pozrite si program celého festivalu.