vážna hudba

Musica Aeterna - Czech Ensemble Baroque

V rámci cyklu Stará hudba zaznie v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie  jeden z koncertov prebiehajúceho 25. ročníka festivalu Dni starej hudby. Na koncerte vystúpi  jubilujúci súbor pre starú hudbu Musica aeterna pod dlhoročným umeleckým vedením Petra Zajíčka spolu so zborom Czech Ensemble Baroque Choir. Sólistami večera budú sopranistky Pavla Radostová a Romama Kružíková, Lucie Karafiátová, alt, Ondřej Holub, tenor a  Jiří Miroslav Procházka, bas.

Táto akcia sa konala v minulosti

Na programe zaznie šesť orchestrálnych predohier Apollon Enjoué bratislavského rodáka Johanna Sigismunda Kussera, zborové dielo Jeana-Baptistu Lullyho a slávne Te Deum Marca Antoina Charpentiera, ktorého Prelúdium poznáme ako zvučku Eurovízie.

50. výročie založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby Musica aeterna si pripomína celý tohtoročný festival, ktorý potrvá do 16. júna 2023.  Mottom tohtoročného festivalu sú slová zakladateľa súboru Musica aeterna Jána Albrechta, estetika, muzikológa a hudobníka: „Musíme hodnoty minulosti v našej súčasnosti sprítomňovať, uchopiť i pochopiť jej zrod a obohatiť sa jej prístupmi. Pretože minulosť nemilujeme kvôli nej samej, ale v záujme našej prítomnosti.“   

Program:
Johann Sigismund Kusser     
Apollon Enjoué, šesť orchestrálnych predohier
Jean-Baptiste Lully   Chaconne / Grand Chœur Chantons tous en ce jour z opery Amadis, Akt V, obraz 5
Marc Antoine Charpentier   Te Deum, H. 146

Účinkujú:
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci a dirigent
Czech ensemble baroque
Tereza Válková, zbormajsterka

Pavla Radostová, soprán
Romama Kružíková, soprán
Lucie Karafiátová, alt
Ondřej Holub, tenor
Jiří Miroslav Procházka, bas

10€  Stĺpová sieň SF, 19.00h

Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby