vážna hudba

22 Musica Bratislavensis - Musica Aeterna

Samuel Capricornus (1628-1665) patrí k najvýznamnejším skladateľom, aký kedy pôsobili na Slovensku, ktorého tvorba bola známa po celej Európe, už za jeho života. V roku 1651 nastúpil na post hudobného riaditeľa do dnešného jezuitského kostola – vtedajšieho evanjelického Kostola sv. Trojice, kde pôsobil do roku 1657. Odišiel do Stuttgartu, kde sa stal dvorským kapelníkom a skladateľom kniežaťa Eberharda III. Ako v roku 1724 píše jeden z najlepších znalcov barokovej hudby S. de Brossard „bol to jeden z najschopnejších skladateľov v Európe“.

Táto akcia sa konala v minulosti

Musica Aeterna junior

umelecký vedúci Michal Klas

Ex Musica Animo

hosť: Hilda Gulyás, soprán

---

účinkujú:

Michal Klas. husle

Karolína Krígovská, husle

Kristína Koneval, violončelo

Matyáš Berdych, violone

Adam Štefunko, pozitív

 

Veronika Gregušová, soprán

Laura Uhorskaiová, alt

Maroš Klátik, tenor

Julián Kupka, bas

---

Program:

Samuel Capricornus (1628-1665)

1. Domine ad adjuvandum - slovenská novodobá premiéra

( noty poskytol český barokový súbor Ensemble Inégal )

2. Exaudi me Domine 

3. Cum Maria diluculo

4. Amor tuus in nos

5. Justorum animae

6. Missa Primi Toni à 6 - Svetová novodobá premiéra

Vstupné je dobrovoľné !