vážna hudba

Bratislavská noc komornej hudby / Konvergencie 2019

Bratislavská noc komornej hudby, viacero koncertov v priebehu jedného večera, patrí už neodmysliteľne k tradíciám festivalu. Na 20. ročníku Konvergencií bude pri príležitosti 100. výročia narodenia venovaná muzikológovi, estetikovi a violistovi Jánovi Albrechtovi.
Táto akcia sa konala v minulosti

Bratislavská noc komornej hudby, viacero koncertov v priebehu jedného večera, patrí už neodmysliteľne k tradíciám festivalu. Na 20. ročníku Konvergencií bude pri príležitosti 100. výročia narodenia venovaná muzikológovi, estetikovi a violistovi Jánovi Albrechtovi (1919 – 1996), ktorý je symbolom tradícií pestovania komornej hudby v Bratislave a ktorý k tomuto ušľachtilému umeniu priviedol niekoľko generácií slovenských interpretov. Siločiary hudby na Bratislavskej noci komornej hudby tentokrát spoja veľké romantické diela priateľov Johannesa Brahmsa (Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101), Roberta Schumanna (Klavírne kvinteto Es dur, op. 44) a piesne jeho manželky Clary. Hudobný svet si pripomína dvesté výročie narodenia obdivovanej klaviristky a skladateľky, ktorá koncertovala aj v dnešnej Bratislave. Tešiť sa možno aj na účinkovanie vynikajúceho britského violončelistu Roberta Cohena, recitálový debut violistu Martina Rumana a premiéru nového diela Ľubice Čekovskej. 

Účinkujúci:
Robert Cohen (UK) – violončelo
Igor Karško – husle
Jana Karšková – husle
Ingrida Gápová – soprán
Alena Hučková – klavír
Jozef Lupták – violončelo
Jordana Palovičová – klavír
Martin Ruman – viola
Nora Skuta – klavír
Branislav Dugovič – klarinet

Program

Alexander Albrecht (1885 – 1958)
Tri skladby pre violu a klavír

Ľubica Čekovská (1975)
premiéra nového diela

Rebecca Clarke (1886 – 1979)
Sonáta pre violu a klavír

- prestávka - 

György Kurtág (1926)
Hommage à Robert Schumann, op. 15d

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101

Clara Schumann (1819 – 1896)
Piesne (výber)

Robert Schumann (1810 – 1856)
Klavírne kvinteto Es dur, op. 44

Zmena programu vyhradená. 

Viac o programe festivalu Konvergencie

--------

Vstup: 15€