vážna hudba

Carl Orff: Carmina Burana - vypredané

Slávnostný koncert pri príležitosti 30. rokov Ružinova.

Táto akcia sa konala v minulosti

Dielo Carmina Burana skladateľa Carla Orffa patrí k monumentálnym počinom hudby 20. storočia. Táto kantáta pre orchester, zbor a vokálne sólové hlasy mala premiéru v roku 1937 vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Názov má latinské korene – „Carmina“ znamená „piesne“, zatiaľ čo „Burana“ je latinizovaná forma Beuren, čo je názov benediktínskeho kláštora v Bavorsku. Svojimi textami odkazuje na zbierku básní a piesní zo začiatku 13. storočia, ktoré zostavil nemecký filológ Johann Andreas Schmeller. Texty prezentujú rozmanitý pohľad na stredoveký život vrátane náboženských veršov, spoločenských satír či ľúbostných a pijanských piesní.

Skladateľ vybral 24 piesní, ktoré usporiadal do prológu, epilógu a troch častí zhruba s rovnakou dĺžkou. Prvá časť „Primo vere“ (Prišla jar) predstavuje mladistvé, energické tance; druhá časť „In taberna“ (V krčme) evokuje pijanské hodovanie a zhýralosť; dvorenie a romantická láska sú predmetom tretej časti „Cour d'amours“ (Kráľovstvo lásky). V celom diele sa kombinuje jednoduchá orchestrácia, melódie a harmónie s ťažkými rytmickými úsekmi, ktoré dávajú hudbe originálny vnútorný charakter. Najznámejšia pieseň diela Carmina Burana je „O fortuna“ (Šťastie), ktorá slúži ako prológ aj epilóg. Pozostáva z troch strof textu, kde varuje pred silou šťastia a osudu, ktoré ponúka starodávny obraz kruhu šťastia, rozdávajúceho triumf i katastrofu náhodne. Pieseň patrí medzi najvýznamnejšie diela klasickej novodobej zborovej literatúry.

Interpreti:
Ondrej Lenárd, dirigent
Aleš Jenis, barytón
Daniel Matoušek, tenor

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Slovenský filharmonický zbor
zbormajster Adam Sedlický

Bratislavský chlapčenský zbor
zbormajsterka Magdaléna Rovňáková

Dress code: formálny

Z dôvodu priameho prenosu, zaujmite svoje miesto, najneskôr 5 minút pred začiatkom koncertu.
Prosíme rešpektujte spoločenské zvyklosti pri výbere oblečenia na podujatie.

Zľavy:
ZŤP + doprovod (každý), dôchodcovia, študenti, učitelia, Ružinovčania - cena vstupenky 10 € - zľavu je potrebné aplikovať v košíku po výbere vstupeniek v plnej cene

Vstupenky za 15€