vážna hudba

Bratislava Mozart Festival: Fuss - Notturno en Quatuor

Johann Evangelist Fuss (1777 – 1819): Kvartetá. Martina Bernášková - priečna flauta, Martin Krajčo - gitara, Róbert Šebesta - klarinet, basetový roh a Musica Aeterna.
Táto akcia sa konala v minulosti

Kvartetá pre gitaru, klarinet, flautu, basetový roh a sláčikové trio

Kvarteto C dur pre gitaru a sláčikové trio op. 1 (1804)
Notturno en Quatuor As dur Op. 3  pre klarinet, dve violy a violončelo (1810)

Kvarteto G dur pre priečnu flautu a sláčikové trio (1810-11) – novodobá premiéra
Kvarteto F dur op. 2 pre basetový roh a sláčikové trio (1806)

--

Martina Bernášková - priečna flauta 
Martin Krajčo - gitara
Róbert Šebesta - klarinet, basetový roh

Musica Aeterna 
Peter Zajíček - husle, umelecký vedúci
Ján Gréner - viola
Bálint Kovács - viola
Lucia Krommer (HU) - violončelo

--

Vstupné 10€

Pozrite si celý program Bratislava Mozart Festival 29.10. - 21.11.

Uvedenie novodobých premiér z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia