vážna hudba

Bel-Organo

IX. ročník medzinárodného festival pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského 10. výročie zriadenia Bratislavskej arcidiecézy.

Táto akcia sa konala v minulosti

Interpreti: Donato Cuzzato /IT
Program: J. S. Bach, A. Marcello, F. Moretti, L. Vierne

Organové recitály Taliana Donata Cuzzata sú charakteristické virtuóznou hrou, južanským temperamentom, skvelou muzikalitou a príťažlivým repertoárom. Hru na organe tento umelec vyštudoval na renomovaných vysokých školách v Taliansku a Nemecku. Jeho koncertný repertoár zahŕňa diela od renesancie až po súčasnosť so špeciálnym zameraním na kompletné organové dielo J. S. Bacha. Koncertoval na najvýznamnejších organových festivaloch v Európe, Rusku a USA. V Bratislave si poslucháči môžu v jeho podaní vypočuť talianskou hudbou ovplyvnenú veľkú Bachovu “Tokátu, adagio a fúgu C dur”, pôvabné “Adagio” Alessandra Marcella, “Gran sinfoniu” talianskou operou ovplyveného Felice Morettiho, ako aj impresionistickými zvukovými farbami žiariace “Claire de lune / Jas luny” a “Carillon de Westminster / Westminsterské zvony” nevidiaceho francúzskeho skladateľa Louisa Vierna.

Pozrite si celý program Katedrálny organový festival Bratislava

-------

Vstup: 8€ / 1€ zľavnený vstup